Walraven van Hall, premier van het verzet (1906-1945)

De omslag van 'Walraven van Hall, premier van het verzet'

€19,95

In 2014 verscheen een herdruk van Walraven van Hall. Premier van het verzet (1906-1945). De uitgave vond plaats onder auspiciën van het Bureau Discriminatiezaken en is daar ook te bestellen. Dat wil zeggen; zolang de voorraad sterkt, want de biografie is bijna uitverkocht.

Toen de biografie over de Zaanse verzetsman Walraven van Hall uitkwam, waren de reacties positief. “Lees dat boek van Erik Schaap”, schreef Jessica Durlacher bijvoorbeeld in De Nieuwe Linie. Helaas voor degenen die een exemplaar wilden aanschaffen; de oplage van ruim tweeduizend stuks was al snel uitverkocht.

Omdat de vraag bleef aanhouden en er bovendien sinds de publicatie nieuwe gegevens opdoken en voorheen gesloten archieven beschikbaar kwamen, werd het hoog tijd voor een nieuwe uitgave. In deze geactualiseerde herdruk (184 pagina’s) zijn aanvullende feiten te vinden over het leven van de meest invloedrijke verzetsstrijder die Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog telde.

Aanschaffen is mogelijk via het Bureau Discriminatiezaken. De verkoopprijs bedraagt €19,95 (inclusief verzendkosten). U kunt een of meer exemplaren bestellen door het benodigde bedrag over te maken naar bankrekening NL61 INGB 0000357143 van het Bureau Discriminatiezaken in Zaandam (onder vermelding van ‘Van Hall-boek’). Vergeet niet uw adres te vermelden!

Eisendrath, een verzonken familie (1845-1945)

€ 17,95
In april 2017 presenteerden het Bureau Discriminatiezaken en Stichting Uitgeverij Noord-Holland de familiebiografie Eisendrath, een verzonken familie (1845-1945). Het boek over het Zaans-joodse gezin Eisendrath, dat van 1914 tot 1942 woonde in dezelfde straat als waar het Bureau Discriminatiezaken zich bevindt, is geschreven door BD-coördinator Erik Schaap.

In 1845 verplichtte de Pruisische regering alle joden op haar grondgebied een erfelijke naam te voeren. Samson Nathan koos voor Eisendrath, een koppeling van kracht (‘ijzer’) en een hechte gezinsband (‘draad’). De naam was uniek; nergens ter wereld bevond zich een tweede familie Eisendrath.

Samson Nathan verwekte achttien kinderen bij zijn vrouw Julia. Stuk voor stuk besloten ze hun geluk buiten Westfalen te zoeken. In de loop der jaren emigreerden ze allemaal naar Chicago. Op één na: oudste zoon Baruch. Hij vertrok naar Amsterdam en werkte zich daar op tot een gerespecteerd burger.

Een eeuw na de introductie van de naam Eisendrath leefde er in heel Nederland geen nakomeling meer van de Duitse stamvader. Diens landgenoten verordonneerden in 1942 dat Zaandam, de woonplaats van huisarts Bernard Eisendrath en zijn vijf gezinsleden, als eerste gemeente binnen het nieuwe wingewest Judenrein moest zijn. De Eisendraths verlieten onder dwang Bootenmakersstraat 108 en belandden in het Amsterdamse getto, het voorgeborchte op hun route naar de ondergang. Hun wereld werd die van onderduik en weerstand, verraad en vernietiging.

Eisendrath, een verzonken familie (1845-1945) is het hartverscheurende verhaal van de Holocaust, samengebald in één gezin, vier landen en honderd jaar.

Het 176 pagina’s tellende boek is verkrijgbaar door overmaking van €17,95 (is inclusief verzendkosten) op rekening NL61 INGB 0000357143 van het Bureau Discriminatiezaken in Zaandam (o.v.v. ‘Eisendrath’). Vergeet niet uw adres te vermelden!