Het logo van de gemeente Zaanstad.

Ervaringsonderzoek lhbtiq+-personen

In samenwerking met Stichting De Zaanse Regenboog, Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland en de Paarse Vrijdag Krant voert de gemeente Zaanstad een onderzoek uit naar ervaringen van lhbtiq+-personen* met acceptatie en veiligheid.

Beschouwt u zichzelf als lhbtiq+-persoon en bent u woonachtig in de gemeente Zaanstad, dan nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan het onderzoek. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Als u mensen kent die ook in de doelgroep vallen kunt u de link doorsturen.

Alle informatie uit deze vragenlijst wordt vertrouwelijk behandeld. De resultaten die op basis van dit onderzoek geschreven zijn, zijn nooit te herleiden tot u als persoon.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de emancipatie en acceptatie van lhbtiq+-personen in Zaanstad te vergroten. Begin 2024 worden de resultaten gedeeld met de gemeenteraad en op de website van de gemeente Zaanstad, De Zaanse Regenboog, de Paarse Vrijdag Krant en Bureau Discriminatiezaken.

U kunt de enquête hier vinden.

Hartelijk dank voor uw deelname.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze uitnodiging of naar aanleiding van dit onderwerp, kunt u een e-mailbericht sturen naar statistiek@zaanstad.nl

 

Team Onderzoek & Statistiek

Gemeente Zaanstad

 

*lhbtiq+-personen staat voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersekse en queer personen. De + staat voor andere vormen van seksuele oriëntaties of genderidentiteiten, zoals aseksueel, panseksueel.