‘Normalisering’ van extreemrechts gedachtegoed

Er bestond veel media-aandacht voor het laatste NCTV-dreigingsbeeld, maar die was vooral gericht op het salafisme in Nederland. En daarmee raakten de extreemrechtse ontwikkelingen onderbelicht.
Lees meer via Republiek Allochtonië.