BD doet aangifte

Medio september plaatste ene ‘Maar Ten’ onder de kop ‘Ratten vangen in Zaandam’ een Facebookpagina een oproep om de Zaanse wijk Poelenburg te ‘ontdoen’ van ‘vieze smerige besmette stinkratten’. “Alle middelen zijn toegestaan om de wijk vrij te krijgen van deze smerige diersoort.”

Binnen en buiten Poelenburg was op dat moment veel onrust als gevolg van de media-aandacht voor een Zaanse vlogger en zijn vrienden. ‘Maar Ten’ doelde met zijn oproep op hen, zoals ook bleek uit een begeleidende foto waarop de vlogger zichtbaar was. In de uren na plaatsing kreeg het initiatief duizenden steunverklaringen.

Het Bureau Discriminatiezaken heeft op de dag dat de Facebookpagina werd geplaatst de politie verzocht om in te grijpen. Dat is gebeurd; de pagina werd na enkele uren uit de lucht gehaald.

Het BD heeft bovendien wegens discriminatie, het aanzetten tot haat en oproepen tot geweld aangifte gedaan tegen de maker van de pagina.