Sinan Çankaya in De Fabriek

Op 7 december kwam Sinan Çankaya op uitnodiging van het Bureau Discriminatiezaken naar Zaandam om te vertellen over zijn meermalen bekroonde boek Mijn ontelbare identiteiten. Voorafgaand werd de invloedrijke documentaire De Blauwe Familie vertoond, over uitsluiting bij en door de politie. De bijeenkomst, die plaatsvond in filmtheater De Fabriek, is georganiseerd in het kader van de Internationale dag voor de rechten van de mens.

Enkele reacties van bezoekers: ‘Het blijkt weer hoe belangrijk het is dat we met elkaar in gesprek blijven, juist in deze tijden’ en ‘Dankzij het confronterende en terechte pleidooi van Sinan Çankaya over  de “terreur van goede bedoelingen” heb ik mezelf beloofd vaker bij mezelf te rade te gaan of dat wat ik zeg ook datgene is wat ik doe. Ook zal ik beter opletten in mijn kringen. Het is een doordenkertje, ben blij dat ik het doorheb!’

Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland gaat verder als Discriminatie.nl

bd logo

Per 1 januari 2024 gaat de antidiscriminatievoorziening Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland verder als Discriminatie.nl. Hiermee bundelt het Bureau Discriminatiezaken de krachten met andere lokale en regionale antidiscriminatievoorzieningen in Nederland om het melden van discriminatie makkelijker en toegankelijker te maken. Namelijk door het aanbieden van een landelijk herkenbaar meldpunt, waarbij melders dichtbij huis ondersteuning krijgen door klachtbehandelaars uit de regio.

Landelijke samenwerking

Het Bureau Discriminatiezaken is sinds jaar en dag de antidiscriminatievoorziening waar inwoners terechtkunnen met hun discriminatiemeldingen. De landelijke samenwerking heeft tot doel om beter zichtbaar te zijn en de meldingsbereidheid van discriminatie te verhogen, zowel bij mensen die getroffen worden door discriminatie als bij mensen die hiervan getuige zijn. Helaas blijkt nu slechts drie procent van de mensen die discriminatie ervaren dit te melden bij een antidiscriminatievoorziening of de politie. Door de intensievere samenwerking wordt ook de dienstverlening verbeterd.

Ondersteuning door Discriminatie.nl

Bij Discriminatie.nl kan iedereen terecht voor professionele ondersteuning bij discriminatie. De gespecialiseerde klachtbehandelaars werken lokaal en bieden een luisterend oor en persoonlijke ondersteuning aan. Zij hebben kennis over wetgeving, adviseren over mogelijke vervolgstappen, bemiddelen met bijvoorbeeld een werkgever en begeleiden bij procedures. Ondersteuning door Discriminatie.nl is kosteloos en melders worden bijgestaan in hun eigen woonplaats of regio.

Daarnaast blijft Discriminatie.nl als vanouds preventiewerkzaamheden (zoals gastlessen, adviezen, publicaties, exposities en lezingen) verzorgen.

Een nieuwe nieuwsbrief

bd logo

De november-nieuwsbrief van het Bureau Discriminatiezaken is uit. Met onder meer informatie over de nieuwe naam die het bureau krijgt, een discussiestrategie over het geweld in Gaza en Israël en een LHBTIQ+-enquête. De nieuwsbrief is hier te lezen.

Ervaringsonderzoek lhbtiq+-personen

In samenwerking met Stichting De Zaanse Regenboog, Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland en de Paarse Vrijdag Krant voert de gemeente Zaanstad een onderzoek uit naar ervaringen van lhbtiq+-personen* met acceptatie en veiligheid.

Beschouwt u zichzelf als lhbtiq+-persoon en bent u woonachtig in de gemeente Zaanstad, dan nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan het onderzoek. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Als u mensen kent die ook in de doelgroep vallen kunt u de link doorsturen.

Alle informatie uit deze vragenlijst wordt vertrouwelijk behandeld. De resultaten die op basis van dit onderzoek geschreven zijn, zijn nooit te herleiden tot u als persoon.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de emancipatie en acceptatie van lhbtiq+-personen in Zaanstad te vergroten. Begin 2024 worden de resultaten gedeeld met de gemeenteraad en op de website van de gemeente Zaanstad, De Zaanse Regenboog, de Paarse Vrijdag Krant en Bureau Discriminatiezaken.

