Overheidssites nog niet op orde

Vanaf 23 september moeten overheden zich aantoonbaar hebben ingespannen om hun websites toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. In de praktijk schort er nog veel aan.

Lees meer via de NOS.