Jaarverslag 2019

Het jaarverslag 2019 van het Bureau Discriminatiezaken is uit. Met informatie over het toegenomen aantal meldingen, de vorig jaar uitgevoerde projecten en nog veel meer.

Het jaarverslag is hier te lezen.

Veroordeling en vrijspraak na aangiftes Bureau Discriminatiezaken

Een weegschaal

Burhan G. uit Zaandam is op 13 december jl. door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld wegens discriminatie. Mike B. uit Purmerend werd vrijgesproken van dezelfde verdenking. Eind 2016 deed het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland aangifte tegen beide mannen, omdat ze via internet tal van discriminerende uitingen zouden openbaren.

Michael B. uit Purmerend heeft een lange geschiedenis als aanhanger van het neonazisme en  schroomde niet om daar via onder meer Facebook voor uit te komen. De berichten die via de computer van B. werden gepost, waren doorspekt met nazistische symbolen en haatzaaiende berichten over moslims, joden en andere groepen. Het was voor de Officier van Justitie reden om tegen B. een voorwaardelijke werkstraf van twintig uur te eisen. De rechtbank achtte echter niet bewezen dat B. de gewraakte uitingen zelf had gepost en sprak hem daarom vrij.    

Burhan G. uit Zaandam profileerde zich in 2016 als oprichter en leider van de Vrije Democratische Partij. De VDP deed mee aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 en ageerde in de aanloop daar naartoe via onder meer Facebook en Twitter tegen homoseksuelen (‘Homoseksualiteit is een besmettelijke ziekte’) en joden (‘De enigen in de wereld die voor macht het eigen volk afslachten.’ (…) ‘Hitler was een Oostenrijkse jood’). De Officier van Justitie achtte G. schuldig aan discriminatie ingevolge 137c van het Wetboek van Strafrecht en eiste een boete van €500,-, waarvan de helft voorwaardelijk. Bij de strafeis hield ze rekening met het lange tijdsverloop tussen de aangifte en de rechtszitting. De rechtbank veroordeelde G. conform de eis van de Officier van Justitie.

Het Bureau Discriminatiezaken is teleurgesteld over beide uitspraken. In de zaak tegen Mike B. verzuimde de politie bewijsmateriaal veilig te stellen, met als gevolg dat B.’s schuld niet kon worden vastgesteld. In beide zaken ging er bovendien dermate veel tijd verloren tussen de aangifte en de rechtszitting dat dit leidde tot lagere strafeisen dan gebruikelijk (en in het geval van G. tot een lagere straf).

Oordeel CRM: ING discrimineerde gehandicapte Purmerender

Logo van het College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) is van mening dat ING zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie, om precies te zijn aan verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte jegens een klant van de bank uit Purmerend. ING rekende in 2017 namelijk de IVA-uitkering voor arbeidsongeschikten met een handicap of chronische ziekte niet mee om te bekijken of de klant voldoende inkomen had om een hypotheek af te sluiten, of om zijn hypotheekbedrag te verhogen. Door dit  beleid, waarbij men de IVA-uitkering niet meenam om te beoordelen of iemand over voldoende bestendig inkomen beschikte, werden mensen met een handicap of chronische ziekte ten onrechte uitgesloten van een hypotheek bij ING, terwijl zij op zich wel voldoende inkomen hadden om een hypotheek te kunnen krijgen of om hun hypotheekbedrag desgewenst te verhogen. De betreffende inwoner van Purmerend en het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland hadden het CRM om een oordeel gevraagd over dit beleid van ING.

In 2016 en 2017 wilde een Purmerender het bedrag van zijn lopende hypotheek bij ING verhogen, zodat hij een bepaald pand kon aankopen. Tot zijn verbijstering bleek dit niet mogelijk, ook al was zijn inkomen voldoende groot en bestendig. Beide keren stelde ING namelijk dat het volgens zijn beleid per 1 januari 2016 onmogelijk was om de IVA-uitkering die de man genoot, tot zijn bestendig inkomen te rekenen. Dit was merkwaardig, omdat de bank een WAJONG-uitkering of een pensioen wel meetelde als onderdeel van het bestendig inkomen. Waarom de IVA-uitkering, die men bij arbeidsongeschiktheid krijgt en die in alle gevallen tot aan de pensionering  ongewijzigd blijft, dan niet meegerekend bij het bestendig inkomen?

