Mensen met migratieachtergrond ondervinden discriminatie

Nieuwe onderzoek wijst -eens te meer- uit dat veel Nederlanders met een migratieachtergrond regelmatig discriminatie ondervinden.

Lees meer via Republiek Allochtonië.