Oproep: 21 maart/Purmerend tegen discriminatie

21 maart is de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Op deze dag nemen mensen wereldwijd stelling tegen racisme en discriminatie. In Purmerend organiseert het Bureau Discriminatiezaken elk jaar een manifestatie ter gelegenheid van deze dag.

Organisaties in Purmerend worden opgeroepen om in de periode tussen 1 en 21 maart een toepasselijke activiteit te organiseren. Dit kan een discussiemiddag zijn, een leestafel, of bijvoorbeeld een toepasselijke film. Bij Purmerend tegen discriminatie kan elke organisatie aanhaken. We staan voor een samenleving zonder racisme en waar plaats is voor iedereen: vrouwen, mannen of mensen van welke genderidentiteit dan ook, homo’s en hetero’s, ongeacht hun afkomst, huidskleur, geloof of handicap.
Organisaties kunnen contact opnemen met het BD als zij met de manifestatie mee willen doen. Dat kan heel makkelijk door binnen het bestaande programma van uw organisatie een verwijzing of activiteit in verband met 21 maart op te nemen. Het BD publiceert over elke activiteit een stuk op deze website.

Bij het Da Vinci College is ‘Purmerend tegen discriminatie’ al in januari van start gegaan. Alle leerlingen van de eerste klassen kregen deze maand tijdens het curriculum van Levensbeschouwelijke vorming twee voorlichtingen door het BD over vooroordelen, discriminatie en de mensenrechten. In februari krijgen zij een les met een gastspreker, altijd iemand die de leerlingen in het dagelijks leven misschien niet zo snel zouden ontmoeten. De leerlingen gaan met deze gastsprekers in dialoog en maken een presentatie over hetgeen ze van de gastspreker hebben geleerd. Het 21 maartproject bij het Da Vinci College omvat ook de vakken Nederlands en Muziek: bij Nederlands maken de leerlingen een gedicht rondom het thema discriminatie en bij Muziek maken zij toepasselijke raps. In de projectmiddagen maken de leerlingen posters over 21 maart en over de geschiedenis van Zuid-Afrika. De manifestatie bij het Da Vinci College is namelijk gekoppeld aan een sponsoractie door de leerlingen voor een weeshuis in Masechaba, Zuid-Afrika, waarmee de school een band onderhoudt. Op 15 maart zullen de leerlingen hun werkstukken en raps over discriminatie presenteren aan hun ouders en gaan ze hun zelfgemaakte hapjes verkopen ten behoeve van het weeshuis.