Jodenhaat bij rechts en links

Antisemitisme beperkt zich niet tot één politieke of religieuze stroming.

Lees meer via De Groene Amsterdammer.