Zorgen om uitsluiting door coronatoegangsbewijs

Iedereen die een bioscoop, een café of een theater wil bezoeken, moet sinds 25 september een coronatoegangsbewijs laten zien. Dat betekent dat mensen die niet gevaccineerd zijn, geen herstelverklaring hebben of geen recente negatieve test hebben, geen toegang krijgen tot deze gelegenheden. Bij het Bureau Discriminatiezaken komen momenteel veel klachten hierover binnen.

Sinds de nieuwe maatregel op dinsdag 14 september 2021 door de overheid is bekendgemaakt, heeft het Bureau Discriminatiezaken al tientallen klachten ontvangen over het coronatoegangsbewijs. Melders voelen zich uitgesloten, omdat ze zonder QR-code onder meer de horeca niet binnen mogen. “Hopelijk gaan jullie iets doen aan het uitsluiten en discrimineren van mensen zonder QR-code”, geeft een van de melders aan.
Het Bureau Discriminatiezaken begrijpt de zorgen die zijn ontstaan door deze nieuwe maatregel. Het is daarom belangrijk om gevallen en gevoelens van discriminatie op dit gebied te blijven melden. Alle klachten worden door onze klachtbehandelaars bestudeerd en in behandeling genomen. Hierbij gaat het om maatwerk: juridisch gezien is dit een complexe situatie en per geval wordt bekeken of er sprake is van discriminatie.

Is uitsluiting door de coronapas discriminatie?

Van discriminatie is wettelijk gezien sprake als iemand ongelijk wordt behandeld op basis van een van de in de wet genoemde discriminatiegronden. De wettelijke gronden zijn herkomst, geslacht, seksuele gerichtheid, chronische ziekte of handicap, godsdienst of levensovertuiging, nationaliteit, politieke gezindheid, leeftijd, burgerlijke staat of soort arbeidscontract/arbeidsduur. De corona-checkapp valt onder ‘medische indicatie’ en valt daarmee juridisch gezien niet onder discriminatie.
Toch zijn er gevallen waarin uitsluiting op basis van de coronapas wél onder discriminatie zou kunnen vallen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die vanwege hun geloof niet gevaccineerd willen worden. Als in dat geval iemand wordt uitgesloten, is er mogelijk sprake van discriminatie op grond van godsdienst/levensovertuiging. Maar ook als iemand niet gevaccineerd wil of kan worden omdat diegene een chronische ziekte of handicap heeft, dan valt uitsluiting op basis van de coronapas mogelijk onder discriminatie op grond van handicap/chronische ziekte.
Kortom, het is van belang dat iedere melding nauwkeurig wordt bestudeerd om de melder de juiste ondersteuning te bieden.

Hoe zit het dan met onze mensenrechten?

Door verschillende coronamaatregelen worden enkele van onze vrijheidsrechten ingeperkt. De overheid mag dat in uitzonderlijke gevallen doen, bijvoorbeeld om een epidemie te bestrijden. Er moet dan wel aan drie belangrijke voorwaarden worden voldaan:
1. de grondslag moet legitiem zijn, in dit geval gaat het om beschermen van de volksgezondheid;
2. er moet een voldoende duidelijke wettelijke basis zijn voor de maatregelen;
3. de maatregelen moeten proportioneel zijn, ofwel in een evenredige verhouding staan tot het nagestreefde doel.

Het College voor de Rechten van de Mens is de organisatie die toezicht houdt op naleving van de mensenrechten. Zij hebben een uitgebreid artikel over het coronavirus en mensenrechten gepubliceerd, waarin verder wordt uitgelegd welke vrijheidsrechten in het geding zijn en wat de overheid wel en niet mag doen in zulke gevallen.

Regenboogkaars in de kerk

Regenboogkaarsen

Het LHBT-Netwerk Zaanstad is een samenwerkingsverband van organisaties dat samen met de gemeente Zaanstad probeert om een veilige en inclusieve omgeving te creëren, ook voor LHBTI+-personen. Onderdeel van de werkzaamheden in het kader van de HBTI+-projecten is de zichtbaarheid, informatievoorziening en deskundigheidsbevordering bij religieuze instellingen.

In dit kader paste het aanbod van het Bureau Discriminatiezaken om ter gelegenheid van Coming Out Day, maandag 11 oktober, ook in de Zaans-Waterlandse kerken aandacht te besteden aan het moment dat een lesbienne, homoseksueel, biseksueel of transgenderpersoon openlijk uitkomt voor de eigen seksuele gerichtheid of genderidentiteit.

