LHBTIQ+-onderzoek: acceptatie geen vanzelfsprekendheid

De gemeente Zaanstad onderzocht in samenwerking met De Zaanse Regenboog, het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland en de Paarse Vrijdag Krant in het najaar van 2021 de acceptatie en discriminatie van LHBTIQ+-personen in Zaanstad. Het volledige rapport werd eind maart 2022 gepubliceerd en is hier te lezen. Daarbij wordt duidelijk dat LHBTIQ+-acceptatie nog geen vanzelfsprekendheid is.

BD-campagne ‘Wij staan naast je’ van start

Op 21 maart 2022 lanceerden de drie antidiscriminatievoorzieningen in de eenheid Noord-Holland de campagne #wijstaannaastje. Vanaf die dag staat de nieuwe website www.wijstaannaastje.nl online, als startsignaal van de campagne.

In Nederland hebben jaarlijks tienduizenden mensen te maken met discriminatie. Toch krijgen de antidiscriminatievoorzieningen slechts het topje van de ijsberg van deze ervaringen binnen.  In 2021 steeg het aantal discriminatieklachten bij deze bureaus met 5% ten opzichte van 2020. Veel mensen weten nog niet dat ze terechtkunnen bij het Bureau Discriminatiezaken in de regio’s Kennemerland, Zaanstreek/Waterland en Noord-Holland Noord voor ondersteuning bij of vragen over discriminatie. Door de mensen achter de organisaties een gezicht te geven, willen de bureaus met de campagne de stap verkleinen om advies te vragen en ongelijke behandeling te melden.

#wijstaannaastje
Met de campagne willen de bureaus hun naamsbekendheid in de provincie Noord-Holland vergroten en ondersteuning bieden bij discriminatie-ervaringen en vragen. Discriminatie ervaren is stressvol en kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en het zelfbeeld. Erover praten vraagt daarom om een veilige omgeving. Omdat de antidiscriminatiebureaus nog te weinig bekend zijn, kan de drempel om hulp te zoeken of advies te vragen hoog zijn. Waar andere antidiscriminatiecampagnes meer nadruk leggen op de verschillende vormen van discriminatie of op de slachtoffers, wil de #wijstaannaastje-campagne aandacht vragen voor waar je terechtkomt als je met discriminatie te maken krijgt en wat er gebeurt als je de bureaus inschakelt.

De ‘wij’ in de #wijstaannaastje-campagne staat dan ook voor de antidiscriminatiebureaus, de medewerkers en het platform. De groep mensen die klaarstaat om te luisteren naar je verhaal en je verder te helpen.

Frederique Janss, Directeur Bureau Discriminatiezaken Kennemerland: “Door de medewerkers achter de organisatie te laten zien, maken we duidelijk dat we dichtbij zijn. Dat mensen zien dat ze in het geval van discriminatie bij ons terechtkunnen voor vragen, een luisterend oor en advies.” De campagne zal drie jaar lopen, waarbij de lancering van de website wijstaannaastje.nl het startsignaal is. Vervolgens zal de campagne worden uitgerold op sociale media en ook offline worden uitgebouwd. De Noord-Hollandse gemeenten is gevraagd om te participeren in de campagne.

Kamerbrief over ketenbrede aanpak
Op 23 februari dit jaar verscheen de Kamerbrief van Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de nodige versterking van een ketenbrede aanpak voor discriminatie en racisme. Bruins Slot: “Iedereen in Nederland moet gelijk worden behandeld, zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen. Een nauwe samenwerking tussen de ketenpartners en het op een juiste manier opvolging geven aan meldingen over ervaren discriminatie is daarom van groot belang. Iedere inwoner van Nederland moet bij ervaren discriminatie terecht kunnen bij een instantie die passende hulp kan verlenen. Dat is ook de reden dat preventie en bewustwording belangrijke pijlers zijn in het antidiscriminatiebeleid.”

Splinter Chabot komt naar Zaandam

Op vrijdag 1 april komt schrijver/tv-host Splinter Chabot op uitnodiging van het Bureau Discriminatiezaken naar filmtheater De Fabriek om te vertellen over zijn boeken ‘Confettiregen’ en ‘Roze brieven’. Aansluitend wordt zijn keuzefilm vertoond. Aanvang 20.00 uur. Wacht niet te lang met het bestellen van kaarten! Alle benodigde informatie is hier te vinden.

Lezing opiniemaker Janice Deul. ‘Mogen we dan helemaal niks meer?’

Op 21 maart is het de Internationale Dag tegen Racisme. Daarom organiseert het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland samen met andere antidiscriminatiebureaus in Nederland de Week tegen Racisme. Dit jaar is het thema ‘Cultuur’. Van 21 tot en met 27 maart 2022 kun jij meepraten en je kennis verdiepen tijdens lezingen, workshops en theater.

