Een nieuwe nieuwsbrief

De nieuwsbrief van het Bureau Discriminatiezaken, editie mei 2020, is nu uit.

Tijdelijke aanpassing cliëntencontact

Het Bureau Discriminatiezaken blijft bereikbaar als vanouds, met één uitzondering. In verband met de coronacrisis is het voorlopig niet meer mogelijk om persoonlijk langs te komen bij beide vestigingen in Zaandam en Purmerend. Het dagelijkse inloopspreekuur is dus tot nader bericht niet van toepassing.

BD zoekt secretaris

Wegens vertrek van het huidige bestuurslid is het Bureau Discriminatiezaken op zoek naar een enthousiaste secretaris (m/v) voor het bestuur.

Meer informatie over deze vrijwilligersfunctie is hier te lezen.

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag 2019 van het Bureau Discriminatiezaken is uit. Met informatie over het toegenomen aantal meldingen, de vorig jaar uitgevoerde projecten en nog veel meer.

Het jaarverslag is hier te lezen.

Veroordeling en vrijspraak na aangiftes Bureau Discriminatiezaken

Een weegschaal

Burhan G. uit Zaandam is op 13 december jl. door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld wegens discriminatie. Mike B. uit Purmerend werd vrijgesproken van dezelfde verdenking. Eind 2016 deed het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland aangifte tegen beide mannen, omdat ze via internet tal van discriminerende uitingen zouden openbaren.

Michael B. uit Purmerend heeft een lange geschiedenis als aanhanger van het neonazisme en  schroomde niet om daar via onder meer Facebook voor uit te komen. De berichten die via de computer van B. werden gepost, waren doorspekt met nazistische symbolen en haatzaaiende berichten over moslims, joden en andere groepen. Het was voor de Officier van Justitie reden om tegen B. een voorwaardelijke werkstraf van twintig uur te eisen. De rechtbank achtte echter niet bewezen dat B. de gewraakte uitingen zelf had gepost en sprak hem daarom vrij.    

Burhan G. uit Zaandam profileerde zich in 2016 als oprichter en leider van de Vrije Democratische Partij. De VDP deed mee aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 en ageerde in de aanloop daar naartoe via onder meer Facebook en Twitter tegen homoseksuelen (‘Homoseksualiteit is een besmettelijke ziekte’) en joden (‘De enigen in de wereld die voor macht het eigen volk afslachten.’ (…) ‘Hitler was een Oostenrijkse jood’). De Officier van Justitie achtte G. schuldig aan discriminatie ingevolge 137c van het Wetboek van Strafrecht en eiste een boete van €500,-, waarvan de helft voorwaardelijk. Bij de strafeis hield ze rekening met het lange tijdsverloop tussen de aangifte en de rechtszitting. De rechtbank veroordeelde G. conform de eis van de Officier van Justitie.

Het Bureau Discriminatiezaken is teleurgesteld over beide uitspraken. In de zaak tegen Mike B. verzuimde de politie bewijsmateriaal veilig te stellen, met als gevolg dat B.’s schuld niet kon worden vastgesteld. In beide zaken ging er bovendien dermate veel tijd verloren tussen de aangifte en de rechtszitting dat dit leidde tot lagere strafeisen dan gebruikelijk (en in het geval van G. tot een lagere straf).

Oordeel CRM: ING discrimineerde gehandicapte Purmerender

Logo van het College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) is van mening dat ING zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie, om precies te zijn aan verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte jegens een klant van de bank uit Purmerend. ING rekende in 2017 namelijk de IVA-uitkering voor arbeidsongeschikten met een handicap of chronische ziekte niet mee om te bekijken of de klant voldoende inkomen had om een hypotheek af te sluiten, of om zijn hypotheekbedrag te verhogen. Door dit  beleid, waarbij men de IVA-uitkering niet meenam om te beoordelen of iemand over voldoende bestendig inkomen beschikte, werden mensen met een handicap of chronische ziekte ten onrechte uitgesloten van een hypotheek bij ING, terwijl zij op zich wel voldoende inkomen hadden om een hypotheek te kunnen krijgen of om hun hypotheekbedrag desgewenst te verhogen. De betreffende inwoner van Purmerend en het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland hadden het CRM om een oordeel gevraagd over dit beleid van ING.

