Wat kan ik zelf doen tegen discriminatie?

Hoor je iemand een discriminerende opmerking of grap maken, of ben je er getuige van dat iemand wordt gediscrimineerd, zeg er dan iets van. De ander weet dan dat jij discriminatie niet accepteert. Ook voor degene over wie de opmerking gaat, is het goed om te merken dat hij niet alleen staat.

Het werkt vaak goed om rustig te blijven en de ander te laten nadenken over wat hij of zij zegt. Je stelt dan zo kalm mogelijk vragen: Weet je dat wel zeker? Hoe kom je aan die informatie? Er zijn ook andere manieren om duidelijk te maken dat je het er niet mee eens bent. Je kunt bijvoorbeeld weggaan, of laten merken dat je geen zin hebt om naar vooroordelen of beledigende grappen te luisteren.

Voor meer tips: download de folder discriminatie niet met mij.

Voelt u zich gediscrimineerd of ongelijk behandeld vanwege uw huidskleur of afkomst, leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, seksuele gerichtheid of handicap, neem dan contact met ons op voor gratis advies en ondersteuning.

Wij kunnen u helpen de situatie aan te pakken of op te lossen. Geen advies of hulp nodig? Maak dan alleen een melding. Uw melding helpt om discriminatie beter in beeld te krijgen en aan te pakken.

Voor meer informatie: zie discriminatie melden.

U kunt BD-Zaanstreek/Waterland ook helpen met het voorkomen en bestrijden van discriminatie door mee te doen aan onze activiteiten. U kunt bijvoorbeeld meedoen aan een van onze projecten, als deelnemer of als vrijwilliger. Onze projecten zijn gericht op het bevorderen van tolerantie, het wegnemen van vooroordelen en het tegengaan van ongelijke behandeling. Bijvoorbeeld de Zaanse Dag van de Dialoog, de Respect Estafette en 21 maart/Purmerend tegen discriminatie.

Ook is het mogelijk om voorlichting of een gastles aan te vragen voor uw organisatie of school. Dit kan helpen om mensen bewuster te maken van vooroordelen, stereotypen en discriminatie en hoe je hiermee om kunt gaan.

Voor meer informatie zie: activiteiten.

DISCRIMINATIE
MELDEN?