Tag Archief van: fakkeloptocht

Zaanse fakkeloptocht krijgt vervolg

Aan de jaarlijkse Zaanse fakkeloptocht tegen discriminatie, gehouden op 24 december jongstleden, is deelgenomen door 180 mensen. Daarmee mag worden gesproken van een geslaagde opkomst.

Begin- en eindpunt van de drie kwartier durende tocht door Wormerveer en Krommenie was multifunctioneel centrum De Groote Weiver.
De deelnemers werden eerst toegesproken door de stadsdichter van Zaanstad, Mandy Pijl. Zij had voor de gelegenheid een toepasselijke tekst geschreven. Daarna trok de stoet langs de straten van noordelijk Zaanstad.

De door het Bureau Discriminatiezaken georganiseerde, jaarlijkse tocht op Kerstavond is een boodschap voor verdraagzaamheid en tegen discriminatie. Het was de 29ste editie en de laatste keer dat het BD de fakkeltocht organiseerde.

Inmiddels heeft zich een groep mensen gemeld die het voornemen heeft de tocht in 2016 voort te zetten, opdat deze unieke traditie standhoudt.