Verslag van de gemeente Zaanstad over het niet weghalen van discriminerende graffiti

Antisemitische graffiti mag blijven (helaas)

Sinds jaar en dag heeft het Bureau Discriminatiezaken de afspraak met Zaanstad dat discriminerende graffiti binnen 48 uur door de gemeente uit het straatbeeld wordt verwijderd. Het mag namelijk niet zo zijn dat de maker van dergelijke beledigende, veelal strafbare uitingen wordt beloond met het zichtbaar houden van zijn/haar ‘kunstwerk’.

Op aandringen van het BD scherpte de gemeenteraad dit schoonmaakbeleid in 2013 aan. De gemeente zou voortaan niet alleen het eigen vastgoed schoonhouden, maar – na toestemming van de eigenaar – ook discriminerende teksten en tekeningen op particuliere panden binnen twee etmalen weghalen.

De praktijk is soms weerbarstig. Het BD merkt dat het soms veel langer dan 48 uur na een melding duurt voor discriminerende uitingen zijn verwijderd. Toen het BD onlangs melding maakte van een antisemitische tekening gingen er meer dan twee weken, verscheidene verzoeken en twee misleidende antwoorden (‘is afgehandeld’ en ‘er staat vier weken voor de afhandeling’) overheen voor er een inhoudelijke reactie kwam. De kwaadaardige tekening in de publieke ruimte werd niet door de gemeente verwijderd, want ‘zit op particulier gebouw’.

Het BD heeft uiteindelijk zelf maar een viltstift ter hand genomen om deze smet te wissen. Het risico op een boete wegens bekladding hebben we maar op de koop toe genomen. Binnenkort gaan we toch maar eens met de gemeente Zaanstad in gesprek over het handhaven van de eigen afspraken en regels.