Oordeel CRM: Purmerender gediscrimineerd wegens handicap

Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) is van mening dat e-commerce bedrijf Centralpoint zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie. Centralpoint heeft namelijk nagelaten om doeltreffende aanpassingen te doen aan de werkplek van een gehandicapte medewerker. Daardoor werd deze medewerker ten onrechte een aangepaste werkplek onthouden. Het CRM-oordeel over Centralpoint d.d. 8-10-2019 kwam tot stand na een verzoek hiertoe door de betreffende Purmerender en het Bureau Discriminatiezaken (BD) Zaanstreek/Waterland.

Centralpoint-vestiging Amstelveen richtte in 2017 een kantoortuin in voor zijn medewerkers. Voor de betreffende medewerker was dit een onwerkbare situatie. Met name door omgevingsgeluiden kon hij zich in de kantoortuin niet concentreren op zijn werk. In overleg met zijn leidinggevenden werd de werknemer dan weer hier, dan weer daar geplaatst in de kantoortuin, in vergaderruimtes en in een Atrium; waar maar een plekje vrij kwam zonder directe ‘buren’. In goed vertrouwen probeerde de medewerker deze toevallig vrijgekomen werkplekken telkens uit, tot daar ook weer collega’s direct naast hem werden geplaatst en de situatie voor hem opnieuw onwerkbaar werd. Aan een consistente werkplek – in overleg met hem -, toegesneden op zijn specifieke behoeftes, wilde de werkgever niet werken. Dit terwijl er meerdere adviezen lagen van de Arbodienst om de medewerker in kwestie een rustige werkplek te geven en om daarvoor geluidsschermen te plaatsen. Het ging zelfs zo ver dat men op een zeker moment tijdens de reorganisatie vergeten was voor de medewerker een werkplek vrij te houden. Het was overigens bekend dat de man leed aan tinnitus, een handicap vanwege schade aan het gehoor, die zijn gevoeligheid voor geluid kon verklaren.

Omdat hij door het gebrek aan een goede werkplek meerdere perioden ziek thuis kwam te zitten, vroeg de Purmerender eind 2017 bij de GGZ een onderzoek aan naar mogelijk autisme. Hij stelde zijn werkgever hiervan op de hoogte. Desondanks bleef de werkgever weigeren om een geluidsscherm als oplossing te proberen, zelfs niet toen het UWV in 2018 tot de conclusie kwam dat Centralpoint onvoldoende had gedaan om de man te helpen re-integreren. De boodschap van zowel het UWV als de Arbodienst was dat het tot de werkgeverstaak behoort om op de werkplek geluidsschermen of andere aanpassingen uit te proberen.

Toen in 2018 de diagnose autisme kwam en daarmee nog eens onderbouwd werd dat de Purmerender ingevolge de Wet gelijke behandeling recht had op een doeltreffende aanpassing van zijn werkplek, richtte Centralpoint deze niet in overleg met hem in. In plaats daarvan deed Centralpoint een scheidingsvoorstel: als hij zich beter zou melden, kon men een regeling treffen om uit elkaar te gaan. Dit kwam bij de werknemer aan als een mokerslag en ontnam hem alle vertrouwen in Centralpoint. Met de nieuwe diagnose in de hand had hij verwacht er met de werkgever uit te komen en samen aan een consistente oplossing te kunnen werken. Centralpoint was echter van mening in geen enkel opzicht te discrimineren en juist mee te werken aan goede oplossingen.

Voor de werknemer in kwestie was de handelwijze van zijn werkgever reden om samen met het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland een oordeel te vragen aan het College voor de Rechten van de Mens. Dat kwam, na een zitting d.d. 10-9-2019 waar beide partijen hun standpunt mochten uitleggen, tot het oordeel dat Centralpoint verboden onderscheid maakte op grond van handicap. Als een medewerker een verzoek doet om een doeltreffende aanpassing van de werkplek in verband met een handicap of chronische ziekte, dan rust op de werkgever namelijk de plicht om samen met de werknemer te onderzoeken of en in hoeverre een oplossing mogelijk is. Het College heeft geconcludeerd dat Centralpoint dit niet heeft gedaan. In verband met de verhuizing van het kantoor in 2017 had Centralpoint tijdig met de man moeten overleggen over zijn werkplek, omdat kon worden voorzien dat de kantoortuin voor hem tot problemen zou leiden. Als werkgever heeft Centralpoint dus nagelaten om in samenspraak met de Purmerender een consistente werkplek voor hem in te richten.

