COA wil betere spreiding AZC’s

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers wil kleinere AZC’s, die bovendien beter verspreid over het land komen.

Lees meer via NU.nl.