Ministerie erkent dat algoritmen kunnen leiden tot discriminatie

Staatssecretaris Kops (BZK) geeft toe dat de aandacht voor ethische principes bij het gebruik van algoritmen onvoldoende is.

Lees meer via AG Connect.