Jaarverslag 2021

Het BD-verslag over het jaar 2021 is klaar. U kunt het hier lezen.

Een nieuwe nieuwsbrief

Splinter Chabot

De februari-nieuwsbrief van het Bureau Discriminatiezaken is uit. Met informatie over het toegenomen aantal meldingen in 2021, de week tegen racisme, nieuwe straatnamen, de komst van Splinter Chabot en nog het een en ander.

Fakkeloptocht online

De traditionele Zaanse fakkeloptocht tegen discriminatie, op vrijdag 24 december, gaat dit jaar om begrijpelijke redenen niet door. Maar er is die avond wel aandacht voor, online. Aanvang 19.30 uur.

Antisemitische complotdenker in gemeenteraad Purmerend?

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 22, 23 en 24 november jl. in Purmerend en Beemster behaalde het Forum voor Democratie twee zetels. Aangezien lijsttrekker Daniël Pardoen niet in Purmerend woont, komen de nummers 2 en 3 op de FvD-kandidatenlijst in aanmerking voor een zetel. De nummer 3 is Martin Gennissen uit Middenbeemster.
Op zijn Facebookpagina plaatste Gennissen in 2021 meerdere hoaxes en antisemitische complottheorieën. Uit die laatste categorie zijn hieronder twee voorbeelden te vinden. Voor het FvD waren de talloze haatzaaiende berichten blijkbaar geen reden om Gennissen uit de partij te weren.
De afgelopen jaren uitten steeds meer politici zich op discriminerende en antisemitische wijze. Mocht Gennissen in Purmerend als raadslid worden geïnstalleerd, dan wordt er een nieuw dieptepunt bereikt. Hopelijk komt het niet zo ver en houdt deze antisemitische complotdenker de eer aan zichzelf en staat hij zijn zetel af. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal het Bureau Discriminatiezaken zijn gedragingen de komende tijd nauwgezet monitoren en waar mogelijk en nodig actie ondernemen.

2-3-2021

23-3-2021

Ervaringsonderzoek LHBTIQ+’ers

In samenwerking met Stichting De Zaanse Regenboog, Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland en de Paarse Vrijdag Krant voert de gemeente Zaanstad een onderzoek uit naar ervaringen van LHBTIQ+’ers* met acceptatie en veiligheid. Beschouwt u zichzelf als LHBTIQ+’er en bent u woonachtig in de gemeente Zaanstad, dan nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan het onderzoek. Als u mensen kent die ook in de doelgroep vallen kunt u deze mail of de link doorsturen, de vragenlijst staat open tot 31 december 2021. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.
Alle informatie uit deze vragenlijst wordt vertrouwelijk behandeld. De resultaten die op basis van dit onderzoek geschreven zullen worden, zullen nooit te herleiden zijn tot u als persoon.
De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt om de emancipatie en acceptatie van LHBTIQ+’ers in Zaanstad te vergroten. Begin 2022 worden de resultaten gedeeld met de gemeenteraad en op de website van de gemeente (zoekterm LHBTI), www.dezaanseregenboog.nl en www.bureaudiscriminatiezaken.nl.
Enquête starten
Als de bovenstaande knop niet werkt, kunt u onderstaande link ook kopiëren en in uw browser plakken:
https://zaanstad.survalyzer.eu/ogyvegffjj?l=nl Hartelijk dank voor uw deelname.Als u vragen of opmerkingen heeft over deze uitnodiging of naar aanleiding van dit onderwerp, kunt u een e-mailbericht sturen naar statistiek@zaanstad.nlTeam Onderzoek & StatistiekGemeente Zaanstad
*LHBTIQ+’er: lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse conditie, queer, aseksueel, panseksueel en andere seksuele voorkeuren en genderidentiteiten.

Zorgen om uitsluiting door coronatoegangsbewijs

Iedereen die een bioscoop, een café of een theater wil bezoeken, moet sinds 25 september een coronatoegangsbewijs laten zien. Dat betekent dat mensen die niet gevaccineerd zijn, geen herstelverklaring hebben of geen recente negatieve test hebben, geen toegang krijgen tot deze gelegenheden. Bij het Bureau Discriminatiezaken komen momenteel veel klachten hierover binnen.

