De afgesloten en de komende lessen

Het schooljaar 2016/’17 is afgesloten, het Bureau Discriminatiezaken heeft haar laatste gastlessen gegeven. Ook het afgelopen jaar heeft het BD duizenden leerlingen voorzien van informatie over discriminatie en (in-)tolerantie. Het waren interactieve lessen op maat, afgestemd op de leeftijden en leerniveaus van de scholieren.
Ook in het schooljaar 2017/’18 bezoekt het Bureau Discriminatiezaken weer tientallen scholen in de regio Zaanstreek-Waterland. Onderwijsinstellingen in Zaanstad, Purmerend, Wormerland en Oostzaan kunnen kosteloos gebruikmaken van het aanbod, instellingen in andere gemeenten betalen alleen de kostprijs.
Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden? Neem dan contact op met het Bureau Discriminatiezaken: 075-6125696 of info@bdzaanstreek.nl.

Eisendrath, een verzonken familie (1845-1945)

Op 28 april presenteren het Bureau Discriminatiezaken en Stichting Uitgeverij Noord-Holland de familiebiografie Eisendrath, een verzonken familie (1845-1945). Het boek, over het Zaans-joodse gezin Eisendrath, dat van 1914 tot 1942 woonde in dezelfde straat als waar het Bureau Discriminatiezaken zich bevindt, is geschreven door BD-coördinator Erik Schaap.

In 1845 verplichtte de Pruisische regering alle joden op haar grondgebied een erfelijke naam te voeren. Samson Nathan koos voor Eisendrath, een koppeling van kracht (‘ijzer’) en een hechte gezinsband (‘draad’). De naam was uniek; nergens ter wereld bevond zich een tweede familie Eisendrath.
Samson Nathan verwekte achttien kinderen bij zijn vrouw Julia. Stuk voor stuk besloten ze hun geluk buiten Westfalen te zoeken. In de loop der jaren emigreerden ze allemaal naar Chicago. Op één na: oudste zoon Baruch. Hij vertrok naar Amsterdam en werkte zich daar op tot een gerespecteerd burger.
Een eeuw na de introductie van de naam Eisendrath leefde er in heel Nederland geen nakomeling meer van de Duitse stamvader. Diens landgenoten verordonneerden in 1942 dat Zaandam, de woonplaats van huisarts Bernard Eisendrath en zijn vijf gezinsleden, als eerste gemeente binnen het nieuwe wingewest Judenrein moest zijn. De Eisendraths verlieten onder dwang Bootenmakersstraat 108 en belandden in het Amsterdamse getto, het voorgeborchte op hun route naar de ondergang. Hun wereld werd die van onderduik en weerstand, verraad en vernietiging.
Eisendrath, een verzonken familie (1845-1945) is het hartverscheurende verhaal van de Holocaust, samengebald in één gezin, vier landen en honderd jaar.

Het 176 pagina’s tellende boek is verkrijgbaar via elke Nederlandse boekhandel of door overmaking van €17,95 op rekening NL61 INGB 0000357143 van het Bureau Discriminatiezaken in Zaandam (o.v.v. ‘Eisendrath’).
Op woensdag 3 mei verzorgt Erik Schaap in het kader van het project Open Joodse Huizen in hun voormalige Zaandamse woning drie korte inleidingen over de familie Eisendrath. Een ieder is die dag om 10.30, 11.30 of 13.30 uur welkom in de Botenmakersstraat 108. Aanmelden is niet nodig, de entree is gratis.

BD doet aangifte tegen VDP

Het Bureau Discriminatiezaken heeft bij de politie aangifte gedaan tegen de in Zaandam gevestigde Vrije Democratische Partij. De VDP verspreidde via social media homofobe en antisemitische uitlatingen.

Het Bureau Discriminatiezaken ontving ruim zestig klachten over de VDP, die via Twitter en Facebook uiterst dubieuze boodschappen verspreidde. Het gaat onder meer om uitlatingen als ‘Homoseksualiteit in Nederland is een besmettelijke ziekte’ en ‘Joden hebben bewust ellende en oorlogen gecreëerd in Europa, om via Hitler de macht te krijgen.’ Het Openbaar Ministerie moet besluiten of ze tot vervolging overgaat.

Een gevolg van de aangifte is dat de Facebook- en Twitteraccounts van de VDP uit de lucht zijn gehaald. De partijoprichter/lijsttrekker is inmiddels door de politie gehoord.

In de aanloop naar de Tweede-Kamerverkiezingen verspreidt de VDP in de twee kiesdistricten waar ze staat ingeschreven flyers waarin wordt gepleit voor het stopzetten van zowel homohuwelijken als van subsidies aan joodse organisaties. Ook over deze flyerteksten ontving het Bureau Discriminatiezaken meerdere meldingen.

Het BD verwacht echter dat deze teksten, hoewel ze kwetsend kunnen overkomen, niet via het strafrecht zijn te bestrijden, omdat ze waarschijnlijk vallen binnen de vrijheid van meningsuiting.