De Purmerender ervoer het nieuwe beleid van ING als een groot onrecht en stapte naar het Bureau Discriminatiezaken. Het BD legde uit dat de Wet gelijke behandeling op grond van handicap/chronische ziekte vanaf 14 juni 2016 ook geldt voor het leveren van goederen en diensten, zoals een hypotheek. Kon de bank begin 2016 nog weigeren om niet naar de IVA-uitkering van de Purmerender te kijken, in 2017 zou de afwijzing door de bank volgens de wet wel discriminerend kunnen zijn. Het Bureau Discriminatiezaken deed daarom  wederhoor bij ING en kreeg als antwoord dat van discriminatie volgens ING geen sprake was, maar dat de bank nog ditzelfde jaar zijn beleid had gewijzigd: een IVA-uitkering telde nu wel mee voor de berekening van het bestendig inkomen voor klanten die een hypotheek wilden afsluiten.

De Purmerender bleef er bij dat hij in 2017 door de bank was gediscrimineerd op grond van zijn handicap. Het destijds gevoerde beleid heeft hem in het bijzonder benadeeld, omdat hij het pand dat hij toen op het oog had, niet heeft kunnen kopen. Ook andere klanten zijn in de betreffende periode mogelijk door ING gediscrimineerd, omdat zij toen desgewenst geen nieuwe hypotheek hebben kunnen afsluiten, of hun lopende hypotheek niet hebben kunnen wijzigen, als zij in die periode waren aangewezen op een IVA-uitkering als onderdeel van hun inkomen.

De Purmerender en het Bureau Discriminatiezaken vroegen daarom om een oordeel aan het College voor de Rechten van de Mens. Dat kwam, na een op 29 oktober 2019 georganiseerde zitting waar beide partijen hun standpunten konden uitleggen, tot het oordeel dat ING in 2017 verboden onderscheid maakte op grond van handicap of chronische ziekte. De Purmerender had ook aangegeven dat hij tijdig door de bank geïnformeerd had willen zijn over het nieuwe beleid ten aanzien van de toetsing van het bestendig inkomen, maar daarover kon het College geen uitspraak doen.

Het CRM-oordeel betekent de erkenning dat het beleid van ING destijds onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte inhield en dat de Purmerender destijds wel degelijk door de bank is gediscrimineerd. Het betekent ook dat banken, net als andere aanbieders van goederen en diensten, hun beleid op orde moeten hebben, opdat zij mensen met een handicap of chronische ziekte niet discrimineren. Daarmee is het oordeel van belang voor alle klanten met een handicap/chronische ziekte, bijvoorbeeld als zij een hypotheek willen afsluiten of wijzigen.

Rechtszaken na aangiftes Bureau Discriminatiezaken

Michael B

Eind 2016 deed het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland aangifte tegen twee personen die tal van discriminerende uitingen openbaarden. Beide verdachten moeten zich daarvoor drie jaar na dato, op 29 november aanstaande, verantwoorden bij de rechtbank in Alkmaar.

De eerste verdachte die moet voorkomen is Michael B. uit Purmerend. Hij heeft een lange geschiedenis als aanhanger van het neonazisme en  schroomde niet om daar via onder meer facebook voor uit te komen. De berichten die B. (zie foto) postte waren doorspekt met nazistische symbolen en haatzaaiende berichten over moslims, joden en andere groepen.

Burhan G. uit Zaandam profileerde zich in 2016 als de oprichter en leider van de Vrije Democratische Partij. De VDP deed mee aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 en ageerde in de aanloop daar naartoe via onder meer facebook en Twitter tegen homoseksuelen (‘Homoseksualiteit is een besmettelijke ziekte’) en joden (‘de enigen in de wereld die voor macht het eigen volk afslachten.’ (…) ‘Hitler was een Oostenrijkse jood’).

De zittingen tegen de heren B. en G. vinden op 29 november plaats om respectievelijk 13.30 uur en 15.30 uur. 

Antisemitische graffiti mag blijven (helaas)

Sinds jaar en dag heeft het Bureau Discriminatiezaken de afspraak met Zaanstad dat discriminerende graffiti binnen 48 uur door de gemeente uit het straatbeeld wordt verwijderd. Het mag namelijk niet zo zijn dat de maker van dergelijke beledigende, veelal strafbare uitingen wordt beloond met het zichtbaar houden van zijn/haar ‘kunstwerk’.

Op aandringen van het BD scherpte de gemeenteraad dit schoonmaakbeleid in 2013 aan. De gemeente zou voortaan niet alleen het eigen vastgoed schoonhouden, maar – na toestemming van de eigenaar – ook discriminerende teksten en tekeningen op particuliere panden binnen twee etmalen weghalen.

