Vacatures

Medewerker externe relaties

Het Bureau Discriminatiezaken (BD) Zaanstreek/Waterland zoekt voor de regio Zaanstreek/Waterland een medewerker externe relaties (m/x/v) voor 24 tot 32 uur per week (standplaats Zaandam). Het BD is een onafhankelijke non-profitorganisatie die zich bezighoudt met het bevorderen van gelijke behandeling en het bestrijden van discriminatie. We streven naar een samenleving zonder uitsluiting die iedereen gelijke kansen biedt. Dat doen we onder meer door het ondersteunen en adviseren van mensen die discriminatie ervaren, het geven van trainingen en voorlichting en het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden, organisaties en bedrijven.

Organisatiestructuur Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland

Bij het Bureau Discriminatiezaken, dat in zeven gemeenten actief is, werken momenteel zes medewerkers in loondienst. Daarnaast is er een aantal vrijwilligers werkzaam, onder wie de bestuursleden. De organisatie kenmerkt zich door een open interne structuur.

Functieprofiel:

Het aantal meldingen dat het BD jaarlijks ontvangt ligt vele malen lager dan het daadwerkelijke aantal discriminatievoorvallen in de regio. In al onze werkzaamheden hebben wij daarom als constante aandachtspunten om de naams- en taakbekendheid en meldingsbereidheid te vergroten. Dat willen we voor een groot deel bereiken via verdergaande samenwerking en contacten met maatschappelijke partners. In de praktijk betekent dit horen wat er speelt, signalen opvangen, mogelijkheden zien en aanbieden en de bewustwording vergroten van de impact die discriminatie kan hebben. En, wellicht het belangrijkste, duidelijk maken hoe discriminatie kan worden tegengegaan.

We zoeken een collega die deze aandachtspunten in een stroomversnelling brengt. Iemand die ons meer gezicht en bekendheid geeft in de Zaanstreek en Waterland. De functie is ‘outreachend’; oftewel de boer opgaan, bestaande netwerken uitbouwen en onderhouden, projecten initiëren. Daarnaast kan het zijn dat je af en toe inspringt bij het geven van voorlichtingen en gastlessen, bijvoorbeeld op scholen.

De functie medewerker externe relaties is nieuw binnen onze organisatie. Daarom zijn we op zoek naar iemand die wel houdt van een beetje pionieren en zin heeft om samen met ons deze functie vorm te geven.

Wij vragen van de nieuwe medewerker:

 • HBO denk- en werkniveau;
 • Goed kunnen omgaan met mensen met verschillende achtergronden;
 • Bekendheid met en betrokkenheid bij de achtergronden en gevolgen van discriminatie;
 • Bereidheid om ontwikkelingen te volgen op het gebied van discriminatie en aanverwante zaken (op maatschappelijk, juridisch en politiek gebied);
 • Uitstekend zelfstandig werkzaamheden kunnen organiseren en goed kunnen functioneren in een team;
 • Een goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift;
 • Goede contactuele vaardigheden;
 • Een empathisch en analytisch vermogen;
 • Een dienstverlenende en klantgerichte instelling;
 • Een proactieve, enthousiasmerende en ondernemende houding;
 • Integriteit;
 • Kunnen samenwerken met verschillende instellingen en organisaties;
 • Bereidheid om ook bij andere werkzaamheden bij te springen;
 • Rijbewijs is een pré.

Wij bieden:

 • Een aanstelling voor negen maanden met eventueel de mogelijkheid deze om te zetten in een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 • Arbeidsvoorwaarden en salariëring conform de CAO Sociaal Werk (schaal 8, afhankelijk van ervaring trede 0 t/m 5; €2.864,- tot €3.233,- op voltijdsbasis);
 • Scholing en cursussen op het gebied van voorlichting en trainingen;
 • Een inspirerende werkplek in een gemotiveerd en betrokken team van onbetaalde en betaalde medewerkers.

Sollicitatieprocedure:

Informatie over de vacature is op te vragen bij het BD, Erik Schaap (coördinator): tel. 075-6125696.

Sollicitaties kunnen tot en met 2 oktober 2022 worden gestuurd naar het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland, Botenmakersstraat 42, 1506 TE Zaandam of per mail naar e.schaap@bdzaanstreek.nl.

Bestuurssecretaris

Vanwege het vertrek van het huidige bestuurslid zoekt het bestuur van het Bureau Discriminatiezaken (BD) Zaanstreek/Waterland een bestuurssecretaris (m/v/x). Het BD is een onafhankelijke non-profitorganisatie die zich bezighoudt met het bevorderen van gelijke behandeling en het bestrijden van discriminatie. We streven naar een samenleving zonder uitsluiting, die iedereen gelijke kansen biedt. Dat doen we onder meer door het ondersteunen en adviseren van mensen die discriminatie ervaren, het geven van trainingen en voorlichting en het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden, organisaties en bedrijven.

Organisatiestructuur Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland

Bij het Bureau Discriminatiezaken, dat in zeven gemeenten actief is, werken zes medewerkers in loondienst. Daarnaast is er een aantal vrijwilligers werkzaam, onder wie de zes bestuursleden. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en drie algemene leden. Het bestuur komt gemiddeld eens per twee maanden in vergadering bijeen. De organisatie kenmerkt zich door een open interne structuur.

Bestuurstaken:

 • Het dragen van de algemene eindverantwoordelijkheid voor de stichting.
 • Het ontwikkelen en vaststellen van beleid.
 • Het toezicht houden op de uitvoering van het beleid.
 • Het uitvoeren van de werkgeverstaken (waaronder het aanstellen en eventueel ontslaan van personeel).
 • Het bewaken van een verantwoorde besteding van de ontvangen subsidiegelden.
 • Het vaststellen van de financiële rapportages en verantwoordingen.
 • Het vaststellen van de (meerjaren-)begroting.
 • Het vaststellen van werkplannen, jaarverslagen en projectplannen.
 • Het onderhouden van strategische externe contacten.
 • Het afleggen van externe verantwoording.

Voor de secretaris geldt daar bovenop dat hij/zij de bestuursvergaderingen notuleert.

Van de bestuursleden wordt het volgende gevraagd:

 • Bekendheid met en betrokkenheid bij de achtergronden en gevolgen van discriminatie.
 • Goed kunnen functioneren in een team.
 • Een goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift.
 • Goede contactuele vaardigheden.
 • Een empathisch vermogen.
 • Een tijdsinvestering van (gemiddeld) ongeveer vier uur per maand.

Wij bieden:

 • Een inspirerende werkplek.
 • Een gemotiveerd en betrokken team van onbetaalde en betaalde medewerkers.
 • Vergoeding van de in BD-verband gemaakte onkosten.

Sollicitatieprocedure:

Informatie over de vacature is op te vragen bij het BD, Erik Schaap (coördinator): tel. 075-6125696.

Sollicitaties kunnen worden gestuurd naar het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland, Botenmakersstraat 42, 1506 TE Zaandam of per mail naar e.schaap@bdzaanstreek.nl.