Strike a Pose (met Ester Gould)

Zaanstad is drie jaar lang Regenboogstad en daarom organiseren het Bureau Discriminatiezaken en filmtheater De Fabriek samen een themareeks met maar liefst zes roze films. Op maandag 8 augustus vertoont De Fabriek in dit kader de documentaire Strike a Pose. De entreeprijs voor dit programma bedraagt slechts € 6,50.
Om 20.15 houdt regisseur Ester Gould een inleiding bij Strike a Pose. Gould (1975, Schotland) studeerde film- en televisiewetenschap in Amsterdam en New York. Later volgde zij de masteropleiding Journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Zij maakte onder andere de spraakmakende documentaires 50 Cent (2007) en De Rekening van Catelijne, over armoede in Nederland. En natuurlijk de veelbekroonde documentaire A Strange Love Affair with Ego in 2015.

Strike a Pose

In 1990 breken zeven jonge dansers van het ene op het andere moment door. Popster Madonna, dan op het hoogtepunt van haar roem, neemt hen niet alleen mee op haar Blond Ambition Tour, maar maakt ze tevens tot de sterren van haar achter-de-schermen-documentaire In Bed with Madonna (Truth or Dare). De dansers vertegenwoordigen wat Madonna predikt: het recht om jezelf te zijn, wat je achtergrond of seksuele voorkeur ook mag zijn. Vijfentwintig jaar later blijkt de waarheid complexer. In de Nederlandse documentaire Strike a Pose kijken de dansers terug op een tijd van roem en vrijheid, maar ook van geheimen en verraad. Hoe ging het er echt aan toe tijdens Madonna’s tournee? En hoe verging het de jongens zodra het feest voorbij was?

Verbindingsnetwerk Purmerend opgericht

Een brede vertegenwoordiging vanuit de Purmerendse samenleving heeft zich op mijn initiatief gebogen over de ontwikkelingen in de maatschappij die leiden tot onrust, spanningen en verwijdering tussen bevolkingsgroepen. Daarnaast brengen ze een duurzame dialoog tot stand en stimuleren ze de samenwerking tussen verschillende organisaties.

De vertegenwoordiging bestond uit kerkelijke instanties, culturele instanties, scholen, sportbuurtwerk, welzijnsinstanties, jongerenwerk, politie, Bureau Discriminatiezaken en gemeente. Het algemeen gedeelde gevoel was dat onbekendheid met de ander tot deze gevoelens van onbehagen leidt.

Bekend maakt daarentegen bemind. Alle aanwezigen hadden aansprekende voorbeelden waaruit blijkt dat verbinding leidt tot begrip. Begrip geeft rust en veiligheid. Afgesproken is dat de betrokken instanties zich zullen inzetten om bekendheid met en inzicht in elkaars cultuur en achtergrond te bevorderen.

De aanwezige organisaties nemen op zich om beurtelings het verbindingsnetwerk te organiseren. Daar waar wenselijk zullen ook in kleiner verband initiatieven worden opgepakt om wederzijds begrip te versterken en om het samenleven in Purmerend vreedzamer te maken.

De betrokken instanties zijn: Bahà’i Gemeenschap Purmerend ; Basisschool de Roos ; Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland ; Christelijk Gereformeerde Kerk ‘De Schuilplaats’; Clup Welzijn ; De Witte Roos ; PSG lokatie A. Gaudí; Kerkelijke vereniging: Kerk van de Nazarener ; Kerkgenootschap: Het Apostolisch Genootschap; Ned. Bijbelgenootschap afd. Purmerend; Politie Zaanstreek-Waterland ; Protestantse gemeente Purmerend ; Raad van Kerken Purmerend ; R.K. geloofsgemeenschap H.H. Nicolaas en Catharina, Nicolaaskerk ; R.K. Parochie Maria, Moeder van God ; Spurd ; Stichting Buddhavihara ; Stichting Multicultureel Centrum Waterland ; Taâluf Purmerend ; Vietnamese Vereniging Purmerend; Volle Evangelie Gemeente Geest en Kracht.

Don Bijl, Burgemeester

Verhuizing Bureau Discriminatiezaken naar Bibliotheek Waterland

Het BD gaat zijn kantoor in Purmerend verhuizen. De afgelopen jaren hield het BD in Purmerend kantoor in Wijkplein Where, maar per 1 mei 2016 houdt het BD inloopspreekuren in de Bibliotheek Waterland, Waterlandlaan 40. Daarmee sluit het BD aan op de spreekuren van de Formulierenbrigade van ’t Gilde, VluchtelingenWerk en Spuistraat 10 Advocaten.