De praktijk is soms weerbarstig. Het BD merkt dat het soms veel langer dan 48 uur na een melding duurt voor discriminerende uitingen zijn verwijderd. Toen het BD onlangs melding maakte van een antisemitische tekening gingen er meer dan twee weken, verscheidene verzoeken en twee misleidende antwoorden (‘is afgehandeld’ en ‘er staat vier weken voor de afhandeling’) overheen voor er een inhoudelijke reactie kwam. De kwaadaardige tekening in de publieke ruimte werd niet door de gemeente verwijderd, want ‘zit op particulier gebouw’.

Het BD heeft uiteindelijk zelf maar een viltstift ter hand genomen om deze smet te wissen. Het risico op een boete wegens bekladding hebben we maar op de koop toe genomen. Binnenkort gaan we toch maar eens met de gemeente Zaanstad in gesprek over het handhaven van de eigen afspraken en regels.

Roze film: And then we danced

Filmposter 'And then we danced'

Zaanstad is Regenboogstad. En daarom presenteert het Bureau Discriminatiezaken in samenwerking met filmtheater De Fabriek een themareeks met roze films.

Dit keer de Zweedse Oscarinzending ‘And then we danced’.Van jongs af aan traint Merab met zijn danspartner Mary met het Nationaal Georgisch Dansensemble. Zijn wereld komt op z’n kop te staan wanneer de charismatische Irakli op het toneel verschijnt. Niet alleen wordt hij Merabs grootste concurrent, maar ook zijn grootste verlangen….

Voor meer informatie klik hier.

Regenboogmaand Purmerend en Beemster

Gedurende de maand oktober vieren Purmerend en Beemster de Regenboogmaand met diverse activiteiten rondom de emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI’ers (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenderpersonen, interseksuelen).

In de Bibliotheek van Purmerend is bijvoorbeeld de hele maand een ‘roze leestafel’ met diverse boeken ingericht. Op coming-out-dag werd de regenboogvlag in Purmerend gehesen.

Op 16 oktober is vanaf 20.30 uur in de Purmaryn de cabaretvoorstelling Hehobros. Op 17 oktober is er in de  Keyserkerk in Beemster een vrouwenavond. En op 29 oktober is er de thema-avond ‘Jong en transgender’ in de Purmerendse Bibliotheek.

Meer informatie over alle onderdelen staat op https://www.purmerend.nl/programma-regenboogmaand.

Oordeel CRM: Purmerender gediscrimineerd wegens handicap

Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) is van mening dat e-commerce bedrijf Centralpoint zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie. Centralpoint heeft namelijk nagelaten om doeltreffende aanpassingen te doen aan de werkplek van een gehandicapte medewerker. Daardoor werd deze medewerker ten onrechte een aangepaste werkplek onthouden. Het CRM-oordeel over Centralpoint d.d. 8-10-2019 kwam tot stand na een verzoek hiertoe door de betreffende Purmerender en het Bureau Discriminatiezaken (BD) Zaanstreek/Waterland.

Centralpoint-vestiging Amstelveen richtte in 2017 een kantoortuin in voor zijn medewerkers. Voor de betreffende medewerker was dit een onwerkbare situatie. Met name door omgevingsgeluiden kon hij zich in de kantoortuin niet concentreren op zijn werk. In overleg met zijn leidinggevenden werd de werknemer dan weer hier, dan weer daar geplaatst in de kantoortuin, in vergaderruimtes en in een Atrium; waar maar een plekje vrij kwam zonder directe ‘buren’. In goed vertrouwen probeerde de medewerker deze toevallig vrijgekomen werkplekken telkens uit, tot daar ook weer collega’s direct naast hem werden geplaatst en de situatie voor hem opnieuw onwerkbaar werd. Aan een consistente werkplek – in overleg met hem -, toegesneden op zijn specifieke behoeftes, wilde de werkgever niet werken. Dit terwijl er meerdere adviezen lagen van de Arbodienst om de medewerker in kwestie een rustige werkplek te geven en om daarvoor geluidsschermen te plaatsen. Het ging zelfs zo ver dat men op een zeker moment tijdens de reorganisatie vergeten was voor de medewerker een werkplek vrij te houden. Het was overigens bekend dat de man leed aan tinnitus, een handicap vanwege schade aan het gehoor, die zijn gevoeligheid voor geluid kon verklaren.

Omdat hij door het gebrek aan een goede werkplek meerdere perioden ziek thuis kwam te zitten, vroeg de Purmerender eind 2017 bij de GGZ een onderzoek aan naar mogelijk autisme. Hij stelde zijn werkgever hiervan op de hoogte. Desondanks bleef de werkgever weigeren om een geluidsscherm als oplossing te proberen, zelfs niet toen het UWV in 2018 tot de conclusie kwam dat Centralpoint onvoldoende had gedaan om de man te helpen re-integreren. De boodschap van zowel het UWV als de Arbodienst was dat het tot de werkgeverstaak behoort om op de werkplek geluidsschermen of andere aanpassingen uit te proberen.

