Een roze geluid

De gemeente Zaanstad heeft op uitnodiging van het Ministerie van OCW voor de jaren 2015-2017 een meerjarenplan opgesteld voor emancipatiebeleid ten aanzien van lesbiënnes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT). De uitvoering wordt ter hand genomen door het Bureau Discriminatiezaken. In samenwerking met een aantal externe organisaties dragen we graag een steentje bij om de doelstellingen zoals geformuleerd in de ‘Intentieverklaring lokaal emancipatiebeleid 2015-2017’ vorm te geven.

Op donderdag 3 augustus treedt, als onderdeel van bovenstaand initiatief, de stadsverteller van Amsterdam, Karel Baracs, op in het Zaandamse Erasmushuis, met het verhaal ‘Een roze geluid’. Aan de hand van de levensgeschiedenissen van Hanna (1939) en Frank (1954) maakt de stadsverteller duidelijk dat verdraagzaamheid ten opzichte van homoseksualiteit niet zomaar uit de lucht komt vallen. Hanna en Frank ervaren dat dagelijks in hun werk als ouderenverzorgers.

Het verhaal is gebaseerd op historische feiten en duurt ongeveer 35 minuten. Daarna volgt een nagesprek van ongeveer 25 minuten. Iedereen is welkom om de voorstelling bij te wonen.

Aanvang 14.30 uur, entree €3,50.

Meer informatie is te vinden via https://www.evean.nl/nieuws/evean-erasmushuis-organiseert-roze-activiteiten.