In 2016 en 2017 wilde een Purmerender het bedrag van zijn lopende hypotheek bij ING verhogen, zodat hij een bepaald pand kon aankopen. Tot zijn verbijstering bleek dit niet mogelijk, ook al was zijn inkomen voldoende groot en bestendig. Beide keren stelde ING namelijk dat het volgens zijn beleid per 1 januari 2016 onmogelijk was om de IVA-uitkering die de man genoot, tot zijn bestendig inkomen te rekenen. Dit was merkwaardig, omdat de bank een WAJONG-uitkering of een pensioen wel meetelde als onderdeel van het bestendig inkomen. Waarom de IVA-uitkering, die men bij arbeidsongeschiktheid krijgt en die in alle gevallen tot aan de pensionering  ongewijzigd blijft, dan niet meegerekend bij het bestendig inkomen?

De Purmerender ervoer het nieuwe beleid van ING als een groot onrecht en stapte naar het Bureau Discriminatiezaken. Het BD legde uit dat de Wet gelijke behandeling op grond van handicap/chronische ziekte vanaf 14 juni 2016 ook geldt voor het leveren van goederen en diensten, zoals een hypotheek. Kon de bank begin 2016 nog weigeren om niet naar de IVA-uitkering van de Purmerender te kijken, in 2017 zou de afwijzing door de bank volgens de wet wel discriminerend kunnen zijn. Het Bureau Discriminatiezaken deed daarom  wederhoor bij ING en kreeg als antwoord dat van discriminatie volgens ING geen sprake was, maar dat de bank nog ditzelfde jaar zijn beleid had gewijzigd: een IVA-uitkering telde nu wel mee voor de berekening van het bestendig inkomen voor klanten die een hypotheek wilden afsluiten.

De Purmerender bleef er bij dat hij in 2017 door de bank was gediscrimineerd op grond van zijn handicap. Het destijds gevoerde beleid heeft hem in het bijzonder benadeeld, omdat hij het pand dat hij toen op het oog had, niet heeft kunnen kopen. Ook andere klanten zijn in de betreffende periode mogelijk door ING gediscrimineerd, omdat zij toen desgewenst geen nieuwe hypotheek hebben kunnen afsluiten, of hun lopende hypotheek niet hebben kunnen wijzigen, als zij in die periode waren aangewezen op een IVA-uitkering als onderdeel van hun inkomen.

De Purmerender en het Bureau Discriminatiezaken vroegen daarom om een oordeel aan het College voor de Rechten van de Mens. Dat kwam, na een op 29 oktober 2019 georganiseerde zitting waar beide partijen hun standpunten konden uitleggen, tot het oordeel dat ING in 2017 verboden onderscheid maakte op grond van handicap of chronische ziekte. De Purmerender had ook aangegeven dat hij tijdig door de bank geïnformeerd had willen zijn over het nieuwe beleid ten aanzien van de toetsing van het bestendig inkomen, maar daarover kon het College geen uitspraak doen.

Het CRM-oordeel betekent de erkenning dat het beleid van ING destijds onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte inhield en dat de Purmerender destijds wel degelijk door de bank is gediscrimineerd. Het betekent ook dat banken, net als andere aanbieders van goederen en diensten, hun beleid op orde moeten hebben, opdat zij mensen met een handicap of chronische ziekte niet discrimineren. Daarmee is het oordeel van belang voor alle klanten met een handicap/chronische ziekte, bijvoorbeeld als zij een hypotheek willen afsluiten of wijzigen.

Rechtszaken na aangiftes Bureau Discriminatiezaken

Michael B

Eind 2016 deed het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland aangifte tegen twee personen die tal van discriminerende uitingen openbaarden. Beide verdachten moeten zich daarvoor drie jaar na dato, op 29 november aanstaande, verantwoorden bij de rechtbank in Alkmaar.