Sinds de nieuwe maatregel op dinsdag 14 september 2021 door de overheid is bekendgemaakt, heeft het Bureau Discriminatiezaken al tientallen klachten ontvangen over het coronatoegangsbewijs. Melders voelen zich uitgesloten, omdat ze zonder QR-code onder meer de horeca niet binnen mogen. “Hopelijk gaan jullie iets doen aan het uitsluiten en discrimineren van mensen zonder QR-code”, geeft een van de melders aan.
Het Bureau Discriminatiezaken begrijpt de zorgen die zijn ontstaan door deze nieuwe maatregel. Het is daarom belangrijk om gevallen en gevoelens van discriminatie op dit gebied te blijven melden. Alle klachten worden door onze klachtbehandelaars bestudeerd en in behandeling genomen. Hierbij gaat het om maatwerk: juridisch gezien is dit een complexe situatie en per geval wordt bekeken of er sprake is van discriminatie.

Is uitsluiting door de coronapas discriminatie?

Van discriminatie is wettelijk gezien sprake als iemand ongelijk wordt behandeld op basis van een van de in de wet genoemde discriminatiegronden. De wettelijke gronden zijn herkomst, geslacht, seksuele gerichtheid, chronische ziekte of handicap, godsdienst of levensovertuiging, nationaliteit, politieke gezindheid, leeftijd, burgerlijke staat of soort arbeidscontract/arbeidsduur. De corona-checkapp valt onder ‘medische indicatie’ en valt daarmee juridisch gezien niet onder discriminatie.
Toch zijn er gevallen waarin uitsluiting op basis van de coronapas wél onder discriminatie zou kunnen vallen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die vanwege hun geloof niet gevaccineerd willen worden. Als in dat geval iemand wordt uitgesloten, is er mogelijk sprake van discriminatie op grond van godsdienst/levensovertuiging. Maar ook als iemand niet gevaccineerd wil of kan worden omdat diegene een chronische ziekte of handicap heeft, dan valt uitsluiting op basis van de coronapas mogelijk onder discriminatie op grond van handicap/chronische ziekte.
Kortom, het is van belang dat iedere melding nauwkeurig wordt bestudeerd om de melder de juiste ondersteuning te bieden.

Hoe zit het dan met onze mensenrechten?

Door verschillende coronamaatregelen worden enkele van onze vrijheidsrechten ingeperkt. De overheid mag dat in uitzonderlijke gevallen doen, bijvoorbeeld om een epidemie te bestrijden. Er moet dan wel aan drie belangrijke voorwaarden worden voldaan:
1. de grondslag moet legitiem zijn, in dit geval gaat het om beschermen van de volksgezondheid;
2. er moet een voldoende duidelijke wettelijke basis zijn voor de maatregelen;
3. de maatregelen moeten proportioneel zijn, ofwel in een evenredige verhouding staan tot het nagestreefde doel.

Het College voor de Rechten van de Mens is de organisatie die toezicht houdt op naleving van de mensenrechten. Zij hebben een uitgebreid artikel over het coronavirus en mensenrechten gepubliceerd, waarin verder wordt uitgelegd welke vrijheidsrechten in het geding zijn en wat de overheid wel en niet mag doen in zulke gevallen.

Regenboogkaars in de kerk

Regenboogkaarsen

Het LHBT-Netwerk Zaanstad is een samenwerkingsverband van organisaties dat samen met de gemeente Zaanstad probeert om een veilige en inclusieve omgeving te creëren, ook voor LHBTI+-personen. Onderdeel van de werkzaamheden in het kader van de HBTI+-projecten is de zichtbaarheid, informatievoorziening en deskundigheidsbevordering bij religieuze instellingen.

In dit kader paste het aanbod van het Bureau Discriminatiezaken om ter gelegenheid van Coming Out Day, maandag 11 oktober, ook in de Zaans-Waterlandse kerken aandacht te besteden aan het moment dat een lesbienne, homoseksueel, biseksueel of transgenderpersoon openlijk uitkomt voor de eigen seksuele gerichtheid of genderidentiteit.

Tegen de achtergrond van deze dag vroeg het BD namens het LHBT-Netwerk een aantal kerken in de regio om op zondag 10 oktober 2021 tijdens de kerkdienst een regenboogkaars te branden. Op deze manier kan de kerk (letterlijk) uitstralen dat zij ook wil openstaan voor LHBTI+-gelovigen. Acht kerken en één verzorgingstehuis maakten gebruik van het aanbod. Zij ontvingen een gratis regenboogkaars en in de meeste gevallen ook een aantal voorbeeldgebeden die tijdens de dienst konden worden gebruikt.

