Digitalisering kan leiden tot discriminatie

Computers en mensenrechten: soms gaat het mis.

Lees meer via de SER.