Voorbeelden van discriminatie en ongelijke behandeling

U heeft een handicap of chronische ziekte en bent op zoek naar werk. In een sollicitatieprocedure krijgt u te horen dat men u toch maar niet aanneemt, omdat de werkgever uw handicap of ziekte te lastig vindt.

Hierover kunt u een klacht indienen. Het BD-Zaanstreek/Waterland kan u en de werkgever adviseren. Als dat niet helpt kunnen we u ondersteunen bij een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens.

In woonbuurten komt regelmatig discriminerende graffiti voor, zoals White-Powertekens, hakenkruizen en de cijfers 18 en 88. Racistische graffiti en discriminerende leuzen kunt u melden bij het BD-Zaanstreek/Waterland. Wij zorgen dat de gemeente de graffiti zo snel mogelijk verwijdert.

Je volgt een opleiding en zoekt een stageplaats. Je krijgt van een bedrijf geen stageplaats omdat je een hoofddoek draagt. Dit is ongelijke behandeling op grond van je geloofsovertuiging.

Het BD-Zaanstreek/Waterland kan je adviseren. Als je dat wilt kunnen we contact opnemen met de school en de stageplaats om hen te informeren over de gelijke-behandelingswetgeving. Als dat niet helpt kunnen we ondersteuning bieden bij een procedure bij de Commissie Gelijke Behandeling.

U bent een vrouw en hebt een jaarcontract bij een werkgever. Vlak voor het contract verlengd wordt, vertelt u de leidinggevende dat u zwanger bent. Het contract wordt vervolgens niet verlengd. Hier is sprake van ongelijke behandeling op grond van geslacht. Dit is volgens de Algemene Wet Gelijke Behandeling verboden.

Het BD-Zaanstreek/Waterland kan de werkgever wijzen op zijn wettelijke verplichtingen. Als dat niet helpt kunnen we ondersteuning bieden bij een procedure bij de Commissie Gelijke Behandeling.

U zit in een rolstoel en de portier laat u niet binnen in een disco, terwijl anderen wel naar binnen mogen. Dit is discriminatie op grond van handicap. Het BD-Zaanstreek/Waterland kan de disco aanspreken op het deurbeleid en met de eigenaar afspraken maken over het beleid.

DISCRIMINATIE
MELDEN?