Onderwijs over discriminatie

Ook op school komen discriminatie en vooroordelen regelmatig voor. Docenten en leerlingen kunnen worstelen met vragen hierover. Wat zijn vooroordelen? Hoe kun je discriminatie herkennen? Wat kun je doen tegen pesten? Hoe ga je om met discriminerende grapjes en gedrag? Hoe kunnen wij zorgen dat leerlingen met respect met elkaar omgaan op school en in de klas?
Het Bureau Discriminatiezaken kan op verschillende manieren begeleiding en ondersteuning bieden bij dit soort vragen.

Gastlessen

Voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs verzorgen wij gastlessen over vooroordelen en discriminatie. In overleg met de docent of school bepalen we de inhoud en werkvorm. Zo kunnen we bijvoorbeeld meer aandacht geven aan een bepaalde discriminatiegrond, zoals seksuele gerichtheid, afkomst of lichamelijke beperking. Maar als vuistregel richten wij de lessen op discriminatie in den brede, met aandacht voor alle discriminatiegronden.
De gastlessen vinden soms plaats in het kader van maatschappelijke vorming of maatschappijleer. Vaak zijn de lessen onderdeel van een thema- of projectweek. In de lessen werken we veel met beelden (korte filmpjes, foto’s en dergelijke) en zijn er activerende werkvormen waarbij de leerlingen zelf aan de slag gaan.

Lesaanbod primair en voortgezet onderwijs 2017/2018

Het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland wil scholen graag bijstaan bij het naar eigen wens voorlichting geven over het voorkomen en bestrijden van discriminatie. Naast het nieuwe schoolaanbod is het altijd mogelijk om voor iedere leeftijd een les op maat aan te vragen.
Een les kan gaan over algemene thema’s, bijvoorbeeld anders zijn, identiteit, vooroordelen, discriminatie en/of racisme. Het is ook mogelijk om meerdere onderwerpen te bundelen tot een project.
Wij maken graag een afspraak om samen tot een lesinvulling te komen die goed aansluit bij het leerlingenniveau en bij hetgeen er speelt in de klas of op school.
Voorlichtingen zijn gratis in Zaanstad, Purmerend, Wormerland en Oostzaan. Tegen betaling kunnen ze ook worden aangeboden in Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer en Waterland.

Neem contact op met een van onze vestigingen voor meer informatie.

Advies en voorlichting

Het BD-Zaanstreek/Waterland geeft ook voorlichting en training over discriminatie en discriminatiebestrijding aan docententeams. Bijvoorbeeld om docenten te trainen hoe zij zelf op discriminatie in de school kunnen reageren of om hen te leren discriminatie en vooroordelen bij leerlingen te herkennen.
Daarnaast kunnen wij advies en ondersteuning aanbieden aan het management of bestuur van de school, bijvoorbeeld bij het opstellen van een gedragscode of protocol rond discriminatie.

Projecten

Het BD-Zaanstreek/Waterland voert ook projecten uit op scholen. Op dit moment werken wij in deze projecten met gastsprekers die een persoonlijk verhaal vertellen in relatie tot de thema’s ‘er bij horen’, ‘je mag er zijn zoals je bent’ en ‘mensenrechten’. De lessen met deze gastsprekers zijn ingebed in lessen over vooroordelen, discriminatie en mensenrechten. Aan het einde van het project maken de leerlingen een werkstuk dat zij aan hun ouders en andere belangstellenden presenteren.
Voor het schooljaar 2017/’18 ontwikkelt het Bureau Discriminatiezaken (meer) nieuwe projecten.

Project op maat

Het is mogelijk om in overleg een project op maat te organiseren en/of uit te voeren dat gericht is op uw wensen en situatie.
Voor meer voorbeelden van projecten op school kunt u ook kijken in ons projectarchief.

Werkstukkenservice

Leerlingen die een werkstuk of spreekbeurt maken over discriminatie en discriminatiebestrijding kunnen langskomen in ons documentatiecentrum voor informatie en materiaal.

Info en aanvraag

Voor meer informatie of het aanvragen van een voorlichting of training: bel 075-6125696 of vul ons contactformulier in.

Voorbeelden van gastlessen

Identiteit en kwaliteit (1 les van 1 uur)

Een les voor groep 5 en 6 van de basisschool, opgezet rondom een pakkend verhaal over een schaap dat ‘anders is’. Leerlingen worden zich bewust dat iedereen uniek is en dat iedereen zijn eigen kwaliteiten inbrengt in de groep. We sluiten de les af met het kinderkwaliteitenspel.

De Vooroordelenkoffer (1 les van 1,5 uur)

Een les voor groep 7 en 8 van de basisschool rondom de Vooroordelenkoffer: een speurtocht langs een in de klas opgestelde kleurige kaartententoonstelling. De leerlingen doen deze speurtocht in tweetallen. Zij leren spelenderwijs dat iedereen vooroordelen heeft en dat het belangrijk is om altijd nieuwsgierig te zijn en zaken van meer kanten te bekijken. Alleen dan kun je je vooroordelen bijstellen. Abstracte begrippen als feiten, meningen, democratie en discriminatie worden in deze les concreet.

Identiteit, vooroordelen en discriminatie (2 lessen van 45 minuten)

Een afwisselend lesprogramma voor leerlingen van 12-14 jaar. In dit lesprogramma leren jongeren hun identiteit beter kennen en te begrijpen dat ze iemands identiteit soms kunnen zien en soms niet. De leerlingen worden geconfronteerd met hun eigen vooroordelen en ervaren hoe dit doorwerkt. Leerlingen wisselen ervaring met en kennis over discriminatie uit en worden zich bewust(er) wat discriminatie met mensen doet.

Wat is racisme? (1 les van 45 minuten))

Een les waarin mensenrechten en een verhaal over racisme centraal staan. Geschikt voor leerlingen vanaf 13 jaar.
Wat vroeger ‘normaal’ werd gevonden, vinden we nu barbaars en crimineel. Slavernij en mensenhandel zijn daar goede voorbeelden van. Mensenrechten komen voort uit een ontwikkeling van emancipatie. Alle mensen zijn gelijkwaardig en hebben volgens de wet gelijke rechten. Is dat ook zo in de praktijk?