Hoe om te gaan met spanningen?

De afgelopen weken zijn met name in Zaanstad spanningen ontstaan die consequenties hadden voor veel mensen van Turkse herkomst in Nederland.

Sinds de mislukte staatsgreep in Turkije is er sprake van argwaan op grote schaal en -soms- beledigingen, intimidatie en bedreigingen. Er verschenen zorgwekkende berichten in de media over de bedreiging van Gülen-aanhangers en -organisaties en ook het Bureau Discriminatiezaken ontving daar verhoudingsgewijs veel meldingen over.

Een ander probleem betreft de Zaandamse wijk Poelenburg, waar overlast veroorzakende jongeren zoveel media-aandacht kregen dat dit leidde tot soms zeer onwenselijke en racistische reacties, veelal via sociale media geuit.
Ten aanzien van beide situaties zijn mensen welkom bij het Bureau Discriminatiezaken voor vragen, overleg of het indienen van een discriminatieklacht.

Omdat het Bureau Discriminatiezaken een onafhankelijke, voor iedereen toegankelijke organisatie is, kan eenieder discriminatie bij ons melden. Een klachtenconsulent kan u informeren over uw mogelijkheden wanneer het gaat om belediging, bedreiging of geweld vanwege uw politieke overtuiging, godsdienst of etniciteit.
Melden kan via het online formulier op deze website of telefonisch via 075-6125696.