Kandidaten gezocht voor Zaanse Regenboogprijs

Op 10 juni 2023 vindt de uitreiking plaats van de eerste Zaanse Regenboogprijs. Voor dit initiatief van De Zaanse Regenboog en het Bureau Discriminatiezaken komen personen en organisaties in aanmerking die zich hebben ingezet voor Zaanse LHBTIQ+-ers of op het gebied van gender en seksuele diversiteit.

Nadat het COC in de jaren ’80 van de vorige eeuw werd opgeheven, werden er aanvankelijk relatief weinig activiteiten georganiseerd rond gender en seksuele diversiteit. Het Bureau Discriminatiezaken gaf voorlichting op scholen, via de GGD startte het project I Am, de GSA’s (Gender & sexuality Alliances) werden steeds actiever op scholen en er was natuurlijk de Paarse Vrijdag Krant. Sinds 2015 is Zaanstad Regenboogstad. Sindsdien gebeurt er meer: van regenboogzebrapad tot LHBT-Netwerk Zaanstad (2016-april 2018).  Uit het LHBT-Netwerk is het Roze olifantje dames diner Club ontstaan. Vanaf juni 2018 werd De Zaanse Regenboog actiever, met informatievoorziening, belangenbehartiging en het organiseren van activiteiten. De Zaanse Regenboog groeide ondanks de langdurige corona-epidemie uit tot een volwaardige stichting met veel activiteiten (zie www.dezaanseregenboog.nl).

We vinden desondanks dat er nog meer kan en mag gebeuren. Daarom reiken Stichting De Zaanse Regenboog en het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland met ingang van dit jaar de Zaanse Regenboogprijs uit. In aanmerking hiervoor komen mensen en organisaties die zich inzetten (of ingezet hebben) voor de Zaanse LHBTIQ+-ers of op het gebied van gender en seksuele diversiteit. In beginsel kan iedere Zaankanter genomineerd worden voor deze jaarlijkse prijs. De bedoeling is om op deze wijze mensen en organisaties te stimuleren activiteiten te organiseren met als thema gender en seksuele diversiteit.

De Zaanse Regenboogprijs bestaat uit een kunstobject en een geldbedrag van €100,-. Het kunstwerk, een Color BLCK,  in de natuurlijke regenboogkleuren, is vormgegeven door de Zaanse kunstenares Ingrid Roos. Kandidaten voor de prijs kunnen vóór 15 april worden aangemeld via het mailadres info@dezaanseregenboog.nl.

Vermeld in de mail de naam van de genomineerde persoon of organisatie, plus een uitgebreide motivering waarom deze kandidaat de prijs verdient. Belangrijk is dat er een link met Zaanstad bestaat. Vergeet ook niet de eigen naam en contactgegevens te vermelden. Mocht er aanvullende informatie nodig zijn, dan nemen we in april of mei contact op met de aanmelders. Bestuursleden van Stichting De Zaanse Regenboog en medewerkers van het Bureau Discriminatiezaken zijn uitgesloten van deelname.

Een jury kiest de winnaar. De Zaanse Regenboogprijs wordt op 10 juni in cultureel centrum de Bullekerk uitgereikt tijdens de festiviteiten na de Zaanse Regenboogparade.

De jury bestaat uit:

Rosanne Kolvers van Stichting De Zaanse Regenboog

Fasla Muradin van Bureau Discriminatiezaken

Janine Sicking van GSA Zaanlands Lyceum

Morgan Ullers van GSA Zuiderzee College

Jeroen van Paassen Galeriehouder PLAY room

Judith Koelemeijer in Wormer met biografie Etty Hillesum

Schrijfster Judith Koelemeijer komt donderdag 23 februari naar haar geboortedorp Wormer om te vertellen over haar biografie Etty Hillesum. Het grote publiek en critici waren lovend over haar in 2022 uitgebrachte levensverhaal van deze beroemde joodse dagboekschrijfster. De biografie stond in vrijwel alle eindejaarslijstjes in de top-10 van beste boeken.

De bijeenkomst met Judith Koelemeijer begint om 20.00 uur in De Stoomhal (Pakhuisplein 44, Wormer) en is gratis toegankelijk. Vooraf aanmelden is niet nodig. Na afloop kan het boek Etty Hillesum – Het verhaal van haar leven worden aangeschaft en zal Judith Koelemeijer het desgewenst signeren. De organisatie van de avond is in handen van het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland.

Over het boek:

Op 9 maart 1941 begint de dan 27-jarige Etty Hillesum een dagboek. Terwijl de nazi’s haar als Joodse vrouw in Amsterdam steeds openlijker vervolgen, getuigt zij van een imponerende geestelijke vrijheid. Haar aantekeningen over de liefde, erotiek, familierelaties, vriendschap, geloof, zinloze haat en lotsverbondenheid zijn hoogstpersoonlijk, zeldzaam eerlijk, en tegelijkertijd volstrekt universeel.

