CRM ontvangt 35 meldingen van discriminatie door de Belastingdienst

Het College voor de Rechten van de Mens heeft al 35 meldingen ontvangen van mensen die zich gediscrimineerd voelen door de Belastingdienst in wat inmiddels de ‘toeslagenaffaire’ heet.

Lees meer via de Leeuwarder Courant.