Duidelijker wetgeving over transgenders

De wetgeving over transgenders wordt verduidelijkt om discriminatie tegen te gaan.
Lees meer via nu.nl.

CRM oordeelt over discriminatie veganist

Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld in het voordeel van een veganist die zich gediscrimineerd voelde.
Lees meer via mensenrechten.nl.

Diversiteit bij politie dreigt te mislukken

De plannen om de politie diverser te maken dreigen op een mislukking uit te lopen, aldus de Nederlandse Politiebond.
Lees meer via het AD.

Waarschuwing voor extreemrechtse lone wolves

Er vallen in Europa meer doden door rechts-extremistische lone wolves dan door geradicaliseerde moslims, maar de aandacht ervoor is omgekeerd evenredig.
Lees meer via de NOS.

Truus Menger overleden

De bekende oud-verzetsstrijdster en kunstenares Truus Menger is op 92-jarige leeftijd overleden.
Lees meer via de NOS.

Hakenkruizen op Zaans voetbalveld

Een medewerker van Zaanradio ontdekte enkele hakenkruizen op een Zaans voetbalveldje.
Lees meer via Zaanradio.nl.

Vluchtelingen bij dagelijkse iftar in Zaanse moskee

De Zaandamse Sultan Ahmet Moskee biedt vluchtelingen de mogelijkheid om gedurende de ramadan dagelijks te komen eten.
Lees meer via het Noordhollands Dagblad.

Verbindingsnetwerk Purmerend opgericht

Een brede vertegenwoordiging vanuit de Purmerendse samenleving heeft zich op mijn initiatief gebogen over de ontwikkelingen in de maatschappij die leiden tot onrust, spanningen en verwijdering tussen bevolkingsgroepen. Daarnaast brengen ze een duurzame dialoog tot stand en stimuleren ze de samenwerking tussen verschillende organisaties.

De vertegenwoordiging bestond uit kerkelijke instanties, culturele instanties, scholen, sportbuurtwerk, welzijnsinstanties, jongerenwerk, politie, Bureau Discriminatiezaken en gemeente. Het algemeen gedeelde gevoel was dat onbekendheid met de ander tot deze gevoelens van onbehagen leidt.

Bekend maakt daarentegen bemind. Alle aanwezigen hadden aansprekende voorbeelden waaruit blijkt dat verbinding leidt tot begrip. Begrip geeft rust en veiligheid. Afgesproken is dat de betrokken instanties zich zullen inzetten om bekendheid met en inzicht in elkaars cultuur en achtergrond te bevorderen.

De aanwezige organisaties nemen op zich om beurtelings het verbindingsnetwerk te organiseren. Daar waar wenselijk zullen ook in kleiner verband initiatieven worden opgepakt om wederzijds begrip te versterken en om het samenleven in Purmerend vreedzamer te maken.

De betrokken instanties zijn: Bahà’i Gemeenschap Purmerend ; Basisschool de Roos ; Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland ; Christelijk Gereformeerde Kerk ‘De Schuilplaats’; Clup Welzijn ; De Witte Roos ; PSG lokatie A. Gaudí; Kerkelijke vereniging: Kerk van de Nazarener ; Kerkgenootschap: Het Apostolisch Genootschap; Ned. Bijbelgenootschap afd. Purmerend; Politie Zaanstreek-Waterland ; Protestantse gemeente Purmerend ; Raad van Kerken Purmerend ; R.K. geloofsgemeenschap H.H. Nicolaas en Catharina, Nicolaaskerk ; R.K. Parochie Maria, Moeder van God ; Spurd ; Stichting Buddhavihara ; Stichting Multicultureel Centrum Waterland ; Taâluf Purmerend ; Vietnamese Vereniging Purmerend; Volle Evangelie Gemeente Geest en Kracht.

Don Bijl, Burgemeester

Nazibeurs mag nazibeurs blijven heten

In een kort geding heeft de rechter bepaald dat een beurs waar militaria uit de Tweede Wereldoorlog worden verkocht een ‘nazibeurs’ genoemd mag worden.
Lees meer via Trouw.

Senaat haalt discriminerend PVV-idee onderuit

Een voorstel van de PVV om alleen medewerkers met één (de Nederlandse) nationaliteit toe te laten bij Defensie en inlichtingendiensten is door de voltallige senaat naar de prullenbak verwezen.
Lees meer via De Telegraaf.