Artikel 1 Grondwet

Flinke stijging discriminatiemeldingen in eerste helft 2023

In de eerste zes maanden van 2023 registreerde het Bureau Discriminatiezaken (BD) Zaanstreek/Waterland 92 discriminatiemeldingen. Dat waren er 28 meer dan gedurende de eerste helft van 2022 en zelfs meer dan in dezelfde periode van 2020 en 2021, toen er veel coronagerelateerde klachten zijn geregistreerd. Directe oorzaken voor de stijging zijn niet te benoemen, mede omdat er een grote diversiteit aan meldingen was. Wel zijn er wat aanwijzingen.

Zo werd er, in een tijd dat er meer aandacht was voor de LHBTIQ+-gemeenschap, met name in de Zaanstreek vaker gemeld over en vanuit deze ‘doelgroep’. Onder meer het toeslagenschandaal en de aandacht voor het Nederlandse slavernijverleden kunnen ook hebben meegespeeld bij de toename. Waarschijnlijker is echter dat het vorig jaar genomen BD-besluit om extra uren in te zetten voor ‘outreachend’ werken de eerste vruchten afwerpt. Het Bureau Discriminatiezaken is, door zich vaker buitenshuis te laten zien, zichtbaarder en aanspreekbaarder dan voorheen.

Op het moment dat deze nieuwsbrief verschijnt nadert het aantal meldingen overigens al het totaal dat het bureau in heel 2022 registreerde. Het lijkt er daarmee op dat het aantal discriminatieklachten in 2023, net als in de voorgaande jaren, (flink) zal toenemen.