Weinig aandacht in regeerakkoord voor discriminatie

In het nieuwe regeerakkoord is veel aandacht voor multiculturaliteit, maar weinig voor discriminatiebestrijding.
Lees meer via Republiek Allochtonië.