Op 13 november jl. ging de landelijke Vereniging tegen Discriminatie officieel van start.

Deze nieuwe brancheorganisatie verenigt achttien verspreid over het land opererende anti-discriminatiebureaus. De krachtenbundeling maakt het mogelijk om de kwaliteit van het werk beter te waarborgen, gezamenlijk invloed uit te oefenen en het werkveld optimaal te vertegenwoordigen.

Het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland stond, als deelnemer aan een voorbereidende werkgroep, mede aan de wieg van de Vereniging tegen Discriminatie en is verheugd over deze nieuwe mijlpaal.