Toen in 2018 de diagnose autisme kwam en daarmee nog eens onderbouwd werd dat de Purmerender ingevolge de Wet gelijke behandeling recht had op een doeltreffende aanpassing van zijn werkplek, richtte Centralpoint deze niet in overleg met hem in. In plaats daarvan deed Centralpoint een scheidingsvoorstel: als hij zich beter zou melden, kon men een regeling treffen om uit elkaar te gaan. Dit kwam bij de werknemer aan als een mokerslag en ontnam hem alle vertrouwen in Centralpoint. Met de nieuwe diagnose in de hand had hij verwacht er met de werkgever uit te komen en samen aan een consistente oplossing te kunnen werken. Centralpoint was echter van mening in geen enkel opzicht te discrimineren en juist mee te werken aan goede oplossingen.

Voor de werknemer in kwestie was de handelwijze van zijn werkgever reden om samen met het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland een oordeel te vragen aan het College voor de Rechten van de Mens. Dat kwam, na een zitting d.d. 10-9-2019 waar beide partijen hun standpunt mochten uitleggen, tot het oordeel dat Centralpoint verboden onderscheid maakte op grond van handicap. Als een medewerker een verzoek doet om een doeltreffende aanpassing van de werkplek in verband met een handicap of chronische ziekte, dan rust op de werkgever namelijk de plicht om samen met de werknemer te onderzoeken of en in hoeverre een oplossing mogelijk is. Het College heeft geconcludeerd dat Centralpoint dit niet heeft gedaan. In verband met de verhuizing van het kantoor in 2017 had Centralpoint tijdig met de man moeten overleggen over zijn werkplek, omdat kon worden voorzien dat de kantoortuin voor hem tot problemen zou leiden. Als werkgever heeft Centralpoint dus nagelaten om in samenspraak met de Purmerender een consistente werkplek voor hem in te richten.

Het CRM-oordeel is van belang voor alle werknemers met een handicap/chronische ziekte die een aanpassing van hun werkplek nodig hebben. Het oordeel onderstreept dat er in ieder specifiek geval moet worden bekeken wat daarvoor de mogelijkheden zijn en dat dit altijd in samenspraak met de medewerker moet gebeuren. Het BD gaat Centralpoint vragen welke maatregelen zij naar aanleiding van het oordeel gaat treffen, opdat medewerkers van het bedrijf met een handicap/chronische ziekte niet langer worden gediscrimineerd.

De najaarsnieuwsbrief is uit

Het septembernummer van onze nieuwsbrief is uit en bevat informatie over de discriminatiemeldingen in 2019, het Charter Diversiteit, vruchtbaarheidsbehandelingen, een expositie en afgehandelde meldingen.

Wilt u de nieuwsbrieven van het Bureau Discriminatiezaken rechtstreeks en kosteloos in uw mailbox ontvangen? Laat het dan even weten via e.schaap@bdzaanstreek.nl.

‘Maurice’ in Filmhuis Purmerend

Het Filmhuis Purmerend programmeert op 12 oktober om 20.30 uur de film Maurice (1987) van schrijver-regisseur James Ivory. De film is een klassieker, gebaseerd op de autobiografische roman van E.M. Forster over de liefde tussen twee jongens in het begin van de twintigste eeuw.

Maurice Hall (James Wilby) en Clive Durham (Hugh Grant) worden verliefd in Cambridge. Omdat homoseksualiteit strafbaar is, moeten de twee hun gevoelens voor elkaar volledig geheim houden. Gedreven door angst verbreekt Clive zijn relatie met Maurice en gaat hij een conventioneel huwelijk aan. Maurice weigert die knieval te maken, maar gaat wel op zoek naar ‘genezing’. Hij blijft worstelen met zijn identiteit en zelfvertrouwen, en schakelt de ‘hulp’ in van een hypnotiseur om zich te ontdoen van zijn onmiskenbare verlangens. Maar Maurice wordt verleid door Clives jachtmeester Alec Scudder, een gebeurtenis die diepgaande veranderingen teweegbrengt.

De film laat zien wat de persoonlijke en maatschappelijke gevolgen zijn van een gedwongen leven in de seksuele ondergrondse.

Het Filmmuseum Eye brengt de gerestaureerde versie van Maurice uit in Nederland.