Bij het BD kan men zoals vanouds elke dinsdag en donderdag zonder afspraak terecht voor steun en een vertrouwelijk advies over discriminatie en ongelijke behandeling. Binnenlopen kan tussen 11.00 en14.00 uur, maar het is ook mogelijk om een afspraak te maken voor een ander tijdstip.

Margreet Verbruggen van de bibliotheek en Rimkje Koster van het BD hebben de verhuizing van het spreekuur van het BD naar de bibliotheek samen voorbereid. Rimkje Koster: “Het Bureau Discriminatiezaken is een onafhankelijke stichting die discriminatie en ongelijke behandeling wil voorkomen, signaleren en bestrijden. Iedereen die met discriminatie te maken heeft, kan bij ons terecht op het inloopspreekuur of volgens afspraak. Het kan zijn dat je zelf bent gediscrimineerd, maar het kan ook zijn dat iemand in je omgeving het slachtoffer van discriminatie is. Wij bieden dan steun en een vertrouwelijk advies op maat. We zijn heel blij dat wij nu gebruik kunnen maken van de spreekkamer in de bibliotheek, omdat dit zo’n centrale plek is in Purmerend. Ik denk dat mensen uit Purmerend én Waterland ons nu nog gemakkelijker kunnen vinden.”
Margreet Verbruggen: “Eén van de kerntaken van de Openbare Bibliotheek is een plaats te zijn waar mensen informatie en een specialistisch advies kunnen vinden. Het spreekuur van het Bureau Discriminatiezaken is daarom een goede aanvulling op het al bestaande aanbod van de bibliotheek.”

Alle gronden

Rimkje Koster: “Graag wil ik benadrukken dat mensen bij ons terechtkunnen voor steun en advies bij alle vormen van discriminatie. Dit kan zijn op grond van sekse, huidskleur, godsdienst, afkomst, leeftijd, handicap of seksuele gerichtheid. Naast het bieden van hulp heeft ons bureau ook de taak om vast te leggen op welke terreinen mensen in de regio Zaanstreek/Waterland discriminatie ondervinden. Vaak gaat het om discriminatie op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld bij sollicitatieprocedures, of op de werkvloer. Ook discriminatie in de buurt wordt relatief veel bij ons gemeld.”
“In alle gevallen bekijken we met de melder wat de juiste aanpak is.

Naast de klachtenbehandeling geven wij ook voorlichting en doen we onderzoek, zoals ons recente onderzoek naar islamofobie in Zaanstreek/Waterland. Onze voorlichting in Purmerend richten we voornamelijk op scholen. Vanuit verschillende invalshoeken maken we leerlingen bewust van discriminatie en wat je er tegen kan doen. We kijken met de leerlingen naar vooroordelen, of naar de mensenrechten, of we werken samen met gastsprekers die hun persoonlijke ervaringen met de leerlingen delen. Ook nu we vanuit de bibliotheek werken, blijven we die voorlichting geven in Purmerend en blijven we onderzoek doen naar discriminatie in onze regio.”

Zaanse fakkeloptocht krijgt vervolg

Aan de jaarlijkse Zaanse fakkeloptocht tegen discriminatie, gehouden op 24 december jongstleden, is deelgenomen door 180 mensen. Daarmee mag worden gesproken van een geslaagde opkomst.

Begin- en eindpunt van de drie kwartier durende tocht door Wormerveer en Krommenie was multifunctioneel centrum De Groote Weiver.
De deelnemers werden eerst toegesproken door de stadsdichter van Zaanstad, Mandy Pijl. Zij had voor de gelegenheid een toepasselijke tekst geschreven. Daarna trok de stoet langs de straten van noordelijk Zaanstad.

De door het Bureau Discriminatiezaken georganiseerde, jaarlijkse tocht op Kerstavond is een boodschap voor verdraagzaamheid en tegen discriminatie. Het was de 29ste editie en de laatste keer dat het BD de fakkeltocht organiseerde.

Inmiddels heeft zich een groep mensen gemeld die het voornemen heeft de tocht in 2016 voort te zetten, opdat deze unieke traditie standhoudt.

Nieuwe branchevereniging van ADB’s

Op 13 november jl. ging de landelijke Vereniging tegen Discriminatie officieel van start.