De week begint niet zomaar op 21 maart. Op deze dag wordt namelijk wereldwijd aandacht gevraagd voor de strijd tegen racisme. Het bloedbad in het Zuid-Afrikaanse Sharpeville op 21 maart 1960, waarbij de politie het vuur opende op anti-apartheidsdemonstranten, was voor de Verenigde Naties de aanleiding om vanaf 1966 deze dag in het teken te stellen van de strijd tegen racisme.

Deelname aan alle lezingen en workshops is gratis, maar deelnemers moeten zich vooraf wel aanmelden. Het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland organiseert op 22 maart de lezing ‘Mogen we dan helemaal niks meer’ door Janice Deul.

Janice Deul

Janice Deul is oprichter van het socialemediaplatform Diversity Rules en maakt zich sterk voor een inclusief mode-, media- en kunstklimaat. Dat doet ze middels lezingen, workshops, gastcolleges, opiniestukken, columns, mediaoptredens en het cureren van tentoonstellingen. Zo was ‘Voices of Fashion’, een grote expositie over Zwarte couture, schoonheid en stijlen in 2021 in Centraal Museum Utrecht te zien. Als fashion-/cultuuractivist en journalist spreekt ze zich uit over tal van zaken op het gebied van uitsluiting en stereotypering. Dit varieert van #MeToo, ‘identiteitspolitiek’ en inclusief taalgebruik tot sustainable & genderfree fashion, het non-inclusieve karakter van de culturele & literaire sector en: culturele toe-eigening. Deul schrijft columns voor onder meer het Noordhollands Dagblad en Leidsch Dagblad.

Janice Deul maakt sinds september 2021 deel uit van het bestuur van Centrum Beeldende Kunst Zuidoost in Amsterdam. Daarnaast is ze lid van de monitorcommissie Ontwerp van de Raad voor Cultuur en de commissie die de minister van OCW adviseert over het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag in de culturele en creatieve sector.

Over de lezing

‘Mogen we dan helemaal niks meer?’ is een veelgehoorde verzuchting vandaag de dag. Zeker als het gaat om culturele toe-eigening, waarbij mensen elementen, gebruiken of tradities overnemen van een (gemarginaliseerde) cultuur die niet van hem/haar/hen is. Uiteraard ligt het niet zo zwart/wit, maar juist die nuance maakt deze materie vaak zo complex. Reden te meer om het erover te hebben. Fashion & cultuuractivist Janice Deul bespreekt tijdens haar lezing het verschil tussen toe-eigening en inspiratie, waarom het eerste immoreel en schadelijk is en hoe we ervoor kunnen zorgen dat dit fenomeen wordt uitgebannen.

 

Praktische informatie:
Lezing Janice Deul
22 Maart 16.00-17.00 uur
Online via https://radar.webinargeek.com/mogen-we-dan-helemaal-niks-meer
Aanmelden is verplicht

Jaarverslag 2021

Het BD-verslag over het jaar 2021 is klaar. U kunt het hier lezen.

Een nieuwe nieuwsbrief

Splinter Chabot

De februari-nieuwsbrief van het Bureau Discriminatiezaken is uit. Met informatie over het toegenomen aantal meldingen in 2021, de week tegen racisme, nieuwe straatnamen, de komst van Splinter Chabot en nog het een en ander.

Fakkeloptocht online

De traditionele Zaanse fakkeloptocht tegen discriminatie, op vrijdag 24 december, gaat dit jaar om begrijpelijke redenen niet door. Maar er is die avond wel aandacht voor, online. Aanvang 19.30 uur.

Antisemitische complotdenker in gemeenteraad Purmerend?

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 22, 23 en 24 november jl. in Purmerend en Beemster behaalde het Forum voor Democratie twee zetels. Aangezien lijsttrekker Daniël Pardoen niet in Purmerend woont, komen de nummers 2 en 3 op de FvD-kandidatenlijst in aanmerking voor een zetel. De nummer 3 is Martin Gennissen uit Middenbeemster.
Op zijn Facebookpagina plaatste Gennissen in 2021 meerdere hoaxes en antisemitische complottheorieën. Uit die laatste categorie zijn hieronder twee voorbeelden te vinden. Voor het FvD waren de talloze haatzaaiende berichten blijkbaar geen reden om Gennissen uit de partij te weren.
De afgelopen jaren uitten steeds meer politici zich op discriminerende en antisemitische wijze. Mocht Gennissen in Purmerend als raadslid worden geïnstalleerd, dan wordt er een nieuw dieptepunt bereikt. Hopelijk komt het niet zo ver en houdt deze antisemitische complotdenker de eer aan zichzelf en staat hij zijn zetel af. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal het Bureau Discriminatiezaken zijn gedragingen de komende tijd nauwgezet monitoren en waar mogelijk en nodig actie ondernemen.

