Enthousiaste leerlingen bij ‘Love, Simon’

Het Zaandamse filmtheater De Fabriek was op 12 oktober gevuld met 65 leerlingen en een handvol docenten die op uitnodiging van het Bureau Discriminatiezaken en de redactie van de Paarse Vrijdag Krant ‘Love, Simon’ bekeken. Deze Amerikaanse speelfilm draait om de coming out van een tiener en de problemen die hij daarbij ondervindt. Het van zeven Zaanse middelbare scholen afkomstige publiek, LHBT en ‘straight’, reageerde uiterst enthousiast op de vertoning. Niet vaak zal de hoofdrolspeler in een film zo vaak met gejuich en applaus zijn aangemoedigd als de Simon uit de titel.
Voorafgaand aan de film vertelden enkele leerlingen over het moment dat ze zelf als LHBT’er uit de kast kwamen. Het publiek kreeg de gelegenheid om onderwerpen in te brengen voor de nieuwe editie van de Paarse Vrijdag Krant, die in december uitkomt met – uniek! – een Zaans katern. En ze konden zich aanmelden voor een professionele fotoshoot. De resultaten zijn te bewonderen in de Paarse Vrijdag Krant en tijdens de expositie over de Zaanse LHBT-geschiedenis die op 14 december aanstaande van start gaat in het gemeentehuis van Zaanstad.

Vrouwen mogen (eindelijk) op duikboten

In 2000 vroeg het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland de Commissie Gelijke Behandeling (CGB, tegenwoordig College voor de Rechten van de Mens) om te oordelen dat niet alleen mannen, maar ook vrouwen welkom waren op duikboten van de Koninklijke Marine. Tevergeefs, het CGB was met het Ministerie van Defensie van mening dat het functioneren in gemengde eenheden problemen konden veroorzaken.
Achttien jaar later laat de Marine voor het eerst vrouwelijke werknemers toe aan boord. De argumenten van het BD in 2000 zijn de argumenten van Defensie anno 2018. Laten we het voortschrijdend inzicht noemen.
Voor meer informatie, zie hier.

Minder zwarte Pieten op school

Het Bureau Discriminatiezaken vroeg aan 113 basisscholen in de Zaanstreek en Waterland hoe zij dit jaar invulling geven aan het Sinterklaasfeest. Hieruit werd duidelijk dat van de respondenten 92% kiest voor een Piet die past in de huidige tijd en samenleving.

Het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland vroeg aan de scholen of zij dit jaar kiezen voor een zwarte of een andere Piet bij de viering van het Sinterklaasfeest. Van de aangeschreven scholen gaven er 24 een inhoudelijke reactie. Twee van hen houden als vanouds vast aan zwarte en/of bruine Pieten. De 22 andere scholen benadrukten het feest te vieren met alleen roetveeg- en/of kleuren-Pieten. Hierbij meldden deze scholen ook de lijn van het NTR- Sinterklaasjournaal te volgen.
Het Bureau Discriminatiezaken ziet dat, daar waar enkele jaren geleden basisscholen alleen gebruik maakten van de traditionele zwarte Piet, een toenemend aantal basisscholen nu kiest voor een ‘aangepaste’ Piet. De passende alternatieven doen recht aan de traditie en nemen toch veel bezwaren weg over stereotypen. Het toont aan dat een deel van de bassischolen met de tijd meegaat en bereid is om op een andere manier om te gaan met de oude figuur van zwarte Piet. Tot voor kort maakten vrijwel alle Zaans-Waterlandse scholen alleen gebruik van zwarte Pieten.

