‘Groot draagvlak voor opvang asielzoekers’

Uit onderzoek zou blijken dat het draagvlak voor opvang van asielzoekers in Nederland relatief groot is.
Lees meer via motivaction.nl.