Gemeenten worstelen met polarisatie

Onderzoek laat zien dat de Nederlandse gemeenten moeite hebben met de aanpak van polarisatie.
Lees meer via Republiek Allochtonië.