Wie zijn wij?

Het Anti-Discriminatie Bureau Zaanstreek/Waterland is in 1996 voortgekomen uit de Stichting Meldpunt Discriminatie Zaanstreek en was toen alleen werkzaam in de regio Zaanstreek. Begin 2002 is het werkgebied van het bureau uitgebreid naar de gemeente Purmerend. Per 1 januari 2004 ging het Anti-Discriminatie Bureau Zaanstreek/Waterland verder onder de naam Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland.

Het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland heeft twee vestigingen: in Zaandam en in Purmerend. Vanuit deze twee kantoren is het BD actief in de zeven gemeenten van de Zaanstreek en Waterland. Bij het BD-Zaanstreek/Waterland zijn zes professionele medewerkers in dienst die zich bezighouden met de uitvoering van het takenpakket.

Hiernaast is er een aantal deskundige vrijwilligers, die zich inzetten voor het bureau. Het BD-Zaanstreek/Waterland is aangesloten bij de brancheorganisatie Discriminatie.nl.

In het bestuur van het Bureau Discriminatiezaken hebben de volgende personen zitting:

R. Kremers – voorzitter
M. Pocornie – lid
H. van Kordenoordt – lid
J. Fraenk – lid
H. Polat – lid
P. de Hen-Rier – lid

Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland

Het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland is een onafhankelijke organisatie die werkt aan het voorkomen en bestrijden van discriminatie (sekse, afkomst, leeftijd, handicap, seksuele gerichtheid etc.) Iedereen kan bij ons terecht voor steun en advies bij alle vormen van discriminatie en ongelijke behandeling.

We behandelen en registreren individuele klachten, doen onderzoek, organiseren preventieve projecten, geven voorlichting en trainingen en adviseren organisaties op het gebied van anti-discriminatiebeleid en gelijke behandeling.