Het CRM-oordeel is van belang voor alle werknemers met een handicap/chronische ziekte die een aanpassing van hun werkplek nodig hebben. Het oordeel onderstreept dat er in ieder specifiek geval moet worden bekeken wat daarvoor de mogelijkheden zijn en dat dit altijd in samenspraak met de medewerker moet gebeuren. Het BD gaat Centralpoint vragen welke maatregelen zij naar aanleiding van het oordeel gaat treffen, opdat medewerkers van het bedrijf met een handicap/chronische ziekte niet langer worden gediscrimineerd.

De najaarsnieuwsbrief is uit

Het septembernummer van onze nieuwsbrief is uit en bevat informatie over de discriminatiemeldingen in 2019, het Charter Diversiteit, vruchtbaarheidsbehandelingen, een expositie en afgehandelde meldingen.

Wilt u de nieuwsbrieven van het Bureau Discriminatiezaken rechtstreeks en kosteloos in uw mailbox ontvangen? Laat het dan even weten via e.schaap@bdzaanstreek.nl.

‘Maurice’ in Filmhuis Purmerend

Het Filmhuis Purmerend programmeert op 12 oktober om 20.30 uur de film Maurice (1987) van schrijver-regisseur James Ivory. De film is een klassieker, gebaseerd op de autobiografische roman van E.M. Forster over de liefde tussen twee jongens in het begin van de twintigste eeuw.

Maurice Hall (James Wilby) en Clive Durham (Hugh Grant) worden verliefd in Cambridge. Omdat homoseksualiteit strafbaar is, moeten de twee hun gevoelens voor elkaar volledig geheim houden. Gedreven door angst verbreekt Clive zijn relatie met Maurice en gaat hij een conventioneel huwelijk aan. Maurice weigert die knieval te maken, maar gaat wel op zoek naar ‘genezing’. Hij blijft worstelen met zijn identiteit en zelfvertrouwen, en schakelt de ‘hulp’ in van een hypnotiseur om zich te ontdoen van zijn onmiskenbare verlangens. Maar Maurice wordt verleid door Clives jachtmeester Alec Scudder, een gebeurtenis die diepgaande veranderingen teweegbrengt.

De film laat zien wat de persoonlijke en maatschappelijke gevolgen zijn van een gedwongen leven in de seksuele ondergrondse.

Het Filmmuseum Eye brengt de gerestaureerde versie van Maurice uit in Nederland.

Roze film in De Fabriek: Temblores

Zaanstad is ook de komende jaren Regenboogstad en daarom organiseren het Bureau Discriminatiezaken en filmtheater De Fabriek gezamenlijk een themareeks met roze films. De eerstvolgende film in deze serie is het prijswinnende Temblores.

In deze nieuwe film van regisseur/scenarioschrijver Jayro Bustamante wordt een familieman heen en weer gesleurd tussen de liefde voor zijn familie, de grenzen van religie en de vrijheid om te kiezen van wie je houdt. Wanneer veertiger Pablo terugkeert naar zijn huis buiten Guatemala-Stad wacht een verslagen familie hem gespannen op. Iedereen is in shock: Pablo is verliefd geworden op een andere man en dat gaat in tegen alle religieuze waarden van de familie. Ze geven hem een ultimatum: of hij laat zich ‘genezen’ door de kerk, of hij zal voorgoed verbannen worden. Pablo komt voor een duivels dilemma te staan. Kiest hij voor de man van wie hij houdt of voor zijn familie?

Temblores ging in première op het Filmfestival van Berlijn en is geselecteerd als de openingsfilm van World Cinema Amsterdam. Voor zijn debuutfilm Ixcanul werd Bustamante bekroond met de prestigieuze Zilveren Beer Alfred Bauerprijs op het Filmfestival van Beerlijn.

Temblores is in De Fabriek (J. Sijbrandsteeg 12, Zaandam) te zien op 30 en 31 augustus en op 1, 3, 7 en 11 september. De aanvangstijden zijn te vinden op www.de-fabriek.nl.

21 maart manifestatie bij De Rusthoeve

Logo 21 maart Purmerend

Verzorgingshuis De Rusthoeve organiseert in het kader van ‘21 Maart, Purmerend tegen discriminatie’ een veelkleurige, interessante bijeenkomst waarbij aandacht wordt besteed aan het tegengaan van discriminatie.

