Discriminatie maakt moslims strikter in de leer

Uit SCP-onderzoek komt naar voren dat steeds meer Nederlandse moslims zich vasthouden aan hun geloof. Dat komt mede als gevolg van hun achterstelling in de maatschappij.
Lees meer via de NOS.