De eerste verdachte die moet voorkomen is Michael B. uit Purmerend. Hij heeft een lange geschiedenis als aanhanger van het neonazisme en  schroomde niet om daar via onder meer facebook voor uit te komen. De berichten die B. (zie foto) postte waren doorspekt met nazistische symbolen en haatzaaiende berichten over moslims, joden en andere groepen.

Burhan G. uit Zaandam profileerde zich in 2016 als de oprichter en leider van de Vrije Democratische Partij. De VDP deed mee aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 en ageerde in de aanloop daar naartoe via onder meer facebook en Twitter tegen homoseksuelen (‘Homoseksualiteit is een besmettelijke ziekte’) en joden (‘de enigen in de wereld die voor macht het eigen volk afslachten.’ (…) ‘Hitler was een Oostenrijkse jood’).

De zittingen tegen de heren B. en G. vinden op 29 november plaats om respectievelijk 13.30 uur en 15.30 uur. 

Antisemitische graffiti mag blijven (helaas)

Sinds jaar en dag heeft het Bureau Discriminatiezaken de afspraak met Zaanstad dat discriminerende graffiti binnen 48 uur door de gemeente uit het straatbeeld wordt verwijderd. Het mag namelijk niet zo zijn dat de maker van dergelijke beledigende, veelal strafbare uitingen wordt beloond met het zichtbaar houden van zijn/haar ‘kunstwerk’.

Op aandringen van het BD scherpte de gemeenteraad dit schoonmaakbeleid in 2013 aan. De gemeente zou voortaan niet alleen het eigen vastgoed schoonhouden, maar – na toestemming van de eigenaar – ook discriminerende teksten en tekeningen op particuliere panden binnen twee etmalen weghalen.

De praktijk is soms weerbarstig. Het BD merkt dat het soms veel langer dan 48 uur na een melding duurt voor discriminerende uitingen zijn verwijderd. Toen het BD onlangs melding maakte van een antisemitische tekening gingen er meer dan twee weken, verscheidene verzoeken en twee misleidende antwoorden (‘is afgehandeld’ en ‘er staat vier weken voor de afhandeling’) overheen voor er een inhoudelijke reactie kwam. De kwaadaardige tekening in de publieke ruimte werd niet door de gemeente verwijderd, want ‘zit op particulier gebouw’.

Het BD heeft uiteindelijk zelf maar een viltstift ter hand genomen om deze smet te wissen. Het risico op een boete wegens bekladding hebben we maar op de koop toe genomen. Binnenkort gaan we toch maar eens met de gemeente Zaanstad in gesprek over het handhaven van de eigen afspraken en regels.

Roze film: And then we danced

Filmposter 'And then we danced'

Zaanstad is Regenboogstad. En daarom presenteert het Bureau Discriminatiezaken in samenwerking met filmtheater De Fabriek een themareeks met roze films.

Dit keer de Zweedse Oscarinzending ‘And then we danced’.Van jongs af aan traint Merab met zijn danspartner Mary met het Nationaal Georgisch Dansensemble. Zijn wereld komt op z’n kop te staan wanneer de charismatische Irakli op het toneel verschijnt. Niet alleen wordt hij Merabs grootste concurrent, maar ook zijn grootste verlangen….

Voor meer informatie klik hier.

Regenboogmaand Purmerend en Beemster

Gedurende de maand oktober vieren Purmerend en Beemster de Regenboogmaand met diverse activiteiten rondom de emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI’ers (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenderpersonen, interseksuelen).

In de Bibliotheek van Purmerend is bijvoorbeeld de hele maand een ‘roze leestafel’ met diverse boeken ingericht. Op coming-out-dag werd de regenboogvlag in Purmerend gehesen.

Op 16 oktober is vanaf 20.30 uur in de Purmaryn de cabaretvoorstelling Hehobros. Op 17 oktober is er in de  Keyserkerk in Beemster een vrouwenavond. En op 29 oktober is er de thema-avond ‘Jong en transgender’ in de Purmerendse Bibliotheek.

Meer informatie over alle onderdelen staat op https://www.purmerend.nl/programma-regenboogmaand.