Twee leerlingen met de Mensenrechtenvlag

Honderden Mensenrechtenvlaggen op 10 december

Op 10 december wapperen verspreid over Nederland honderden Mensenrechtenvlaggen. Met deze vlag, een initiatief van de Nederlandse anti-discriminatievoorzieningen, laten de deelnemende organisaties en particulieren zien dat ze de universele mensenrechten respecteren en ondersteunen. Ook in de Zaanstreek en Waterland zijn tientallen deelnemers.

Op donderdag 10 december, de Internationale Mensenrechtendag, lanceren de Nederlandse anti-discriminatievoorzieningen de voor die gelegenheid ontworpen vlag. Inmiddels hebben meer dan driehonderd provincies, gemeenten, levensbeschouwelijke instellingen, scholen en tal van andere organisaties en particulieren laten weten die dag de Mensenrechtenvlag te hijsen. In het werkgebied van het Bureau Discriminatiezaken hangen onder meer de gemeenten Zaanstad, Purmerend, Waterland, Wormerland en Oostzaan de vlag op. Maar ook Amnesty International, het 4 en 5 meicomité Zaanstad, de bloemenwinkel in de Beemster, de Doopsgezinde Gemeente en tal van anderen in de Zaanstreek en in Waterland doen mee.

Mensenrechten lijken zo vanzelfsprekend, maar nog dagelijks staan ze wereldwijd ter discussie. Ook in ons veilige, democratische Nederland. De Mensenrechtenvlag is een symbool voor gelijkwaardigheid van ieder mens op deze aarde. Met de vlag kunnen organisaties en particulieren laten zien dat ze de universele mensenrechten uitdragen. Deze vlag bestaat nog nergens in de wereld en is dus een uniek, Nederlands initiatief.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd op 10 december 1948 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het door alle lidstaten ondertekende Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens van 1950 is daarop gebaseerd.  Nu, 70 jaar later, wordt daaraan een Mensenrechtenvlag gekoppeld.

Deze vlag is een kleurig dundoek met een doordacht ontwerp. Als mensen hebben we meerdere dingen die ons verbinden: we delen de aarde, de lucht en een plek onder de zon. Hoe verschillend we ook kunnen zijn qua uiterlijk: we hebben allemaal DNA. De ontwerper ging met dit idee aan de slag en nam de vorm van een DNA-streng als uitgangspunt. Dit combineerde hij met de kleuren van de aarde (groen), de lucht (blauw) en de zon (geel). Zo ontstond de Mensenrechtenvlag. De vlag benadrukt niet onze verschillen, maar wat we met elkaar gemeen hebben en wat ons verbindt.

Het is de bedoeling dat de vlag de komende jaren op steeds meer plekken zichtbaar wordt, in binnen- en buitenland. Op de website www.mensenrechtenvlag.nl kunt u meer lezen over de achtergronden en de bestelmogelijkheden.