Steeds vaker discriminatie van ongelovigen

Het geweld tegen en de discriminatie van ongelovigen en agnosten wordt steeds extremer.
Lees meer via de Volkskrant.