Het Bureau Discriminatiezaken sluit zich aan bij het standpunt van het College voor de Rechten van de Mens dat op haar website het volgende standpunt plaatste: “Veel mensen vinden Sinterklaas een mooi feest en een eeuwenoude volkstraditie die bewaard moet blijven voor toekomstige generaties. Zwarte Piet is hier onderdeel van. Maar aan Zwarte Piet kleven discriminerende aspecten. Ook als dit niet zo is bedoeld kan een Zwarte Piet-figuur een negatief stereotiep beeld schetsen, dat discriminerende effecten kan hebben en als kwetsend kan worden ervaren. Het is aan scholen om te bepalen hoe Zwarte Piet ontdaan dient te worden van discriminerende aspecten, in gesprek met ouders en andere betrokkenen.”
Het standpunt van de Kinderombudsman hierover is dat de figuur van zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie. Het is daarmee in strijd met het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman stelt dat zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest.
Het VN-Comité bij het Internationale Verdrag inzake de Uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie heeft zich destijds expliciet uitgesproken over de Nederlandse zwarte Piet-figuur als stereotype. Het VN-Comité heeft aan de Nederlandse overheid laten weten dat zelfs een diepgewortelde culturele traditie als het Sinterklaasfeest geen discriminerende praktijken en stereotypen kan rechtvaardigen.

Regenboogmaand in Purmerend

Purmerend is Regenboogstad. De maand oktober is daarom uitgeroepen tot Regenboogmaand. Diverse Purmerendse organisaties organiseren deze maand activiteiten rondom het thema LHBT, onder het motto dat iedereen zichzelf kan zijn. Het volledige programma staat op: https://www.purmerend.nl/programma-regenboogmaand.

Hierbij een greep uit het rijke en gevarieerde programma:
-11 oktober wordt op het gemeentehuis om 11:00 uur de regenboogvlag gehesen.
-Vervolgens gaat in een estafette bij een keten van Purmerendse organisaties eveneens de LHBT-vlag omhoog (zie programma).
-Het Filmhuis vertoont een toepasselijke film.
-Bij Transgenders Noord-Holland is er op 12 oktober een Glitter Oktoberfest Bingo.
-‘Het roze feestje van Purmerend’, oP’end Minded!, vindt plaats op 21 oktober.

Roze film: God’s Own Country

Zaanstad is Regenboogstad en daarom organiseren het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland en Filmtheater De Fabriek in Zaandam gezamenlijk een themareeks roze films. God’s Own Country is de tiende film in deze reeks. Op 14 mei wordt de voorstelling van 20.15 uur ingeleid door schrijver en filmjournalist Basje Boer.

In God’s Own Country woont Johnny samen met zijn grootmoeder en vader op het platteland van Yorkshire. Wanneer zijn oma en vader steeds minder kunnen doen op de boerderij, wordt de Roemeense arbeidsimmigrant Gheorghe ingehuurd om te helpen bij de dagelijkse werkzaamheden. Langzaam maar zeker ontstaat er een bijzondere band tussen Johnny en Gheorghe.

God’s Own Country wordt wel het Britse antwoord op Brokeback Mountain genoemd, maar dankzij de Engelse setting, zelfverzekerde regie en de charismatische hoofdrolspelers weet de film ook op eigen kracht grote indruk te maken. Dit drama won dan ook talloze prijzen over de hele wereld, waaronder de prijs voor beste film bij de British Independent Film Awards. Een reeks van vijfsterrenrecensies viel God’s Own Country ten deel.

De film plus inleiding is bij te wonen op maandag 14 mei, aanvang 20.15u. Kaarten zijn verkrijgbaar via De Fabriek.

21 maartmanifestatie bij De Tien Gemeenten, Spurd en andere organisaties

In de maand maart doen diverse organisaties mee met 21 maart/Purmerend tegen discriminatie, de Purmerendse manifestatie ter gelegenheid van 21 maart, de internationale dag tegen racisme en discriminatie. Met alle activiteiten samen maken wij ons sterk voor een samenleving waar plaats is voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, geloof, seksuele gerichtheid, gender, leeftijd of handicap.

Verzorgingshuis De Tien Gemeenten houdt op woensdag 21 maart een manifestatie van 14.30 tot 17.00 uur in De Tien Gemeenten. Bewoners en personeel van Stichting Wonen en Zorg Purmerend zijn hierbij aanwezig. Op het programma staan een presentatie over identiteit en kwaliteit door het Bureau Discriminatiezaken, een persoonlijk verhaal over discriminatie en vooroordelen door een betrokken Purmerender en Indonesische muziek.