Belangstellenden zijn van harte welkom op donderdag 21 maart, inloop om 14:00 uur, aanvang 14:30 uur. Locatie: De Populier, Wolthuissingel 1, Purmerend.

Leestafel Bibliotheek Waterland

De Bibliotheek Waterland in Purmerend presenteert in maart 2019 een leestafel met boeken rondom de thema’s discriminatie en (on)gelijke behandeling. Hiermee neemt de bibliotheek stelling tegen discriminatie op welke grond dan ook en versterkt ze de manifestatie 21 maart/Purmerend tegen discriminatie. Zie www.bibliotheekwaterland.nl voor het adres en de openingstijden.

Film ‘Girl’ in Filmhuis Purmerend

Het Filmhuis Purmerend programmeert op 19 maart de film ‘Girl’ van Lukas Dhont. De film gaat over een vijftienjarige ballerina die zich gevangen voelt in een jongenslichaam en een geslachtsverandering wil ondergaan. Victor Polster geeft de emotionele en fysieke uitputtingsslag van titelpersonage Lara gestalte met een hypnotiserende présence: zacht, meegaand en behulpzaam, maar ook met woede, ongeduld en een bijna griezelige vastberadenheid. Voor meer informatie over het prijswinnende en veelgeprezen ‘Girl’ zie www.filmhuispurmerend.nl.
Met deze film neemt het Filmhuis stelling tegen discriminatie op welke grond dan ook en versterkt het de manifestatie 21 maart/Purmerend tegen discriminatie.

Manifestatie Da Vinci College tegen discriminatie

De leerlingen van alle eerste klassen van het Da Vinci College in Purmerend bereiden een grote manifestatie voor tegen discriminatie. Alle eerste klassen krijgen in maart 2019 les van het Bureau Discriminatiezaken over mensenrechten, vooroordelen en discriminatie.

Bij de lessen levensbeschouwelijke vorming, Nederlands, muziek en gymnastiek werken de leerlingen aan werkstukken en composities rondom het thema. Deze presenteren zij tijdens een grote manifestatie in de school op 10 april aan hun ouders. Tijdens deze manifestatie houden de leerlingen ook een sponsoractie voor het weeshuis in Masechaba, Zuid-Afrika, waarmee de school een band heeft. De leerlingen verkopen zelfgemaakte hapjes, waarvan de opbrengst naar het weeshuis gaat.

Met deze grote manifestatie rondom 21 maart neemt het Da Vinci College stelling tegen discriminatie op welke grond dan ook en versterkt ze de manifestatie 21 maart/Purmerend tegen discriminatie.

Lichte stijging aantal klachten, sterke stijging informatieverzoeken

Het Bureau Discriminatiezaken nam in 2018 103 klachten in behandeling, vijf meer dan een jaar eerder. Het aantal informatieverzoeken vertoonde een sterkere stijging, van 60 naar 87.

Zoals elk jaar betroffen ook in 2018 verreweg de meeste meldingen de gronden ‘ras/afkomst/huidskleur’. Het ging veelal over uit de hand gelopen buurtconflicten of over de bejegening door externe organisaties of werkgevers. Daarnaast liep het Zwarte-Pietendebat soms uit de hand, veelal op social media. Dat is ook meteen de verklaring voor het iets hogere aantal totaalmeldingen in vergelijking met 2017.
Ten opzichte van dat jaar valt verder de stijging op bij de grond ‘godsdienst/ levensovertuiging’, van 12 naar 17 meldingen. Daarbij moesten vooral moslims het ontgelden: bij 13 meldingen betrof het hun godsdienst. Andere stijgingen zijn zichtbaar bij de gronden ‘sekse’ (van 6 naar 8 meldingen) en ‘seksuele gerichtheid’ (van 2 naar 5 meldingen). Deze aantallen zijn te klein om er conclusies aan te verbinden. Met name op het terrein ‘politie/vreemdelingendienst/OM’ was een daling zichtbaar, van 6 naar 2 meldingen.
Meldingen van buiten het BD-werkgebied zijn overigens niet terug te vinden in bovenstaand overzicht. De desbetreffende melders zijn – een enkele uitzondering daargelaten – doorverwezen naar een anti-discriminatievoorziening in hun eigen regio en daar als klachtindieners geregistreerd. Ingevolge landelijke afspraken registreren anti-discriminatievoorzieningen, om dubbeltellingen te voorkomen, alleen klachten als zodanig wanneer die uit de eigen regio afkomstig zijn.

