Extremisme in de krijgsmacht

Bij Defensie zijn meerdere militairen ontslagen die zich schuldig maakten aan extremistische uitingen.

Lees meer via de Volkskrant.