Advies aan minister: Verstevig rechtsbescherming tegen discriminatie door de overheid

Racismebestrijders adviseren minister rechtsbescherming tegen discriminatie door de overheid te verstevigen.

Lees meer via het College voor de Rechten van de Mens.