Extremisme in de krijgsmacht

Bij Defensie zijn meerdere militairen ontslagen die zich schuldig maakten aan extremistische uitingen.

Lees meer via de Volkskrant.

COA wil betere spreiding AZC’s

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers wil kleinere AZC’s, die bovendien beter verspreid over het land komen.

Lees meer via NU.nl.

Korpschef spreekt ban uit over discriminatie

Korpschef Akerboom wil onder geen beding dat de politie zich schuldig maakt aan discriminatie.

Lees meer via het AD.

Zaans Museum verzamelde Marokkaanse verhalen

Het is vijftig jaar geleden dat de eerste Marokkaanse gastarbeiders naar de Zaanstreek kwamen, reden voor het Zaans Museum om hun verhalen te verzamelen.

Lees meer via NH Nieuws.

Pride Amsterdam voortaan cultureel erfgoed

Pride Amsterdam wordt tijdens de eerstvolgende editie ingeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed van Nederland.

Lees meer via Het Parool.

Amsterdam maakt excuses voor slavernij

Amsterdam wil als eerste gemeente excuses aanbieden voor de rol die ze speelde gedurende de slavernij.

Lees meer via de NRC.

Wilders ‘mokkend’ verder in strafproces

PVV-leider Geert Wilders is niet tevreden over het verloop van zijn strafproces wegens discriminatie.

Lees meer via het AD.

Mensen met migratieachtergrond ondervinden discriminatie

Nieuwe onderzoek wijst -eens te meer- uit dat veel Nederlanders met een migratieachtergrond regelmatig discriminatie ondervinden.

Lees meer via Republiek Allochtonië.

Neonazi’s vinden bierloos dorp

Duitse dorpelingen grepen in: geen bier voor neonazi’s.

Lees meer via de NOS.

Festival ‘Be Yourself’ verbindt culturen

In Zaandam-Zuid vindt de tweede editie plaats van het festival ‘Be Yourself’, dat bedoeld is om een inclusieve samenleving te bevorderen.

Lees meer via De Zaanse Verhalen.