U kunt de enquête hier vinden.

Hartelijk dank voor uw deelname.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze uitnodiging of naar aanleiding van dit onderwerp, kunt u een e-mailbericht sturen naar statistiek@zaanstad.nl

 

Team Onderzoek & Statistiek

Gemeente Zaanstad

 

*lhbtiq+-personen staat voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersekse en queer personen. De + staat voor andere vormen van seksuele oriëntaties of genderidentiteiten, zoals aseksueel, panseksueel.

Geweld in Gaza en Israël: hoe houd je de discussie constructief?

Het vreselijke geweld in Israël en de Gazastrook roept ook in Nederland hevige emoties op. Ook professionals krijgen ermee te maken: het kan je persoonlijk raken en er kunnen discussies ontstaan met collega’s, cliënten of leerlingen. Hoe ga je om met extreme en polariserende standpunten? Hoe reageer je op iemand die geweld goedkeurt? Is het verstandig om die mening meteen tegen te spreken? IDEM Rotterdam verzamelde twaalf tips om de discussie constructief te houden.

 1. Luister

Reageer niet meteen als iemand spreekt, maar probeer eerst actief te luisteren. Laat de andere persoon zijn, haar of hun standpunt uitleggen zonder diegene te onderbreken.

 1. Stel open vragen

Moedig de ander aan om dieper op zijn, haar of hun standpunt in te gaan door open vragen te stellen. Dit geeft iemand de gelegenheid om te reflecteren op het eigen standpunt. Het kan er tegelijkertijd voor zorgen dat je misschien meer begrip krijgt voor dat standpunt.

 1. Blijf kalm

Probeer rustig te blijven praten en je emoties onder controle te houden. Gebruik geen agressieve of beledigende taal. Kalm blijven helpt om een constructief gesprek te voeren.

 1. Ga op zoek naar een gemeenschappelijke grond

Ook al hebben jullie tegengestelde opvattingen, de kans is groot dat er toch overeenkomsten zijn. Ga op zoek naar die overeenkomsten, hoe klein ze ook zijn. Overeenkomsten zijn een goede basis om verder in gesprek te gaan.

 1. Respecteer elkaar

Behandel de andere persoon met respect, ook als je het niet eens bent met het standpunt van diegene. Houd altijd elkaars waardigheid in het achterhoofd. Bovendien voegen persoonlijke aanvallen vrijwel nooit iets constructiefs toe aan het gesprek.

 1. Erken verschillen

Agree to disagree. Geef toe dat je allebei een andere mening hebt en dat dat oké is. Onthoud dat het doel van dit gesprek niet is om elkaar te overtuigen, maar om elkaar beter te begrijpen. Het met elkaar eens worden kan fijn zijn, maar is niet per se nodig.

 1. Blijf bij de feiten

Weet je iets niet zeker? Gebruik het dan niet als argument. Baseer je argumenten op feitelijke informatie. Probeer te voorkomen dat je onjuiste informatie geeft of de ander – al dan niet bewust – misleidt.

 1. Blijf bij jezelf

Praat alleen vanuit jezelf. Houd het bij je eigen ervaring en je eigen perspectief. Zeg bijvoorbeeld niet: ‘Jij zit er helemaal naast.’ Wat je wel kan zeggen is: ‘Ik hoor je standpunt, maar ik denk dat…’ Door alleen ‘ik-boodschappen’ te gebruiken komen je argumenten minder aanvallend over.

 1. Wees geduldig

Haastige spoed is zelden goed, ook niet in een discussie. Verwacht niet dat je snel tot overeenstemming komt, of meteen een oplossing vindt. Sommige onderwerpen zijn lastig of emotioneel, waardoor het even duurt voordat ze landen of begrepen worden. En misschien komt die overeenstemming er wel nooit. Ook dat is oké.

 1. Ga zorgvuldig met bronnen om

Het Israëlisch – Palestijns conflict komt voort uit een lange, ingewikkelde geschiedenis. Er spelen historische, religieuze en politieke aspecten een rol. Als je over een moeilijk onderwerp als dit in discussie gaat, zorg er dan voor dat je vertrouwde en betrouwbare bronnen raadpleegt. Wees je ervan bewust dat er veel nepnieuws rondgaat op sociale media. Blijf kritisch en zorgvuldig ten aanzien van bronnen. Dit kan helpen om misverstanden in de discussie te voorkomen.

