Afkomst van invloed op schoolresultaten

Kinderen van allochtone herkomst wier ouders weinig inkomsten hebben doen het gemiddeld slechter op school dan autochtone kinderen van rijker komaf.
Lees meer via Het Parool.