Spurd sluit aan op 21 maart met een kleurenregenboog van led-licht in het Leeghwaterbad, symbool van de LHBT-beweging.
Tijdens de maand maart staat daarnaast bij de Life Goals Sessie van Spurd het thema ‘respect’ centraal. Respect vormt binnen en buiten de sport het tegenwicht tegen discriminatie en uitsluiting. Kernwaarden uit de sport, zoals respect, gelden ook in het dagelijks leven is dan ook het devies van Life Goals. Met het project Life Goals beoogt Spurd Purmerenders van 18+ met een meervoudige problematiek weer in beweging te krijgen.

Clup Welzijn sluit aan op 21 maart/Purmerend tegen discriminatie met een serie activiteiten voor kinderen en volwassenen. Kinderen schilderen in alle kleuren en gaan in gesprek in Kletskoppengroepjes. Moving Moms, Tienermeiden en Koken voor jongens maken internationale hapjes; bij ReR-Kitchen ontmoeten LHBT’s en open minded-mensen elkaar in een ongedwongen sfeer; leerlingen van Antoni Gaudi maken levensboeken op basis van hun contact met ouderen uit de Poelmanflat.

Het Filmhuis vertoont de films Heartstone en God’s own country.

Bibliotheek Waterland heeft de hele maand maart een leestafel met boeken rondom de bestrijding van racisme en discriminatie.

Theater de Verbeelding programmeert George & Eran lossen de wereldvrede op.

Da Vinci College: alle eerste klassen krijgen tijdens Levensbeschouwelijke Vorming les van Bureau Discriminatiezaken en gaan in gesprek met een gastspreker over de thema’s: er bij horen, jezelf zijn en de mensenrechten. De leerlingen houden zich tijdens Nederlands, Muziek en Gym ook bezig met het thema discriminatie. Zij maken posters en houden een sponsoractie voor een weeshuis in Zuid-Afrika, waarmee de school een band onderhoudt. Op 15 maart tonen de leerlingen tijdens de 21 maartmanifestatie in de school hun ouders de werkstukken die zij hebben gemaakt en hun muziek en dans.

‘Hobo’ werd ‘Piccolo’

Een aantal toekomstige bewoners van de Zaandamse buurt ‘De Zaanse Eilanden’ tekende bezwaar aan tegen de daar te gebruiken straatnaam ‘Hobo’. Die zou hen namelijk ‘onaangenaam in de oren’ klinken. Tijdens een hoorzitting werd duidelijk dat ze hiermee bedoelden dat ‘Hobo’ te veel op ‘homo’ zou lijken. Het college van B&W gaf de bezwaarmakers hun zin en wijzigde de straatnaam in ‘Piccolo’.

Enkele andere bewoners meenden dat de gemeente daarmee toegaf aan homofobie, een stelling waarin het geraadpleegde BD zich kon vinden. Er vonden tal van gesprekken en briefwisselingen plaats, waarbij de verantwoordelijke ambtenaren helaas steevast duikgedrag vertoonden. Pas na twee jaar erkende de gemeentesecretaris dat er verkeerde argumenten, opportunisme en onjuiste procedures waren gehanteerd.

“Wanneer aspirant-kopers aangeven een kavel niet te willen kopen vanwege een associatie die zij zelf maken (zijnde: ‘het woord Hobo lijkt op het woord homo’), moeten wij niet zomaar tegemoetkomen aan deze wens.” Vastgesteld werd dat de gemeente in het vervolg anders diende te handelen, een conclusie waarin zowel de vasthoudende bewoners als het BD zich konden vinden.

Film over eenzaamheid en liefde in ruraal Groot-Brittannië

In het teken van 21 maart/Purmerend tegen discriminatie en ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van het Filmhuis Purmerend vertoont het Filmhuis op 17 maart om 16.00 uur en om 20.30 uur God’s own country, een premièrefilm die al 23 prijzen heeft gewonnen. Op 17 maart is er een speciale toegangsprijs van € 5,00.

God’s own country
Regie Francis Lee
Johnny werkt van ‘s morgens tot laat ‘s avonds op de boerderij van zijn ouders, verscholen in de mistige landschappen van Yorkshire. Hij probeert zijn frustraties weg te drinken in de lokale pub, hij beleeft er seksuele avonturen die nergens toe leiden. Als een Roemeense seizoenarbeider voor enkele weken op de boerderij komt werken, voelt Johnny allerlei ongekende emoties. Een intense relatie begint en zal Johnny’s leven voorgoed veranderen.

