poster voor de campagne wij staan naast je

Buitenlandse Zaken discrimineert

Maandag 12 december 2022 kwam het vernietigende, onafhankelijke rapport over de gang van zaken op de werkvloer van het Ministerie van Buitenlandse Zaken uit over discriminatie en racisme op de werkvloer. Er is sprake van een ingesleten cultuur van racisme, discriminatie en uitsluiting, aldus de onderzoekers.

Het rapport meldt allerlei voorbeelden. Zo vertelt een aantal medewerkers, dat ze meerdere keren zijn aangeduid als onder meer ‘apen’ en ‘zwarte piet’ vanwege hun huidskleur. Een ander zei dat ‘heel islamitisch BZ zich na een aanslag moet verantwoorden dat ze ertegen zijn.’ Daarnaast gingen promoties vaak voorbij aan mensen met een andere huidskleur en een hooggeplaatste medewerker die voor een vacature expliciet op zoek was naar een blond meisje met blauwe ogen werd niet tot de orde geroepen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken vroeg twee jaar geleden om het onderzoek naar aanleiding van de Black Lives Matter-beweging. De ambtelijke top wilde weten of medewerkers binnen de eigen organisatie racisme ervaren en zo ja in welke vorm.

Heb je te maken met discriminatie of racisme op je werk? Voel je je ongelijk behandeld of ben je hiervan getuige? Wil je een melding doen of wil je je verhaal kwijt, al dan niet anoniem? Op wijstaannaastje.nl vind je meer informatie of je kunt contact opnemen met een Bureau Discriminatiezaken in jouw gemeente.