Het blokkenschema van het Balina Verhalenfestival

Het Bureau Discriminatiezaken presenteert op zondag 26 september het Balina Verhalenfestival. Van 11 uur ’s morgens tot 10 uur ’s avonds is er op vier locaties in Zaandam een keur aan topartiesten, films en ontmoetingen. Van het Meral Polat Trio tot de Arabische klanken van Midit/Wasim en van de theatervoorstelling X Y WE tot de beste spoken word-artiesten van Nederland. Plus nog veel meer. De toegang is – op de speelfilm in De Fabriek na – gratis. Reserveren hoeft niet; zolang er binnen plek is, is iedereen welkom om (een deel van) het evenement mee te beleven.
Het 25-jarig bestaan van het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland is aanleiding om het festival in Zaanstad – de gemeente waar we in 1996 van start gingen – te organiseren. Op 26 september staan elf uur lang kunst en cultuur uit meerdere werelddelen centraal. Dat gebeurt in de Bullekerk, filmtheater De Fabriek, Zorgcirkel Saenden en cultureel centrum FluXus.
Het blokkenschema is inmiddels bekend. Maak er gebruik van. En wees er op tijd bij! Zorg wel dat de CoronaCheck-app op de telefoon staat of print een bewijs met QR-code uit. En vergeet je ID niet (paspoort of rijbewijs). Tot de 26ste!

26 september: Balina Verhalenfestival

Het 25-jarig bestaan van het Bureau Discriminatiezaken is aanleiding om in Zaanstad – de gemeente waar we in 1996 van start gingen – een cultuurfestival te organiseren. Op zondag 26 september staan elf uur lang kunst en cultuur uit meerdere werelddelen centraal.

In de melting pot die de Zaanstreek is, ontbreekt het vrijwel volledig aan culturele evenementen met een diverse invalshoek. Het Balina Verhalenfestival hoopt dit gat te vullen. Het vindt op 26 september plaats op meerdere Zaandamse locaties; de Bullekerk, De Fabriek, Zorgcirkel Saenden en FluXus. De entree is – de films in filmtheater De Fabriek uitgezonderd – overal gratis.

Tussen elf uur ’s morgens (wanneer burgemeester Jan Hamming de aftrap verricht) en de laatste noten van het Meral Polat Trio om tien uur ’s avonds kan er worden genoten van een zorgvuldig samengesteld topaanbod aan films, spoken word, theater, ontmoetingen, exposities en muziek. Daarbij staat de diversiteit – in velerlei opzicht – centraal.

Die verscheidenheid komt terug in de naam van het festival. De naam Balina is een verwijzing naar de Zaans-Waterlandse geschiedenis. Balina betekent ‘walvis’ in het Turks, Spaans, Roemeens en enkele andere talen. De Zaanstreek en Waterland waren in de voorgaande eeuwen belangrijke walvisvaartcentra waarin Nederlanders en buitenlanders samenwerkten.

De komende weken wordt het volledige festivalprogramma bekendgemaakt. Maar laten we nu alvast een tip van de sluier oplichten. We noemden al het Meral Polat Trio. Uit een viersterren-Volkskrant-recensie: “Smartelijk gezongen klaagliederen, liefdesliedjes vol verlangen, sexy up-temponummers – ook zonder toelichting lukt het Polat haar muziek grotendeels een betekenis te geven.”

Andere optredende grootheden zijn de woordkunstenaars Luan Buleshkaj, Rachad Debdoubi en Roziena Salihu. Zij brengen spoken word van het hoogste niveau. De Human Library komt langs, voor ontmoetingen met mensen naar wie je misschien wel heel nieuwsgierig bent. Midist/Wasim neemt je mee voor een muzikale tocht door de straten van Libanon, Syrië en Palestina. In de toneelvoorstelling X Y We vertellen zes mensen, van 18 tot 80 jaar, hun verhaal als intersekse personen. De band Shakuar combineert mystieke muziek uit Afrikaanse en Europese culturen met hedendaagse elektronica.  En ter gelegenheid van het festival vertoont het Zaandamse filmtheater De Fabriek in september elke zondagavond een internationale themafilm. Voor titels, aanvangstijden en achtergrondinformatie; zie de website van De Fabriek.

En dat is nog maar een deel van het Balina Verhalenfestival. Binnenkort maken we het hele programma bekend. Houd daarom de media in de gaten. Volg ook de ontwikkelingen via Facebook (@Balinaverhalenfestival) en Twitter (@Balinafestival). En houd er rekening mee dat tijdens het Balina Verhalenfestival de dan geldende coronamaatregelen in acht worden genomen.

Monumentenwandeling door Zaandam

Amnesty International organiseert, in samenwerking met het Bureau Discriminatiezaken en het 4 en 5 meicomité Zaanstad, een wandeling langs de Zaandamse herdenkings- en verzetsmonumenten.