Een nieuwe nieuwsbrief

Splinter Chabot

De februari-nieuwsbrief van het Bureau Discriminatiezaken is uit. Met informatie over het toegenomen aantal meldingen in 2021, de week tegen racisme, nieuwe straatnamen, de komst van Splinter Chabot en nog het een en ander.