Het logo van Centralpoint

Oordeel CRM: Purmerender gediscrimineerd wegens handicap

Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) is van mening dat e-commerce bedrijf Centralpoint zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie. Centralpoint heeft namelijk nagelaten om doeltreffende aanpassingen te doen aan de werkplek van een gehandicapte medewerker. Daardoor werd deze medewerker ten onrechte een aangepaste werkplek onthouden. Het CRM-oordeel over Centralpoint d.d. 8-10-2019 kwam tot stand na een verzoek hiertoe door de betreffende Purmerender en het Bureau Discriminatiezaken (BD) Zaanstreek/Waterland.

Centralpoint-vestiging Amstelveen richtte in 2017 een kantoortuin in voor zijn medewerkers. Voor de betreffende medewerker was dit een onwerkbare situatie. Met name door omgevingsgeluiden kon hij zich in de kantoortuin niet concentreren op zijn werk. In overleg met zijn leidinggevenden werd de werknemer dan weer hier, dan weer daar geplaatst in de kantoortuin, in vergaderruimtes en in een Atrium; waar maar een plekje vrij kwam zonder directe ‘buren’. In goed vertrouwen probeerde de medewerker deze toevallig vrijgekomen werkplekken telkens uit, tot daar ook weer collega’s direct naast hem werden geplaatst en de situatie voor hem opnieuw onwerkbaar werd. Aan een consistente werkplek – in overleg met hem -, toegesneden op zijn specifieke behoeftes, wilde de werkgever niet werken. Dit terwijl er meerdere adviezen lagen van de Arbodienst om de medewerker in kwestie een rustige werkplek te geven en om daarvoor geluidsschermen te plaatsen. Het ging zelfs zo ver dat men op een zeker moment tijdens de reorganisatie vergeten was voor de medewerker een werkplek vrij te houden. Het was overigens bekend dat de man leed aan tinnitus, een handicap vanwege schade aan het gehoor, die zijn gevoeligheid voor geluid kon verklaren.

Omdat hij door het gebrek aan een goede werkplek meerdere perioden ziek thuis kwam te zitten, vroeg de Purmerender eind 2017 bij de GGZ een onderzoek aan naar mogelijk autisme. Hij stelde zijn werkgever hiervan op de hoogte. Desondanks bleef de werkgever weigeren om een geluidsscherm als oplossing te proberen, zelfs niet toen het UWV in 2018 tot de conclusie kwam dat Centralpoint onvoldoende had gedaan om de man te helpen re-integreren. De boodschap van zowel het UWV als de Arbodienst was dat het tot de werkgeverstaak behoort om op de werkplek geluidsschermen of andere aanpassingen uit te proberen.

Toen in 2018 de diagnose autisme kwam en daarmee nog eens onderbouwd werd dat de Purmerender ingevolge de Wet gelijke behandeling recht had op een doeltreffende aanpassing van zijn werkplek, richtte Centralpoint deze niet in overleg met hem in. In plaats daarvan deed Centralpoint een scheidingsvoorstel: als hij zich beter zou melden, kon men een regeling treffen om uit elkaar te gaan. Dit kwam bij de werknemer aan als een mokerslag en ontnam hem alle vertrouwen in Centralpoint. Met de nieuwe diagnose in de hand had hij verwacht er met de werkgever uit te komen en samen aan een consistente oplossing te kunnen werken. Centralpoint was echter van mening in geen enkel opzicht te discrimineren en juist mee te werken aan goede oplossingen.

Voor de werknemer in kwestie was de handelwijze van zijn werkgever reden om samen met het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland een oordeel te vragen aan het College voor de Rechten van de Mens. Dat kwam, na een zitting d.d. 10-9-2019 waar beide partijen hun standpunt mochten uitleggen, tot het oordeel dat Centralpoint verboden onderscheid maakte op grond van handicap. Als een medewerker een verzoek doet om een doeltreffende aanpassing van de werkplek in verband met een handicap of chronische ziekte, dan rust op de werkgever namelijk de plicht om samen met de werknemer te onderzoeken of en in hoeverre een oplossing mogelijk is. Het College heeft geconcludeerd dat Centralpoint dit niet heeft gedaan. In verband met de verhuizing van het kantoor in 2017 had Centralpoint tijdig met de man moeten overleggen over zijn werkplek, omdat kon worden voorzien dat de kantoortuin voor hem tot problemen zou leiden. Als werkgever heeft Centralpoint dus nagelaten om in samenspraak met de Purmerender een consistente werkplek voor hem in te richten.

Het CRM-oordeel is van belang voor alle werknemers met een handicap/chronische ziekte die een aanpassing van hun werkplek nodig hebben. Het oordeel onderstreept dat er in ieder specifiek geval moet worden bekeken wat daarvoor de mogelijkheden zijn en dat dit altijd in samenspraak met de medewerker moet gebeuren. Het BD gaat Centralpoint vragen welke maatregelen zij naar aanleiding van het oordeel gaat treffen, opdat medewerkers van het bedrijf met een handicap/chronische ziekte niet langer worden gediscrimineerd.