2-3-2021

23-3-2021

Ervaringsonderzoek LHBTIQ+’ers

In samenwerking met Stichting De Zaanse Regenboog, Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland en de Paarse Vrijdag Krant voert de gemeente Zaanstad een onderzoek uit naar ervaringen van LHBTIQ+’ers* met acceptatie en veiligheid. Beschouwt u zichzelf als LHBTIQ+’er en bent u woonachtig in de gemeente Zaanstad, dan nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan het onderzoek. Als u mensen kent die ook in de doelgroep vallen kunt u deze mail of de link doorsturen, de vragenlijst staat open tot 31 december 2021. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.
Alle informatie uit deze vragenlijst wordt vertrouwelijk behandeld. De resultaten die op basis van dit onderzoek geschreven zullen worden, zullen nooit te herleiden zijn tot u als persoon.
De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt om de emancipatie en acceptatie van LHBTIQ+’ers in Zaanstad te vergroten. Begin 2022 worden de resultaten gedeeld met de gemeenteraad en op de website van de gemeente (zoekterm LHBTI), www.dezaanseregenboog.nl en www.bureaudiscriminatiezaken.nl.
Enquête starten
Als de bovenstaande knop niet werkt, kunt u onderstaande link ook kopiëren en in uw browser plakken:
https://zaanstad.survalyzer.eu/ogyvegffjj?l=nl Hartelijk dank voor uw deelname.Als u vragen of opmerkingen heeft over deze uitnodiging of naar aanleiding van dit onderwerp, kunt u een e-mailbericht sturen naar statistiek@zaanstad.nlTeam Onderzoek & StatistiekGemeente Zaanstad
*LHBTIQ+’er: lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse conditie, queer, aseksueel, panseksueel en andere seksuele voorkeuren en genderidentiteiten.

Zorgen om uitsluiting door coronatoegangsbewijs

Iedereen die een bioscoop, een café of een theater wil bezoeken, moet sinds 25 september een coronatoegangsbewijs laten zien. Dat betekent dat mensen die niet gevaccineerd zijn, geen herstelverklaring hebben of geen recente negatieve test hebben, geen toegang krijgen tot deze gelegenheden. Bij het Bureau Discriminatiezaken komen momenteel veel klachten hierover binnen.

Sinds de nieuwe maatregel op dinsdag 14 september 2021 door de overheid is bekendgemaakt, heeft het Bureau Discriminatiezaken al tientallen klachten ontvangen over het coronatoegangsbewijs. Melders voelen zich uitgesloten, omdat ze zonder QR-code onder meer de horeca niet binnen mogen. “Hopelijk gaan jullie iets doen aan het uitsluiten en discrimineren van mensen zonder QR-code”, geeft een van de melders aan.
Het Bureau Discriminatiezaken begrijpt de zorgen die zijn ontstaan door deze nieuwe maatregel. Het is daarom belangrijk om gevallen en gevoelens van discriminatie op dit gebied te blijven melden. Alle klachten worden door onze klachtbehandelaars bestudeerd en in behandeling genomen. Hierbij gaat het om maatwerk: juridisch gezien is dit een complexe situatie en per geval wordt bekeken of er sprake is van discriminatie.

Is uitsluiting door de coronapas discriminatie?

Van discriminatie is wettelijk gezien sprake als iemand ongelijk wordt behandeld op basis van een van de in de wet genoemde discriminatiegronden. De wettelijke gronden zijn herkomst, geslacht, seksuele gerichtheid, chronische ziekte of handicap, godsdienst of levensovertuiging, nationaliteit, politieke gezindheid, leeftijd, burgerlijke staat of soort arbeidscontract/arbeidsduur. De corona-checkapp valt onder ‘medische indicatie’ en valt daarmee juridisch gezien niet onder discriminatie.
Toch zijn er gevallen waarin uitsluiting op basis van de coronapas wél onder discriminatie zou kunnen vallen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die vanwege hun geloof niet gevaccineerd willen worden. Als in dat geval iemand wordt uitgesloten, is er mogelijk sprake van discriminatie op grond van godsdienst/levensovertuiging. Maar ook als iemand niet gevaccineerd wil of kan worden omdat diegene een chronische ziekte of handicap heeft, dan valt uitsluiting op basis van de coronapas mogelijk onder discriminatie op grond van handicap/chronische ziekte.
Kortom, het is van belang dat iedere melding nauwkeurig wordt bestudeerd om de melder de juiste ondersteuning te bieden.

Hoe zit het dan met onze mensenrechten?

Door verschillende coronamaatregelen worden enkele van onze vrijheidsrechten ingeperkt. De overheid mag dat in uitzonderlijke gevallen doen, bijvoorbeeld om een epidemie te bestrijden. Er moet dan wel aan drie belangrijke voorwaarden worden voldaan:
1. de grondslag moet legitiem zijn, in dit geval gaat het om beschermen van de volksgezondheid;
2. er moet een voldoende duidelijke wettelijke basis zijn voor de maatregelen;
3. de maatregelen moeten proportioneel zijn, ofwel in een evenredige verhouding staan tot het nagestreefde doel.

Het College voor de Rechten van de Mens is de organisatie die toezicht houdt op naleving van de mensenrechten. Zij hebben een uitgebreid artikel over het coronavirus en mensenrechten gepubliceerd, waarin verder wordt uitgelegd welke vrijheidsrechten in het geding zijn en wat de overheid wel en niet mag doen in zulke gevallen.