Steun ons

Ook u kunt een bijdrage leveren aan het voorkomen en bestrijden van discriminatie in de Zaanstreek en Waterland. Met uw steun kunnen we meer bereiken.

Donateur worden

Ook uw gift is van harte welkom.
* U steunt ons vrijblijvend en naar eigen inzicht
* Bij een minimale donatie van €10,- per jaar ontvangt u twee keer per jaar onze nieuwsbrief

ANBI

anbi-logoU kunt uw gift overmaken op bankrekening NL61 INGB 0000357143 ten name van Bureau Discriminatiezaken in Zaandam (o.v.v. gift). Uw gift is aftrekbaar van de belastingen. Het Bureau Discriminatiezaken is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het fiscaal (RSIN-)nummer is 804860683.

Meedoen aan activiteiten

U kunt bijvoorbeeld meedoen aan een van onze projecten, als deelnemer of als vrijwilliger. Onze projecten zijn gericht op het bevorderen van tolerantie, het wegnemen van vooroordelen en het tegengaan van ongelijke behandeling. Bijvoorbeeld 21 maart/Purmerend tegen discriminatie.

Ook is het mogelijk om voorlichting of een gastles aan te vragen voor uw organisatie of school. Dit kan helpen om mensen bewuster te maken van vooroordelen, stereotypen en discriminatie en hoe je hiermee om kunt gaan. Voor meer informatie zie onze activiteitenpagina.