CRM: Bonprix discrimineert

Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) is van mening dat het postorderbedrijf Bonprix zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie. Bonprix weigerde namelijk bestellingen te bezorgen bij Nederlandse woonwagencentra. Een inwoonster van Zaanstad en het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland hadden het CRM om een oordeel gevraagd over de werkwijze van Bonprix.

In juli 2016 bestelde een inwoonster van Zaanstad enkele kledingstukken bij Bonprix. Toen het bedrijf liet weten dat ze geen gebruik kon maken van de aangeboden mogelijkheid om achteraf te betalen voor de bestelling nam ze contact op met Bonprix. Het internationaal opererende postorderbedrijf gaf vervolgens zowel telefonisch als, desgevraagd, schriftelijk te kennen niet te leveren aan woonwagencentra. De Zaanse klant vroeg naar het waarom van de afwijzing en kreeg vervolgens nog twee keer een afwijzing. De genoemde redenen voor de weigering aan huis te bezorgen varieerden van frauduleuze handelingen van klanten elders in Nederland tot de ‘bijzondere status’ van woonwagencentra. Indien de klant de gewenste artikelen toch wilde kopen, diende ze (in tegenstelling tot andere klanten) én vooruit te betalen én haar bestelling op te halen bij een enkele kilometers verder gelegen afhaalcentrum.

Voor de klant in kwestie was de handelswijze van Bonprix reden om samen met het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland een oordeel te vragen aan het College voor de Rechten van de Mens. Dat kwam, na een op 6 januari 2017 georganiseerde zitting waar beide partijen hun standpunten konden uitleggen, tot het standpunt dat Bonprix een verboden onderscheid maakte op grond van ras.

Het CRM-oordeel is van belang voor alle woonwagenbewoners van Nederland die met een vergelijkbare werkwijze te maken hebben (gehad). Uit onderzoek is gebleken dat woonwagenbewoners in het verleden vaker zijn achtergesteld bij het leveren van goederen en diensten.

Bonprix heeft het Bureau Discriminatiezaken inmiddels laten weten het eigen beleid ten aanzien van woonwagenbewoners te gaan evalueren en waar nodig bij te stellen.

Fakkeloptocht tegen discriminatie

Na vele jaren de traditionele Zaanse fakkeloptocht tegen discriminatie te hebben georganiseerd, is het Bureau Discriminatiezaken daar mee gestopt. Dat betekent echter niet het einde van de tocht. Ook in 2016 trekt er op kerstavond weer een lange stoet door Wormerveer en Krommenie. Het initiatief is nu in handen van een groep betrokken Zaankanters. Hieronder vindt u hun uitnodiging.

Zorg voor tegenwicht!
Op kerstavond stellen wij ons intolerant op tegen intolerantie en laten we zien dat we onverdraagzaamheid niet verdragen. In woord en in daad. De breed gedragen fakkeloptocht op kerstavond stimuleert een samenleving waarin plaats is voor iedereen.

Maaltijd
Liefhebbers van een ‘vleesloos’ diner kunnen op 24 december al om 18:00 uur terecht in De Groote Weiver. De maaltijd kost €6,-. Voor het diner is reserveren verplicht, via telefoonnummer: 075 7370100 Of via: info@degrooteweiver.nl

Verzamelen
Het verzamelen voor de fakkeloptocht, die ongeveer 45 minuten duurt, begint om 19:30 uur. Om 20:00 uur gaat de tocht van start, traditiegetrouw begeleid door het Alkmaars Straatorkest. De tocht voert door Wormerveer en Krommenie. Fakkels zijn ter plekke te koop voor €2,50.

Three generations in De Fabriek

Zaanstad is drie jaar lang Regenboogstad en daarom organiseren het Bureau Discriminatiezaken en filmtheater De Fabriek gezamenlijk een themareeks met maar liefst zes roze films. De laatste van dit zestal is Three generations, op maandag 14 november te zien tegen een gereduceerde prijs.

Three generations is een komische en ontroerende film over de identiteit van een tiener en de kracht van een liefdevolle familie. Ze mag dan als meisje geboren zijn, maar Ray (gespeeld door Elle Fanning) heeft altijd al geweten dat ze eigenlijk een jongen is. Samen met haar alleenstaande moeder Maggie (Naomi Watts) en haar lesbische oma Dolly (Susan Sarandon) kent de tiener een hechte familie. Maar nu Ray heeft besloten om een geslachtsverandering te ondergaan, vinden zij dat toch lastig om te accepteren. Vooral de eigengereide Dolly heeft het er moeilijk mee.
Intussen zal Maggie op zoek moeten naar haar ex, die nooit betrokken is geweest bij de opvoeding van hun kind. Hij zal namelijk toestemming moeten geven voor Rays transitie.

Three generations draait alleen op maandag 14 november in het Zaandamse filmtheater De Fabriek (aanvang 20.30 uur), dus mis hem niet. De entreeprijs bedraagt deze avond slechts €6,50. Reserveren kan via Belbios.nl of info@de-fabriek.nl.