Tegen de achtergrond van deze dag vroeg het BD namens het LHBT-Netwerk een aantal kerken in de regio om op zondag 10 oktober 2021 tijdens de kerkdienst een regenboogkaars te branden. Op deze manier kan de kerk (letterlijk) uitstralen dat zij ook wil openstaan voor LHBTI+-gelovigen. Acht kerken en één verzorgingstehuis maakten gebruik van het aanbod. Zij ontvingen een gratis regenboogkaars en in de meeste gevallen ook een aantal voorbeeldgebeden die tijdens de dienst konden worden gebruikt.

Het blokkenschema van het Balina Verhalenfestival

Het Bureau Discriminatiezaken presenteert op zondag 26 september het Balina Verhalenfestival. Van 11 uur ’s morgens tot 10 uur ’s avonds is er op vier locaties in Zaandam een keur aan topartiesten, films en ontmoetingen. Van het Meral Polat Trio tot de Arabische klanken van Midit/Wasim en van de theatervoorstelling X Y WE tot de beste spoken word-artiesten van Nederland. Plus nog veel meer. De toegang is – op de speelfilm in De Fabriek na – gratis. Reserveren hoeft niet; zolang er binnen plek is, is iedereen welkom om (een deel van) het evenement mee te beleven.
Het 25-jarig bestaan van het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland is aanleiding om het festival in Zaanstad – de gemeente waar we in 1996 van start gingen – te organiseren. Op 26 september staan elf uur lang kunst en cultuur uit meerdere werelddelen centraal. Dat gebeurt in de Bullekerk, filmtheater De Fabriek, Zorgcirkel Saenden en cultureel centrum FluXus.
Het blokkenschema is inmiddels bekend. Maak er gebruik van. En wees er op tijd bij! Zorg wel dat de CoronaCheck-app op de telefoon staat of print een bewijs met QR-code uit. En vergeet je ID niet (paspoort of rijbewijs). Tot de 26ste!

26 september: Balina Verhalenfestival

Het 25-jarig bestaan van het Bureau Discriminatiezaken is aanleiding om in Zaanstad – de gemeente waar we in 1996 van start gingen – een cultuurfestival te organiseren. Op zondag 26 september staan elf uur lang kunst en cultuur uit meerdere werelddelen centraal.

In de melting pot die de Zaanstreek is, ontbreekt het vrijwel volledig aan culturele evenementen met een diverse invalshoek. Het Balina Verhalenfestival hoopt dit gat te vullen. Het vindt op 26 september plaats op meerdere Zaandamse locaties; de Bullekerk, De Fabriek, Zorgcirkel Saenden en FluXus. De entree is – de films in filmtheater De Fabriek uitgezonderd – overal gratis.

Tussen elf uur ’s morgens (wanneer burgemeester Jan Hamming de aftrap verricht) en de laatste noten van het Meral Polat Trio om tien uur ’s avonds kan er worden genoten van een zorgvuldig samengesteld topaanbod aan films, spoken word, theater, ontmoetingen, exposities en muziek. Daarbij staat de diversiteit – in velerlei opzicht – centraal.

Die verscheidenheid komt terug in de naam van het festival. De naam Balina is een verwijzing naar de Zaans-Waterlandse geschiedenis. Balina betekent ‘walvis’ in het Turks, Spaans, Roemeens en enkele andere talen. De Zaanstreek en Waterland waren in de voorgaande eeuwen belangrijke walvisvaartcentra waarin Nederlanders en buitenlanders samenwerkten.

De komende weken wordt het volledige festivalprogramma bekendgemaakt. Maar laten we nu alvast een tip van de sluier oplichten. We noemden al het Meral Polat Trio. Uit een viersterren-Volkskrant-recensie: “Smartelijk gezongen klaagliederen, liefdesliedjes vol verlangen, sexy up-temponummers – ook zonder toelichting lukt het Polat haar muziek grotendeels een betekenis te geven.”

Andere optredende grootheden zijn de woordkunstenaars Luan Buleshkaj, Rachad Debdoubi en Roziena Salihu. Zij brengen spoken word van het hoogste niveau. De Human Library komt langs, voor ontmoetingen met mensen naar wie je misschien wel heel nieuwsgierig bent. Midist/Wasim neemt je mee voor een muzikale tocht door de straten van Libanon, Syrië en Palestina. In de toneelvoorstelling X Y We vertellen zes mensen, van 18 tot 80 jaar, hun verhaal als intersekse personen. De band Shakuar combineert mystieke muziek uit Afrikaanse en Europese culturen met hedendaagse elektronica.  En ter gelegenheid van het festival vertoont het Zaandamse filmtheater De Fabriek in september elke zondagavond een internationale themafilm. Voor titels, aanvangstijden en achtergrondinformatie; zie de website van De Fabriek.

En dat is nog maar een deel van het Balina Verhalenfestival. Binnenkort maken we het hele programma bekend. Houd daarom de media in de gaten. Volg ook de ontwikkelingen via Facebook (@Balinaverhalenfestival) en Twitter (@Balinafestival). En houd er rekening mee dat tijdens het Balina Verhalenfestival de dan geldende coronamaatregelen in acht worden genomen.