Extreemrechts

Extreemrechts was in 2018 aanweziger dan ooit in de Zaanstreek. De landelijke Sinterklaasintocht was voor de neonazistische organisaties Nederlandse Volks-Unie en Voorpost een dankbare aanleiding om pro-Zwarte-Pietenpropaganda te verspreiden in Zaandam en Zaandijk. Onafhankelijk van elkaar protesteerden de rechtsextremistische groepjes Identitair Verzet en Rechts in Verzet tegen de ‘islamisering’ in Assendelft, waar een moskee gepland staat. Rechts in Verzet demonstreerde verder bij een islamitisch slachthuis in Zaandam.
De aanwezigheid van zoveel ultrarechtse organisaties was opvallend en voor Zaanstad ongekend. Voor zover bekend kwam overigens geen van de deelnemers uit de Zaanstreek. De gekozen doelwitten kwamen bijna toevallig – zie bijvoorbeeld de Sinterklaasintocht – op hun pad.
Bovengenoemde extremistische organisaties zorgden wel voor een verdergaande polarisatie van het debat in Zaanstad. Dat geldt ook voor de PVV-fractie die in maart 2018 haar intrede deed in het gemeentehuis. Met grote regelmaat keerden fractieleden zich in de gemeenteraad en op social media tegen de islam en moslims, waarbij de feiten nog wel eens uit het oog werden verloren. Dit leidde soms tot onrust bij hun ‘doelwitten’ en bij mensen die getuige waren van de aantijgingen.
Ook in Purmerend verkreeg de PVV bij de gemeenteraadsverkiezingen drie zetels. De fractie in die plaats reageerde minder en minder fel dan hun Zaanse collega’s op de islam. Als gevolg van interne ruzies viel de Purmerendse fractie overigens in december 2018 uiteen in een relatief gematigd en een rechtlijniger smaldeel.

Informatieverzoeken

In 2018 ontving het Bureau Discriminatiezaken 87 informatieverzoeken, 27 meer dan een jaar eerder. De verzoeken waren zoals gebruikelijk gevarieerd: veel media – regionaal en landelijk – vroegen informatie over een breed scala aan onderwerpen. Leerlingen en studenten zochten gegevens voor hun werkstuk of spreekbeurt. Het BD verzorgde op verzoek inleidingen, trainingen en voorlichtingsprojecten.
Veel tijd is geïnvesteerd in het lesgeven op scholen. Ruim 2770 leerlingen uit het middelbaar, beroeps-, volwassenen- en basisonderwijs kregen één of meer lesuren over discriminatie en aanverwante thema’s, ongeveer evenveel als in 2017.
Meer informatie over de BD-werkzaamheden in 2018 is hier te vinden.

Verklaring over Nashvilleverklaring

De Landelijke Vereniging tegen Discriminatie, de brancheorganisatie van de Nederlandse antidiscriminatievoorzieningen, heeft naar aanleiding van de zogeheten Nashvilleverklaring onderstaande reactie uitgegeven.   

Via de media werden wij gisteren geïnformeerd over de zogenoemde ‘Nashvilleverklaring’, een “gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit.”

De verklaring is oorspronkelijk in het Engels opgesteld, maar is in het Nederlands vertaald en inmiddels ondertekend door vertegenwoordigers van protestantse kerken en van christelijke politieke partijen die zitting hebben in de Tweede Kamer.

Vandaag zijn er bij de antidiscriminatievoorzieningen in Nederland meldingen binnengekomen van burgers die zich gediscrimineerd en buitengesloten voelen op grond van hun seksuele gerichtheid. Ook hebben zich mensen gemeld die zich zorgen maken en die opkomen voor de rechten van mensen die direct geraakt zijn door de inhoud van de verklaring, LHBTI’s: lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen.

De branchevereniging van de antidiscriminatievoorzieningen, Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (LVtD), vindt het bijzonder spijtig en pijnlijk dat talloze vertegenwoordigers van kerken en politieke partijen de verklaring hebben ondertekend. Wij menen dat het belang om jezelf te kunnen zijn en de gelijkwaardigheid van mensen hierdoor geschonden worden. Uiteraard onderschrijven wij de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting, maar wij menen dat de verklaring indruist tegen de norm van gelijkwaardigheid van ieder mens. Het tekenen van de verklaring getuigt niet van een veronderstelde verantwoordelijkheid om de rechten van een ander niet te schenden.