BD doet aangifte

Medio september plaatste ene ‘Maar Ten’ onder de kop ‘Ratten vangen in Zaandam’ een Facebookpagina een oproep om de Zaanse wijk Poelenburg te ‘ontdoen’ van ‘vieze smerige besmette stinkratten’. “Alle middelen zijn toegestaan om de wijk vrij te krijgen van deze smerige diersoort.”

Binnen en buiten Poelenburg was op dat moment veel onrust als gevolg van de media-aandacht voor een Zaanse vlogger en zijn vrienden. ‘Maar Ten’ doelde met zijn oproep op hen, zoals ook bleek uit een begeleidende foto waarop de vlogger zichtbaar was. In de uren na plaatsing kreeg het initiatief duizenden steunverklaringen.

Het Bureau Discriminatiezaken heeft op de dag dat de Facebookpagina werd geplaatst de politie verzocht om in te grijpen. Dat is gebeurd; de pagina werd na enkele uren uit de lucht gehaald.

Het BD heeft bovendien wegens discriminatie, het aanzetten tot haat en oproepen tot geweld aangifte gedaan tegen de maker van de pagina.

Hoe om te gaan met spanningen?

De afgelopen weken zijn met name in Zaanstad spanningen ontstaan die consequenties hadden voor veel mensen van Turkse herkomst in Nederland.

Sinds de mislukte staatsgreep in Turkije is er sprake van argwaan op grote schaal en -soms- beledigingen, intimidatie en bedreigingen. Er verschenen zorgwekkende berichten in de media over de bedreiging van Gülen-aanhangers en -organisaties en ook het Bureau Discriminatiezaken ontving daar verhoudingsgewijs veel meldingen over.

Een ander probleem betreft de Zaandamse wijk Poelenburg, waar overlast veroorzakende jongeren zoveel media-aandacht kregen dat dit leidde tot soms zeer onwenselijke en racistische reacties, veelal via sociale media geuit.
Ten aanzien van beide situaties zijn mensen welkom bij het Bureau Discriminatiezaken voor vragen, overleg of het indienen van een discriminatieklacht.

Omdat het Bureau Discriminatiezaken een onafhankelijke, voor iedereen toegankelijke organisatie is, kan eenieder discriminatie bij ons melden. Een klachtenconsulent kan u informeren over uw mogelijkheden wanneer het gaat om belediging, bedreiging of geweld vanwege uw politieke overtuiging, godsdienst of etniciteit.
Melden kan via het online formulier op deze website of telefonisch via 075-6125696.

Monument J.I. de Haan wordt hersteld

Zo’n 3,5 jaar nadat het Bureau Discriminatiezaken en burgemeester Geke Faber de onthulling voor hun rekening namen, ligt het Zaanse monumentje voor Jacob Israël de Haan er troosteloos bij.

De tekst van het door hem geschreven kwatrijn is als gevolg van vandalisme en vervuiling nauwelijks nog leesbaar. De joodse, homoseksuele dichter – een van de beste poëten die Nederland ooit had – verdient beter.

Het BD (dat destijds het initiatief nam voor deze blijvende herinnering) heeft de gemeente Zaanstad daarom in augustus gevraagd om over te gaan tot restauratie, en wel op zo’n wijze dat het gedicht toekomstbestendig is.

Al binnen een paar dagen was er een positief antwoord. De gemeente gaat na de zomervakantie de gedenksteen op de Zaandamse Gedempte Gracht herstellen. Wanneer precies is nog niet bekend, maar het monument wordt dus gerestaureerd. Hopelijk volgt de er tegenover gelegen voormalige synagoge snel.

Strike a Pose (met Ester Gould)

Zaanstad is drie jaar lang Regenboogstad en daarom organiseren het Bureau Discriminatiezaken en filmtheater De Fabriek samen een themareeks met maar liefst zes roze films. Op maandag 8 augustus vertoont De Fabriek in dit kader de documentaire Strike a Pose. De entreeprijs voor dit programma bedraagt slechts € 6,50.
Om 20.15 houdt regisseur Ester Gould een inleiding bij Strike a Pose. Gould (1975, Schotland) studeerde film- en televisiewetenschap in Amsterdam en New York. Later volgde zij de masteropleiding Journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Zij maakte onder andere de spraakmakende documentaires 50 Cent (2007) en De Rekening van Catelijne, over armoede in Nederland. En natuurlijk de veelbekroonde documentaire A Strange Love Affair with Ego in 2015.

Strike a Pose

In 1990 breken zeven jonge dansers van het ene op het andere moment door. Popster Madonna, dan op het hoogtepunt van haar roem, neemt hen niet alleen mee op haar Blond Ambition Tour, maar maakt ze tevens tot de sterren van haar achter-de-schermen-documentaire In Bed with Madonna (Truth or Dare). De dansers vertegenwoordigen wat Madonna predikt: het recht om jezelf te zijn, wat je achtergrond of seksuele voorkeur ook mag zijn. Vijfentwintig jaar later blijkt de waarheid complexer. In de Nederlandse documentaire Strike a Pose kijken de dansers terug op een tijd van roem en vrijheid, maar ook van geheimen en verraad. Hoe ging het er echt aan toe tijdens Madonna’s tournee? En hoe verging het de jongens zodra het feest voorbij was?