Monumentenwandeling door Zaandam

Amnesty International organiseert, in samenwerking met het Bureau Discriminatiezaken en het 4 en 5 meicomité Zaanstad, een wandeling langs de Zaandamse herdenkings- en verzetsmonumenten.

Terugkijken naar de Week tegen Racisme

Een voorstelling van Live Your Story

In de door Discriminatie.nl georganiseerde Week tegen Racisme (15 t/m/ 21 maart) gaf een keur aan experts online lezingen en voorstellingen over ongelijkheid en het streven naar een rechtvaardige samenleving. Gemist? Geen probleem. Via onderstaande links kun je bijeenkomsten terugkijken.

Sioejeng Tsao over opgroeien in Nederland als Chinese vrouw.

Nawal Mustafa over racisme, recht en kleurenblindheid.

Qader Shafiq over de langverwachte lente in de strijd tegen racisme.

Funda Müjde met de stelling ‘Niemand vraagt meer waar ik vandaan kom sinds ik in een rolstoel zit’.

Mylo Freeman vertelt over de invloed van rolmodellen en stereotypen, die al begint bij peuters en kleuters.

Live Your Story speelt de voorstelling ‘Zichtbare en onzichtbare identiteit – huidskleur versus gender’.

Week tegen racisme

Hoe zit het met racisme tegen Aziatische Nederlanders? Wat doen stereotypen met kleuters? Waarom is ‘wit’ aan zet? En is de lente in de strijd tegen racisme nu echt aangebroken? In aanloop naar de Internationale Dag tegen Racisme, 21 maart, organiseren verschillende antidiscriminatiebureaus in Nederland de Week tegen racisme. Tussen 15 en 21 maart 2021 kan iedereen hierover meepraten en zijn/haar kennis verdiepen tijdens lezingen, workshops en theater.

Het volledige programma en de mogelijkheid om aan te melden is hier te vinden: https://radar.nl/week-tegen-racisme/. Deelname is gratis. Komt een bepaalde datum niet uit? Geen nood; de workshops zijn later online terug te kijken.

Het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland zorgt voor twee interessante sprekers. Op maandag 15 maart om 16.00 uur verzorgt mensenrechtenactivist en medeoprichter van S.P.E.A.K. (een collectief tegen racisme, islamofobie en genderongelijkheid) Nawal Mustafa een lezing met de titel ‘Racisme, kleurenblindheid en recht’. Wat is de constructie van ras binnen het recht in Nederland, vraagt zij zich af. En hoe beïnvloedt deze constructie wet- en regelgeving en de rechtspraak? https://radar.nl/events/racisme-kleurenblindheid-en-recht/

Op dinsdag 16 maart om 16.00 uur stelt de bekende, in Wormer wonende cabaretière, actrice en columniste Funda Müjde een heel andere vraag. Hoe kan het dat iemand op een extreem-rechtse partij stemt en de grenzen potdicht wil hebben voor alle ‘buitenlanders’, maar tegelijkertijd een vluchteling wat geld toestopt als die het even moeilijk heeft? De uitzondering? Funda is er bekend mee. “Ja, wij bedoelen niet jou, maar die anderen.” https://radar.nl/events/niemand-vraagt-meer-waar-ik-vandaan-kom/

Op 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme, wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de strijd tegen racisme. Het bloedbad in het Zuid-Afrikaanse Sharpeville op 21 maart 1960, waarbij de politie het vuur opende op anti-apartheidsdemonstranten, was voor de Verenigde Naties de aanleiding om sinds 1966 deze dag in het teken te stellen van de strijd tegen racisme.

Honderden Mensenrechtenvlaggen op 10 december

Op 10 december wapperen verspreid over Nederland honderden Mensenrechtenvlaggen. Met deze vlag, een initiatief van de Nederlandse anti-discriminatievoorzieningen, laten de deelnemende organisaties en particulieren zien dat ze de universele mensenrechten respecteren en ondersteunen. Ook in de Zaanstreek en Waterland zijn tientallen deelnemers.

Op donderdag 10 december, de Internationale Mensenrechtendag, lanceren de Nederlandse anti-discriminatievoorzieningen de voor die gelegenheid ontworpen vlag. Inmiddels hebben meer dan driehonderd provincies, gemeenten, levensbeschouwelijke instellingen, scholen en tal van andere organisaties en particulieren laten weten die dag de Mensenrechtenvlag te hijsen. In het werkgebied van het Bureau Discriminatiezaken hangen onder meer de gemeenten Zaanstad, Purmerend, Waterland, Wormerland en Oostzaan de vlag op. Maar ook Amnesty International, het 4 en 5 meicomité Zaanstad, de bloemenwinkel in de Beemster, de Doopsgezinde Gemeente en tal van anderen in de Zaanstreek en in Waterland doen mee.

