Biseksuelen hebben minder behoefte naar buiten te treden

Uit onderzoek komt naar voren dat biseksuelen vrijwel onzichtbaar zijn in Nederland.
Lees meer via de Gelderlander.