Sinds de eerste publicatie van haar dagboeken en brieven hebben de geschriften van Etty Hillesum (1914-1943) wereldwijd miljoenen lezers geïnspireerd. Maar wie was zij eigenlijk? Welke vrouw van vlees en bloed gaat schuil achter haar mooie woorden?

Judith Koelemeijer wist een schat aan nog onbekend materiaal te verzamelen. In deze biografie geeft zij een verrassend nieuw perspectief op Etty’s rusteloze jeugd, haar linkse studentenjaren, en haar uiteindelijke keuze om ‘het lot van haar volk te delen’ en niet onder te duiken. Etty Hillesum blijkt iemand met vele gezichten, getekend door een beladen familiegeschiedenis, waaraan zij zich tenslotte tóch weet te ontworstelen.

Etty Hillesum – Het verhaal van haar leven is de meeslepende geschiedenis van een jonge, gepassioneerde vrouw die ook onder de meest gruwelijke omstandigheden trouw bleef aan haar idealen en zichzelf.

Between mountains and wars

Op vrijdag 27 januari, Holocaust Memorial Day, vertoont het Bureau Discriminatiezaken in het Zaandamse filmtheater De Fabriek (J. Sijbrandsteeg 12) eenmalig de documentaire Between mountains and wars. Aanvang 19.30 uur.

Denkend aan Bosnië en Herzegovina komen er al snel beelden naar boven van de oorlog in de jaren negentig en de etnische verdeeldheid. Maar in Sarajevo, een stad waar Sefardische joden meer dan vier eeuwen geleden hun toevlucht zochten, leeft de joodse gemeenschap vredig samen met hun islamitische, rooms-katholieke en Servisch-orthodoxe buren. Ester Kaveson Debevec, Rifka Albahari Raus en Laura Papo Ostojić, drie Sefardische vrouwen tussen de 79 en 87 jaar, maakten niet alleen de oorlog van de jaren negentig mee, maar overleefden ook de Tweede Wereldoorlog. Niet-joodse buren en vrienden hielpen hen, toen kinderen, de jaren 1940-1945 door te komen. Bijna een halve eeuw later deden de drie vrouwen hun uiterste best om hun medestadsgenoten te helpen de belegering te overleven, ongeacht hun etniciteit of religie.

Ester, Rifka en Laura komen vaak samen in het centrum voor de joodse gemeenschap, gelegen in de enige actieve synagoge van Bosnië en Herzegovina. Hun in Between mountains and wars vertelde verhalen zijn hoopvol, ondanks de gruwelijke geschiedenis waarmee ze moeten leven.

Deze vijftig minuten durende documentaire is gemaakt door de Zaandamse regisseur Qali Nur en haar collega Natali Khalili Tari. Qali is op 27 januari aanwezig om de indrukwekkende documentaire toe te lichten en vragen te beantwoorden. Na afloop van de vertoning is er een vraaggesprek met de joodse filmwetenschapper Lievnath Faber. Zij verbindt joods activisme met de bredere strijd tegen discriminatie en antisemitisme.

Between mountains and wars is Engels ondertiteld. Tickets zijn verkrijgbaar via deze link.

Buitenlandse Zaken discrimineert

Maandag 12 december 2022 kwam het vernietigende, onafhankelijke rapport over de gang van zaken op de werkvloer van het Ministerie van Buitenlandse Zaken uit over discriminatie en racisme op de werkvloer. Er is sprake van een ingesleten cultuur van racisme, discriminatie en uitsluiting, aldus de onderzoekers.

Het rapport meldt allerlei voorbeelden. Zo vertelt een aantal medewerkers, dat ze meerdere keren zijn aangeduid als onder meer ‘apen’ en ‘zwarte piet’ vanwege hun huidskleur. Een ander zei dat ‘heel islamitisch BZ zich na een aanslag moet verantwoorden dat ze ertegen zijn.’ Daarnaast gingen promoties vaak voorbij aan mensen met een andere huidskleur en een hooggeplaatste medewerker die voor een vacature expliciet op zoek was naar een blond meisje met blauwe ogen werd niet tot de orde geroepen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken vroeg twee jaar geleden om het onderzoek naar aanleiding van de Black Lives Matter-beweging. De ambtelijke top wilde weten of medewerkers binnen de eigen organisatie racisme ervaren en zo ja in welke vorm.

Heb je te maken met discriminatie of racisme op je werk? Voel je je ongelijk behandeld of ben je hiervan getuige? Wil je een melding doen of wil je je verhaal kwijt, al dan niet anoniem? Op wijstaannaastje.nl vind je meer informatie of je kunt contact opnemen met een Bureau Discriminatiezaken in jouw gemeente.

Recht voor Z’n Raapfestival groot succes

Het Recht voor Z’n Raapfestival, op 10 december georganiseerd door Amnesty International Zaanstreek en het Bureau Discriminatiezaken, was een groot succes. Driehonderd enthousiaste bezoekers zagen een middag lang op twee podia van FluXus in Zaandam negen topbands en de talenten van dansgezelschap Danzin optreden. Burgemeester Jan Hamming opende het festival met een gloedvol pleidooi voor universele mensenrechten. En de toeschouwers droegen een steentje bij aan zijn woorden door €470,- te doneren voor War Child. Onder leiding van zanger/componist Reniet Vrieze bracht een gelegenheidsband tot slot het speciaal voor dit festival uitgebrachte prachtnummer Road ten gehore. Al met al was het een geslaagde ode aan de mensenrechten. Met dank aan allen die belangeloos meewerkten om dit evenement mogelijk te maken.
Volgend jaar weer?

Postercampagne Bureau Discriminatiezaken

Nog geen tien procent van de mensen die te maken krijgen met discriminatie meldt dit bij bijvoorbeeld de politie of een antidiscriminatievoorziening, zo blijkt uit meerdere onderzoeken. Om de meldingsbereidheid te vergroten begint het Bureau Discriminatiezaken (BD) Zaanstreek/Waterland in december met een uitgebreide postercampagne. 

De Bureaus Discriminatiezaken van de eenheid Noord-Holland lanceerden in 2022 de online campagne #Wijstaannaastje. Doel is om zowel naamsbekendheid van de antidiscriminatievoorzieningen als de meldingsbereidheid van ongelijke behandeling te vergroten. Vanaf week 50 voegt het BD-Zaanstreek/Waterland aan de online uitingen een campagne toe met posters in de hele regio Zaanstreek-Waterland.

Hoe ziet de campagne eruit?

In de laatste weken van 2022 zijn in 150 openbare gebouwen in de regio twee verschillende beelden te zien. De eerste week van 2023 zijn de abri’s in zeven Zaans-Waterlandse gemeenten een week lang gevuld met 172 grote posters waarop de bijgevoegde afbeeldingen staan. De ruim driehonderd posters bevatten een QR-code die naar de website www.wijstaannaastje.nl leidt. Daar kunnen mensen ervaringsverhalen lezen van medewerkers en kan discriminatie worden gemeld. Ondertussen loopt ook de online campagne door. Iedere week komt er op de digitale kanalen van de Bureaus Discriminatiezaken Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek/Waterland een foto of quote met de hashtag #wijstaannaastje. In de begeleidende teksten verwijzen we naar wijstaannaastje.nl.

11 Procent gediscrimineerd

Ruim 1 op de 10 inwoners van Nederland van 15 jaar of ouder (11 procent) zei in 2021 zich in de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd gevoeld te hebben. Dat zijn omgerekend ruim 1,6 miljoen mensen. Discriminatie en alledaags racisme kunnen leiden tot stress, ziekte, verstoorde verhoudingen en/of geweld. Erover praten vraagt om een veilige omgeving. Een omgeving waar je wordt gezien, gehoord en begrepen. Bij het Bureau Discriminatiezaken kan iedereen kosteloos terecht voor steun en advies bij discriminatie of ongelijke behandeling. Wij staan naast je.
Wij bieden een luisterend oor, geven advies en helpen graag met het uitzetten van concrete acties. Ook als mensen vragen hebben of niet zeker weten of er sprake is van discriminatie kunnen ze bij ons terecht. In alle gevallen behandelen we klachten vertrouwelijk en indien gewenst anoniem.

Recht voor Z’n Raapfestival in Zaandam

Op zaterdag 10 december – op de Internationale Dag van de Mensenrechten – organiseren het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland en Amnesty International Zaanstreek het Recht voor Z’n Raapfestival in Zaandam. Kom je ook?

Reniet Vrieze (The Pilgrims) heeft speciaal voor dit festival het nummer Road geschreven. Het is ingezongen door Zaanse artiesten, die ook op 10 december meedoen. Vrieze: ‘Road gaat over welke keuzes je maakt in je leven. Als vluchteling moet je ergens heen vluchten, je weg zoeken, en dat bepaalt je lot. Als je de verkeerde keuzes maakt kan dat grote consequenties hebben. En uiteindelijk geldt dat voor iedereen: welk pad je kiest is bepalend voor je leven.’
Het festival is van 13.00-17.00 uur in FluXus, Westzijde 168 in Zaandam. De toegang is gratis, maar een donatie voor Warchild wordt op prijs gesteld.

Programma:
Deur open: 12.45 uur
Kick off: 13.15 uur door Gerard Slegers, wethouder Inclusiviteit en Inburgering Zaanstad.

Podium zaal:
13.30 uur: The Tiny Creeps
14.15 uur: Moerstaal
15.00 uur: Danzin
15.30 uur: Lorena And The Tide
16.15 uur: Congo Beach Club ft. Wendy Kimani
16.45 uur: RAW o.l.v. Reniet Vrieze

Singer-songwriter podium:
14.00 uur: Mo
14.45 uur: Robert
15.15 uur: Yara
16.00 uur: Emilio

‘Klokkenluider’ Luyendijk vonkt met zeven vinkjes

De bijna 3 procent Nederlanders die de dienst uitmaakt in de politiek, openbaar bestuur, bedrijfsleven en de journalistiek, moet niet alleen uitdragen dat diversiteit belangrijk is, maar hier concreet mee aan de slag. Dus niet alleen mensen van kleur aannemen en verwachten dat ze zich aanpassen, maar ze aannemen op de kwaliteiten die ze meenemen. Dat betoogde Joris Luyendijk maandag tijdens een lezing in Purmerend georganiseerd door Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland en Bibliotheek Waterland.

Met zijn boek De zeven vinkjes, over de groep geprivilegieerde Nederlanders in het hart van de macht, toert de schrijver en journalist door het land om de ogen te openen in zowel de bestuurskamers als ‘op straat’. Privilege betekent dat je denkt dat je iets niet hoeft te leren, je hoeft je nooit aan te passen en nooit te incasseren. Dit in tegenstelling tot een persoon van kleur die politie tegenkomt of een homostel dat hand in hand op straat loopt of iemand met een niet-westerse achternaam die een sollicitatiebrief schrijft. Zij houden bij voorbaat al rekening met mogelijke gevolgen. “Dat kennen de zeven vinkjes niet en ze weten niet hoe dat voelt.”

De ongelijkheid begint al vroeg en is bijna niet meer in te halen in onze netwerkmaatschappij. Tenzij we als samenleving gaan zien dat incasseringsvermogen, aanpassingsvermogen, doorzettingsvermogen, veerkracht, vindingrijkheid en inlevingsvermogen de leiderschapskwaliteiten van de toekomst zijn, aldus Luyendijk.

Joris Luyendijk legt met zijn boek de vinger op de zere plek van de machtsblokken in de maatschappij, maar in de bestuurskamers wordt daar soms verontwaardigd op gereageerd. “Je bent een soort klokkenluider”, reageerde een geëmotioneerde toehoorder, “en ik ben je dankbaar dat je dit boek hebt geschreven.”

Een nieuwe nieuwsbrief

bd logo

De september-nieuwsbrief is uit. Met de laatste gegevens over het aantal meldingen, de aankondiging van een lezing en een film. En nog veel meer.

Lezing Joris Luyendijk in Purmerend

De bekende schrijver/journalist Joris Luyendijk komt op maandag 26 september naar Purmerend om een lezing te geven over zijn veelbesproken bestseller De zeven vinkjes. De bijeenkomst begint om 16.00 uur in de Purmerendse bibliotheek (Waterlandlaan 40) en is gratis toegankelijk. De organisatie van de middag is in handen van het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland, in samenwerking met de bibliotheek in Purmerend.

 

Stel: jij bent niet te discrimineren, want je hoeft je nooit ergens aan te passen, omdat iedereen zich altijd aanpast aan jou. En stel dat je ook nog de meest prestigieuze opleiding van het land hebt, zodat niemand je daarop kan pakken. Dan kun je dus niet weten hoe kwetsbaarheid voelt. Zit alles je mee en niks tegen, dan is de kans maximaal dat je het ver brengt in de samenleving. Joris Luyendijk behoort tot deze groep van ondiscrimineerbare en sociaal onkwetsbare Nederlanders: de witte autochtone heteroman uit een ‘goed nest’ met aan de muur diploma’s van het Gemeentelijk Gymnasium te Hilversum en de Universiteit van Amsterdam. In De zeven vinkjes probeert Luyendijk te begrijpen wat zijn uitgangspositie heeft gedaan met zijn zelf-, mens- en maatschappijbeeld. En wat doet het met een land, wanneer mannen zoals hij er de dienst uitmaken? Want op ontzettend veel plekken helemaal bovenin de politiek, de serieuze media, het openbaar bestuur en het bedrijfsleven speelt een man zoals Joris Luyendijk de baas.

 

Het zijn prikkelende vragen en stellingen over ongelijkheid en privileges. Joris Luyendijk gaat er tijdens de bijeenkomst in Purmerend dieper op in. Bovendien zal presentator Nada Temelkov hem aan de tand voelen over zijn privileges en de wens die te doorbreken. Ook het publiek in de zaal kan vragen afvuren op Joris Luyendijk. Na afloop is er de mogelijkheid om De zeven vinkjes aan te schaffen en door Luyendijk te laten signeren.

 

Aanmelden voor de bijeenkomst is mogelijk via deze link of 075-6125696.