Toename van aantal online-discriminatiemeldingen

Het Meldpunt Internetdiscriminatie heeft in 2016 een flinke toename geconstateerd van het aantal meldingen over online-discriminatie.
Lees meer via RTL nieuws.