 1. Geef en neem pauzes

In een discussie met iemand die ergens totaal anders over denkt, kunnen de emoties hoog oplopen. Probeer emoties niet te onderdrukken, maar laat ze toe en neem – of geef – een pauze. Onderbreek het gesprek wanneer nodig, en kom er later op terug.

 1. Onthoud de reden voor het gesprek

Vergeet niet waarom je dit gesprek aan het voeren bent. Wil je begrip voor jouw standpunt, wil je een oplossing vinden of wil je gewoon jouw mening geven? Onthoud de reden voor het gesprek, dat kan je helpen om gefocust te blijven.

Omgaan met moeilijke en polariserende onderwerpen kan een grote uitdaging zijn. Probeer de uitdaging niet uit de weg te gaan, maar ga open het gesprek aan. We kunnen als individuen de problematiek in Israël en Palestina niet oplossen, maar een dialoog erover kan wel leiden tot dieper begrip voor elkaars opvattingen.

Tijdelijk geen inloopspreekuur Purmerend

In verband met ziekte vervalt in november en december 2023 het inloopspreekuur van het Bureau Discriminatiezaken in de Purmerendse bibliotheek. U blijft uiteraard welkom in Zaandam (Botenmakersstraat 42) en kunt contact opnemen via 075-6125696 of info@bdwaterland.nl.

Emoties over Israël-Gaza

Het hevige geweld in Israël en Gaza leidt niet alleen daar, maar ook in Nederland tot emoties. De oorlog maakt veel mensen verdrietig, kwaad, angstig en/of onzeker. Dat is begrijpelijk. Maar hoe hoog de emoties ook oplopen, ze mogen nooit leiden tot discriminatie en uitsluiting. Ervaart u dat dat toch gebeurt? Meld het. Het Bureau Discriminatiezaken luistert naar uw verhaal, geeft desgewenst advies en zoekt waar nodig samen met u naar een oplossing.

Sinan Çankaya en De Blauwe Familie

Sinan Çankaya (fotograaf Marijn Smulders)

Op donderdag 7 december komt Sinan Çankaya naar het Zaandamse filmtheater De Fabriek om te vertellen over zijn veelgeprezen boek Mijn ontelbare identiteiten. Voorafgaand wordt de invloedrijke documentaire De Blauwe Familie vertoond, over uitsluiting bij en door de politie. Aanvang 17.00 uur. De entree is gratis.

De door het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland georganiseerde bijeenkomst staat in het teken van de Internationale dag voor de rechten van de mens.

Het reserveren van kaarten (maximaal vier per bestelling is mogelijk via De Fabriek. Hier vindt u alle informatie.

Nieuwe BD-naam: Discriminatie.nl

Vanaf volgend jaar gaan de verenigde Nederlandse antidiscriminatiebureaus verder onder de naam Discriminatie.nl. Dat geldt dus ook voor het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland. Door te kiezen voor één gezamenlijke naam (zij het wel met een regioaanduiding) hopen de bureaus de naamsbekendheid, uniformiteit en meldingsbereidheid te vergroten. Ook de sociale media van de bureaus worden aangepast aan de nieuwe namen en de bijbehorende huisstijl. Hiermee gaat een lang gekoesterde BD-wens in vervulling.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ingestemd met een onder haar auspiciën geproduceerd rapport van bureau Berenschot waarin aanbevelingen staan om te komen tot een toekomstbestendige sector. In de loop van 2023 zullen de bureaus, in samenwerking met het ministerie, meer duidelijk kunnen maken over de plannen om een nog professionelere en laagdrempeligere branche te realiseren. Met haar vertegenwoordiging in de landelijke werkgroep Communicatie van Discriminatie.nl, die dit proces mede vorm moet geven, werkt het BD van harte mee aan de omschakeling.

Een nieuwe nieuwsbrief

bd logo

De augustusnieuwsbrief van het Bureau Discriminatiezaken is uit. Met informatie over het aantal discriminatiemeldingen, nieuwe projecten en een nieuwe naam. Plus nog veel meer. De nieuwsbrief is hier te lezen.