Meeste migrantenjongeren voelen niets voor baan bij politie

Bij veel migrantenjongeren heerst een diepgeworteld wantrouwen tegen de Nederlandse politie, reden om er niet te willen werken.
Lees meer via de Volkskrant.