Moslims voelen zich vaker gediscrimineerd

Het aantal moslims dat zich in Nederland gediscrimineerd voelt, ligt hoger dan in veel andere Europese landen.
Lees meer via de Volkskrant.