Mensenrechten lijken zo vanzelfsprekend, maar nog dagelijks staan ze wereldwijd ter discussie. Ook in ons veilige, democratische Nederland. De Mensenrechtenvlag is een symbool voor gelijkwaardigheid van ieder mens op deze aarde. Met de vlag kunnen organisaties en particulieren laten zien dat ze de universele mensenrechten uitdragen. Deze vlag bestaat nog nergens in de wereld en is dus een uniek, Nederlands initiatief.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd op 10 december 1948 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het door alle lidstaten ondertekende Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens van 1950 is daarop gebaseerd.  Nu, 70 jaar later, wordt daaraan een Mensenrechtenvlag gekoppeld.

Deze vlag is een kleurig dundoek met een doordacht ontwerp. Als mensen hebben we meerdere dingen die ons verbinden: we delen de aarde, de lucht en een plek onder de zon. Hoe verschillend we ook kunnen zijn qua uiterlijk: we hebben allemaal DNA. De ontwerper ging met dit idee aan de slag en nam de vorm van een DNA-streng als uitgangspunt. Dit combineerde hij met de kleuren van de aarde (groen), de lucht (blauw) en de zon (geel). Zo ontstond de Mensenrechtenvlag. De vlag benadrukt niet onze verschillen, maar wat we met elkaar gemeen hebben en wat ons verbindt.

Het is de bedoeling dat de vlag de komende jaren op steeds meer plekken zichtbaar wordt, in binnen- en buitenland. Op de website www.mensenrechtenvlag.nl kunt u meer lezen over de achtergronden en de bestelmogelijkheden.

‘Ammonite’ in De Fabriek

De poster van Ammonite

Filmtheater De Fabriek vertoont in december de laatste ‘roze’ film van dit jaar, in samenwerking met het Bureau Discriminatiezaken.

Vanaf 10 december draait Ammonite, Het verhaal speelt zich in 1840 af in het Britse Lyme Regis. Paleontoloog Mary heeft haar beroemdste ontdekkingen achter zich liggen en leeft nu van de fossielen die ze aan rijke toeristen verkoopt. Een jonge geoloog vraagt of zij zijn vrouw voor een tijd onder haar hoede wil nemen. Mary, trots en gedreven, botst met haar ongewenste gast die uit een compleet andere wereld komt. Maar ondanks het klassenverschil en hun uiteenlopende persoonlijkheden is dit het begin van een gepassioneerde liefdesrelatie. De hoofdrollen in deze veelgeprezen film zijn voor Kate Winslet en Saoirse Ronan.

Meer informatie over de vertoningsdata en -tijden is verkrijgbaar via de website van De Fabriek.

10 december lancering Mensenrechtenvlag, doet u mee?

Een wapperende Mensenrechtenvlag

Op donderdag 10 december 2020, de Internationale Dag van de Mensenrechten, lanceren de Nederlandse anti-discriminatievoorzieningen de Mensenrechtenvlag. Mensenrechten lijken zo vanzelfsprekend, maar nog dagelijks staan deze rechten wereldwijd ter discussie. Ook in ons veilige, democratische Nederland.

De Mensenrechtenvlag is een symbool voor gelijkwaardigheid van ieder mens op deze aarde. Met deze vlag kunnen organisaties en particulieren laten zien dat ze de mensenrechten respecteren en ondersteunen. Deze vlag bestaat nog nergens in de wereld en is dus een uniek, Nederlands initiatief.

De Mensenrechtenvlag is een kleurig dundoek met een doordacht ontwerp. Als mensen hebben we meerdere dingen die ons verbinden: we delen de aarde, lucht en een plek onder de zon. Hoe verschillend we ook kunnen zijn qua uiterlijk: we hebben allemaal DNA. De ontwerper ging met dit idee aan de slag en nam de vorm van een DNA-streng als uitgangspunt. Dit combineerde hij met de kleuren van de aarde (groen), de lucht (blauw) en de zon (geel). Zo ontstond de Mensenrechtenvlag. De vlag benadrukt niet onze verschillen, maar wat we met elkaar gemeen hebben en wat ons verbindt.

Meerdere Zaans-Waterlandse gemeenten en diverse organisaties hangen op 10 december de vlag uit. Onze vraag aan u is of u ook mee wil doen aan de lancering op 10 december. Dat kan eenvoudig: door de vlag te hijsen op een plek naar keuze. De vlaggen zijn te verkrijgen in de maten 225 x 150 cm. en 150 x 100 cm. Op de website www.mensenrechtenvlag.nl kunt u meer lezen over de achtergronden en de bestelmogelijkheden. Voor aanvullende informatie kunt u uiteraard ook terecht bij het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland.