Het logo van Discriminatie.nl

Nieuwe BD-naam: Discriminatie.nl

Vanaf volgend jaar gaan de verenigde Nederlandse antidiscriminatiebureaus verder onder de naam Discriminatie.nl. Dat geldt dus ook voor het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland. Door te kiezen voor één gezamenlijke naam (zij het wel met een regioaanduiding) hopen de bureaus de naamsbekendheid, uniformiteit en meldingsbereidheid te vergroten. Ook de sociale media van de bureaus worden aangepast aan de nieuwe namen en de bijbehorende huisstijl. Hiermee gaat een lang gekoesterde BD-wens in vervulling.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ingestemd met een onder haar auspiciën geproduceerd rapport van bureau Berenschot waarin aanbevelingen staan om te komen tot een toekomstbestendige sector. In de loop van 2023 zullen de bureaus, in samenwerking met het ministerie, meer duidelijk kunnen maken over de plannen om een nog professionelere en laagdrempeligere branche te realiseren. Met haar vertegenwoordiging in de landelijke werkgroep Communicatie van Discriminatie.nl, die dit proces mede vorm moet geven, werkt het BD van harte mee aan de omschakeling.