Reserveren via https://www.filmhuispurmerend.nl/movies/199/17/gods_own_country
Locatie: ’t Stamhuis, Kerkstraat 11, 1441 BL Purmerend

Het programma van het Filmhuis ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan loopt van vrijdag 16 maart tot en met zondag 18 maart. Meer informatie vindt u op:
www.filmhuispurmerend.nl.

21 maart manifestatie Da Vinci College Purmerend

Het Da Vinci College in Purmerend organiseert een avond voor de leerlingen en de ouders van de eerste klassen en andere belangstellenden in het kader van 21 maart, de Internationale Dag tegen racisme en discriminatie.

Op deze avond, die op donderdag 15 maart 2018 van 18.00. – 21.00. zal plaatsvinden, zal het volgende gebeuren: Leerlingen laten d.m.v. rap, zang, dans, posters, gedichten en filmpjes zien wat zij geleerd hebben over racisme, discriminatie en mensenrechten en zetten zich in voor de kinderen van Masechaba.De stichting Masechaba is een organisatie die in Zuid-Afrika een centrum heeft gebouwd voor de kinderen die A.I.D.S. hebben en van wie beide ouders aan deze ziekte zijn gestorven. Op www.Masechaba.nl staat meer informatie over deze stichting.

Bureau Discriminatiezaken heeft tijdens de lessen levensbeschouwelijke vorming voorlichting gegeven over vooroordelen, identiteit en discriminatie en de universele rechten van de mens. In vervolg op deze lessen gingen de leerlingen in dialoog met gastsprekers over persoonlijke ervaringen met jezelf zijn, erbij horen en de mensenrechten. De leerlingen hebben een verslag gemaakt van hun ontmoeting met de gastspreker.

In het theater zal gedanst, gerapt en gezongen worden. De posters en filmpjes worden gepresenteerd in diverse lokalen en in de aula kan er genoten worden (tegen betaling) van de hapjes die door de leerlingen zijn gemaakt voor het goede doel. Ook hier zijn de gedichten van de leerlingen te zien.

Verder zijn er kraampjes van Bureau Discriminatiezaken en van de stichting Masechaba.

Het Da Vinci College is te vinden aan de Johanna Naberstraat 218 1442 BG in Purmerend. Tel: 0299 431711. Contactpersoon is R.J. Waltmann.

21 maart bij Clup Welzijn

Clup Welzijn sluit aan op 21 maart/Purmerend tegen discriminatie met een serie activiteiten voor kinderen en volwassenen.

woensdagmiddag 7 maart is er ‘schilderen in alle kleuren’, een voor kinderen aansprekende activiteit om de diversiteit in de samenleving te vieren, locatie Heel Europa

vrijdag 9 maart praten kinderen in kletskoppengroepjes over mensen met een beperking, van 12:30-14:00 uur, locatie: het Willem Eggert Kindcentrum

zondag 11 maart is er van 13:00-15:00 bij Moving Moms een ‘multiculturele hapjes middag’, locatie: Kinderparadijs. Breng je favoriete multicultirecepten mee en neem wat te proeven mee, er zullen ook diverse hapjes staan om te proeven!

zondag 11 maart is er van 17:30-20:00 uur Tienermeiden koken, locatie Kinderparadijs. De tienermeiden kijken intercultureel en gaan Spaanse tapas koken

maandag 19 maart van 15:30-17:30 uur is er Koken met jongens, locatie Kinderparadijs, de jongens gaan multiculturele hapjes maken

maandag 26 maart is er van 18:00-20:00 uur ReR kitchen in Heel Europa. Een gezamenlijke eet-avond voor lhbt-ers en hun vrienden en aanverwanten. Iedereen mag aanschuiven. Het werkt volgens het ‘american’ principe. Iedereen neemt wat te eten mee

Tijdens de maand maart werkt een tweede klas op Antoni Gaudi aan hun levensboeken over ouderen uit de Poelmanflat. Deze boeken worden overhandigd op vrijdag 13 april tussen 10:00-11:30 uur in de Poelmanflat.

Meer informatie over deze activiteiten, Edith Merks, tel: 0628734911 e.merks@clup.nl